Zadnje dodano: 1513 (Str. 1/76)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
16.1.2023.
željezo i željezna galanterija
Metalmin MP d.o.o.
OIB: 81201207819
34,22 kn
42,78 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/005/2023
Evidencijski broj
JN-01/02-23
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
16.1.2023.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metalmin MP d.o.o. OIB: 81201207819
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
34,22 kn
Iznos PDV-a
8,56 kn
Cijena s PDV-om
42,78 kn
Rok
RAČUN BR. 4/312/1
Datum isporuke: 16.1.2023.
Isporučitelj: Metalmin MP d.o.o. OIB: 81201207819
Opis usluge: željezna šipka
Cijena s PDV-om: 42,78 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.1.2023.
popravak Fiat Ducato
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
69,30 kn
86,63 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/002/2023
Evidencijski broj
JN-01/06-23
Predmet
popravak Fiat Ducato
EOJN
Datum sklapanja
16.1.2023.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
69,30 kn
Iznos PDV-a
17,33 kn
Cijena s PDV-om
86,63 kn
Rok
RAČUN BR. 6/1/2
Datum isporuke: 16.1.2023.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: popravak Fiat Ducato
Cijena s PDV-om: 86,63 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.1.2023.
troškovi osiguranja
Croatia osiguranje d.d.
OIB: 26187994862
33,65 kn
33,65 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/109/2022
Evidencijski broj
JN-01/16-23
Predmet
troškovi osiguranja
EOJN
Datum sklapanja
11.1.2023.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Croatia osiguranje d.d. OIB: 26187994862
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
33,65 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
33,65 kn
Rok
RAČUN BR. 990095245/23
Datum isporuke: 11.1.2023.
Isporučitelj: Croatia osiguranje d.d. OIB: 26187994862
Opis usluge: troškovi osiguranja prikolica i traktor
Cijena s PDV-om: 33,65 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.1.2023.
motorno ulje
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
12,18 kn
15,23 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/002/2023
Evidencijski broj
NAR-006/23
Predmet
motorno ulje
EOJN
Datum sklapanja
9.1.2023.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
12,18 kn
Iznos PDV-a
3,05 kn
Cijena s PDV-om
15,23 kn
Rok
RAČUN BR. 4/03/1
Datum isporuke: 9.1.2023.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: motorno ulje
Cijena s PDV-om: 15,23 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.12.2022.
objava prigodne čestitke u Svetonedeljskom listu
Zlatni ključ d.o.o.
OIB: 22130036825
700,00 kn
875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/12/2022
Evidencijski broj
NAR-078/22
Predmet
objava prigodne čestitke u Svetonedeljskom listu
EOJN
Datum sklapanja
31.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zlatni ključ d.o.o. OIB: 22130036825
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
700,00 kn
Iznos PDV-a
175,00 kn
Cijena s PDV-om
875,00 kn
Rok
RAČUN BR. 281-01-01
Datum isporuke: 31.12.2022.
Isporučitelj: Zlatni ključ d.o.o. OIB: 22130036825
Opis usluge: objava prigodne čestitke u Svetonedeljskom listu
Cijena s PDV-om: 875,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.12.2022.
tehnički pregled ZG 3145EL
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
161,91 kn
202,39 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/108/2022
Evidencijski broj
NAR-313/22
Predmet
tehnički pregled ZG 3145EL
EOJN
Datum sklapanja
30.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
161,91 kn
Iznos PDV-a
40,48 kn
Cijena s PDV-om
202,39 kn
Rok
RAČUN BR. 38045
Datum isporuke: 30.12.2022.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi tehničkog pregleda ZG 3145EL
Cijena s PDV-om: 202,39 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.12.2022.
troškovi registracije ZG 3145EL
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
92,24 kn
115,30 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/108/2022
Evidencijski broj
NAR-314/22
Predmet
troškovi registracije ZG 3145EL
EOJN
Datum sklapanja
30.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
92,24 kn
Iznos PDV-a
23,06 kn
Cijena s PDV-om
115,30 kn
Rok
RAČUN BR. 38052
Datum isporuke: 30.12.2022.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije - ZG 3145EL
Cijena s PDV-om: 115,30 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.12.2022.
tehnički pregled ZG 8635EF
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
161,91 kn
202,39 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/107/2022
Evidencijski broj
NAR-315/22
Predmet
tehnički pregled ZG 8635EF
EOJN
Datum sklapanja
30.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
161,91 kn
Iznos PDV-a
40,48 kn
Cijena s PDV-om
202,39 kn
Rok
RAČUN BR. 38046
Datum isporuke: 30.12.2022.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: tehnički pregled ZG 8635EF
Cijena s PDV-om: 202,39 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.12.2022.
troškovi registracije ZG 8635EF
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
159,12 kn
186,49 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/107/2022
Evidencijski broj
NAR-107/22
Predmet
troškovi registracije ZG 8635EF
EOJN
Datum sklapanja
30.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
159,12 kn
Iznos PDV-a
27,37 kn
Cijena s PDV-om
186,49 kn
Rok
RAČUN BR. 38050
Datum isporuke: 30.12.2022.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije - ZG 8635EF, troškovi registracije - ZG 8635EF
Cijena s PDV-om: 186,49 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.12.2022.
objava čestitke na radiju SVN
SVN Media d.o.o.
