Zadnje dodano: 1078 (Str. 1/54)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
28.2.2022.
punjenje vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
120,00 kn
150,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/008/2022
Evidencijski broj
NAR-037/22
Predmet
punjenje vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
120,00 kn
Iznos PDV-a
30,00 kn
Cijena s PDV-om
150,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1295
Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Opis usluge: punjenje vatrogasnog aparata
Cijena s PDV-om: 150,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.2.2022.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
58,11 kn
72,64 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/038/2022
Evidencijski broj
JN-01/02-22
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
58,11 kn
Iznos PDV-a
14,53 kn
Cijena s PDV-om
72,64 kn
Rok
RAČUN BR. 2124/03/2
Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 72,64 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.2.2022.
mjesečne bankarske usluge
Erste&Steiermarkische bank d.d.
OIB: 23057039320
75,00 kn
75,00 kn
UGOVOR
Broj
HR6624020061101071351
Evidencijski broj
NAR-038/22
Predmet
mjesečne bankarske usluge
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Erste&Steiermarkische bank d.d. OIB: 23057039320
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
75,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
75,00 kn
Rok
RAČUN BR. 107795
Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: Erste&Steiermarkische bank d.d. OIB: 23057039320
Opis usluge: mjesečne bankarske usluge
Cijena s PDV-om: 75,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.2.2022.
telekomunikacijske usluge
Hrvatski telekom d.d.
OIB: 81793146560
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
021081504
Evidencijski broj
JN-01/12-22
Predmet
telekomunikacijske usluge
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 5030508072-270-7
Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: telekomunikacijske usluge, telekomunikacijske usluge
Cijena s PDV-om: 2.295,41 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.2.2022.
rezervni dijelovi
R-pim d.o.o.
OIB: 38514700472
112,00 kn
140,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/036/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
25.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
R-pim d.o.o. OIB: 38514700472
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
112,00 kn
Iznos PDV-a
28,00 kn
Cijena s PDV-om
140,00 kn
Rok
RAČUN BR. 75/1/1
Datum isporuke: 11.5.2022.
Isporučitelj: R-pim d.o.o. OIB: 38514700472
Opis usluge: rezervni dio
Cijena s PDV-om: 140,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.2.2022.
održavanje vozila
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
2.223,03 kn
2.778,79 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/007/2022
Evidencijski broj
JN-01/23-22
Predmet
održavanje vozila
EOJN
Datum sklapanja
25.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.223,03 kn
Iznos PDV-a
555,76 kn
Cijena s PDV-om
2.778,79 kn
Rok
RAČUN BR. 43/1/2
Datum isporuke: 25.2.2022.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: popravak kombi vozila
Cijena s PDV-om: 2.778,79 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.2.2022.
pranje radnih odijela
Praonica rublja Petra, obrt
OIB: 66631564233
1.030,00 kn
1.030,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/006/2022
Evidencijski broj
NAR-033/22
Predmet
pranje radnih odijela
EOJN
Datum sklapanja
24.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Praonica rublja Petra, obrt OIB: 66631564233
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.030,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.030,00 kn
Rok
RAČUN BR. 93
Datum isporuke: 24.2.2022.
Isporučitelj: Praonica rublja Petra, obrt OIB: 66631564233
Opis usluge: pranje radnih odijela
Cijena s PDV-om: 1.030,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.2.2022.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
643,09 kn
803,86 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/034/2022
Evidencijski broj
JN-01/02-22
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
23.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
643,09 kn
Iznos PDV-a
160,77 kn
Cijena s PDV-om
803,86 kn
Rok
RAČUN BR. 1915/03/2
Datum isporuke: 23.2.2022.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 803,86 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.2.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
174,57 kn
218,21 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/029/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
23.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
174,57 kn
Iznos PDV-a
43,64 kn
Cijena s PDV-om
218,21 kn
Rok
RAČUN BR. 1709/1/4
Datum isporuke: 23.2.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 218,21 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.2.2022.
ogradni paneli i pletiva
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
7.741,30 kn
9.676,63 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/032/2022
Evidencijski broj
JN-01/18-22
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
22.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.741,30 kn
Iznos PDV-a
1.935,33 kn
Cijena s PDV-om
9.676,63 kn
Rok
RAČUN BR. 204/01/600
Datum isporuke: 22.2.2022.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i pletiva
Cijena s PDV-om: 9.676,63 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.2.2022.
umjetno gnojivo
AgroNada d.o.o.
OIB: 57900630635
914,34 kn
1.033,20 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/033/2022
Evidencijski broj
NAR-034/22
Predmet
umjetno gnojivo
EOJN
Datum sklapanja
22.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AgroNada d.o.o. OIB: 57900630635
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
914,34 kn
Iznos PDV-a
118,86 kn
Cijena s PDV-om
1.033,20 kn
Rok
RAČUN BR. 1152/P2/3
Datum isporuke: 22.2.2022.
Isporučitelj: AgroNada d.o.o. OIB: 57900630635
Opis usluge: umjetno gnojivo
Cijena s PDV-om: 1.033,20 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.2.2022.
potrošni materijal
Serto-Bel d.o.o.
OIB: 39241223213
55,95 kn
69,94 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/030/2022
Evidencijski broj
NAR-031/22
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
21.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Serto-Bel d.o.o. OIB: 39241223213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
55,95 kn
Iznos PDV-a
13,99 kn
Cijena s PDV-om
69,94 kn
Rok
RAČUN BR. 234-1-11
Datum isporuke: 21.2.2022.
Isporučitelj: Serto-Bel d.o.o. OIB: 39241223213
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 69,94 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.2.2022.
plastične kante za smeće
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
2.586,40 kn
3.233,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/031/2022
Evidencijski broj
NAR-032/22
Predmet
plastične kante za smeće
EOJN
Datum sklapanja
21.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.586,40 kn
Iznos PDV-a
646,60 kn
Cijena s PDV-om
3.233,00 kn
Rok
RAČUN BR. 13162
Datum isporuke: 21.2.2022.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: plastične kante za smeće
Cijena s PDV-om: 3.233,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.2.2022.
troškovi kremacije
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja
OIB: 85584865987
1.319,00 kn
1.641,09 kn
NARUDŽBENICA
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-035/22
Predmet
troškovi kremacije
EOJN
Datum sklapanja
21.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.319,00 kn
Iznos PDV-a
322,09 kn
Cijena s PDV-om
1.641,09 kn
Rok
RAČUN BR. 2022-2317/0013000003/1
Datum isporuke: 21.2.2022.
Isporučitelj: Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Opis usluge: troškovi kremacije, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 1.641,09 kn
RAČUN BR. 561
Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn
RAČUN BR. 234930
Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 234928
Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 234929
Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 282,50 kn
RAČUN BR. 6085814
Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.2.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
250,29 kn
312,86 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/023/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
18.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
250,29 kn
Iznos PDV-a
62,57 kn
Cijena s PDV-om
312,86 kn
Rok
RAČUN BR. 1552/1/4
Datum isporuke: 18.2.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 312,86 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.2.2022.
potrošni materijal
Lidl Hrvatska d.o.o.
OIB: 66089976432
359,95 kn
449,94 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/028/2022
Evidencijski broj
NAR-029/22
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
18.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lidl Hrvatska d.o.o. OIB: 66089976432
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
359,95 kn
Iznos PDV-a
89,99 kn
Cijena s PDV-om
449,94 kn
Rok
RAČUN BR. 31341
Datum isporuke: 18.2.2022.
Isporučitelj: Lidl Hrvatska d.o.o. OIB: 66089976432
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 449,94 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.2.2022.
sitni inventar - ormari za arhivu
Primat RD d.o.o.
OIB: 03868412563
5.212,00 kn
6.515,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/44/2022
Evidencijski broj
JN-01/09-21
Predmet
sitni inventar - ormari za arhivu
EOJN
Datum sklapanja
18.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Primat RD d.o.o. OIB: 03868412563
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.212,00 kn
Iznos PDV-a
1.303,00 kn
Cijena s PDV-om
6.515,00 kn
Rok
RAČUN BR. 241
Datum isporuke: 18.2.2022.
Isporučitelj: Primat RD d.o.o. OIB: 03868412563
Opis usluge: sitni inventar - ormari za arhivu
Cijena s PDV-om: 6.515,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.2.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Metro Cash&Carry d.o.o.
OIB: 38016445738
800,71 kn
991,14 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/026/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
17.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
800,71 kn
Iznos PDV-a
190,43 kn
Cijena s PDV-om
991,14 kn
Rok
RAČUN BR. 006592/10/5
Datum isporuke: 27.2.2022.
Isporučitelj: Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal, materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 991,14 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.2.2022.
potrošni materijal
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
23,20 kn
29,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/027/2022
Evidencijski broj
NAR-028/22
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
16.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
23,20 kn
Iznos PDV-a
5,80 kn
Cijena s PDV-om
29,00 kn
Rok
RAČUN BR. 290/03/01
Datum isporuke: 16.2.2022.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 29,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.2.2022.
pregled i ispitivanje radne opreme
Kontrol biro d.o.o.
OIB: 80916616067
150,00 kn
187,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/004/2022
Evidencijski broj
NAR-026/22
Predmet
pregled i ispitivanje radne opreme
EOJN
Datum sklapanja
14.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
150,00 kn
Iznos PDV-a
37,50 kn
Cijena s PDV-om
187,50 kn
Rok
RAČUN BR. 2229/1/365
Datum isporuke: 14.2.2022.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: pregled i ispitivanje radne opreme
Cijena s PDV-om: 187,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/54

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.