OIB: 30288784821
1.200,00 kn
1.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/48/2022
Evidencijski broj
NAR-310/22
Predmet
objava čestitke na radiju SVN
EOJN
Datum sklapanja
29.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SVN Media d.o.o. OIB: 30288784821
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.200,00 kn
Iznos PDV-a
300,00 kn
Cijena s PDV-om
1.500,00 kn
Rok
RAČUN BR. 154
Datum isporuke: 29.12.2022.
Isporučitelj: SVN Media d.o.o. OIB: 30288784821
Opis usluge: objava čestitke na radiju SVN
Cijena s PDV-om: 1.500,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.12.2022.
usluga plastificiranja stupova
Metaplast encore d.o.o.
OIB: 22197454225
2.422,00 kn
3.027,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/105/2022
Evidencijski broj
NAR-311/22
Predmet
usluga plastificiranja stupova
EOJN
Datum sklapanja
29.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metaplast encore d.o.o. OIB: 22197454225
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.422,00 kn
Iznos PDV-a
605,50 kn
Cijena s PDV-om
3.027,50 kn
Rok
RAČUN BR. 303
Datum isporuke: 29.12.2022.
Isporučitelj: Metaplast encore d.o.o. OIB: 22197454225
Opis usluge: usluga plastificiranja stupova
Cijena s PDV-om: 3.027,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.12.2022.
potrošni materijal i alat
Konstal d.o.o.
OIB: 929344
4.533,16 kn
5.666,45 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/353/2022
Evidencijski broj
NAR-309/22
Predmet
potrošni materijal i alat
EOJN
Datum sklapanja
28.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Konstal d.o.o. OIB: 929344
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.533,16 kn
Iznos PDV-a
1.133,29 kn
Cijena s PDV-om
5.666,45 kn
Rok
RAČUN BR. 313/1/2
Datum isporuke: 28.12.2022.
Isporučitelj: Konstal d.o.o. OIB: 92934464945
Opis usluge: potrošni materijal i alat
Cijena s PDV-om: 5.666,45 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.12.2022.
tisak i izrada promo materijala
Kopriva-graf d.o.o.
OIB: 13897423444
1.300,00 kn
1.625,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/37/2022
Evidencijski broj
NAR-308/22
Predmet
tisak i izrada promo materijala
EOJN
Datum sklapanja
28.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.300,00 kn
Iznos PDV-a
325,00 kn
Cijena s PDV-om
1.625,00 kn
Rok
RAČUN BR. 258
Datum isporuke: 28.12.2022.
Isporučitelj: Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Opis usluge: tisak i izrada promo materijala
Cijena s PDV-om: 1.625,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.12.2022.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
846,71 kn
1.052,15 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/333/2022
Evidencijski broj
JN-01/15-22
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
27.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
846,71 kn
Iznos PDV-a
205,44 kn
Cijena s PDV-om
1.052,15 kn
Rok
RAČUN BR. 4815
Datum isporuke: 27.12.2022.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal, željezo
Cijena s PDV-om: 1.052,15 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.12.2022.
digitalna čestitka
BBQ komunikacije, obrt, vl. A.Markić
OIB: 20164845256
300,00 kn
300,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/47/2022
Evidencijski broj
NAR-307/22
Predmet
digitalna čestitka
EOJN
Datum sklapanja
27.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BBQ komunikacije, obrt, vl. A.Markić OIB: 20164845256
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
300,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
300,00 kn
Rok
RAČUN BR. 36
Datum isporuke: 27.12.2022.
Isporučitelj: BBQ komunikacije, obrt, vl. A.Markić OIB: 20164845256
Opis usluge: digitalna čestitka
Cijena s PDV-om: 300,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.12.2022.
ogradni paneli i pletiva
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
7.726,00 kn
9.657,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/351/2022
Evidencijski broj
JN-01/18-22
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
23.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.726,00 kn
Iznos PDV-a
1.931,50 kn
Cijena s PDV-om
9.657,50 kn
Rok
RAČUN BR. 1923
Datum isporuke: 23.12.2022.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: paneli i stupovi
Cijena s PDV-om: 9.657,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.12.2022.
potrošni materijal
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
71,20 kn
89,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/352/2022
Evidencijski broj
NAR-306/22
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
23.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
71,20 kn
Iznos PDV-a
17,80 kn
Cijena s PDV-om
89,00 kn
Rok
RAČUN BR. 559
Datum isporuke: 23.12.2022.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: žarulje
Cijena s PDV-om: 89,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.12.2022.
nadoplata ENC-a
Hrvatske autoceste d.o.o.
OIB: 57500462912
250,43 kn
313,04 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/106/2022
Evidencijski broj
NAR-304/22
Predmet
nadoplata ENC-a
EOJN
Datum sklapanja
20.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
250,43 kn
Iznos PDV-a
62,61 kn
Cijena s PDV-om
313,04 kn
Rok
RAČUN BR. 11532553
Datum isporuke: 20.12.2022.
Isporučitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912
Opis usluge: nadoplata ENC-a
Cijena s PDV-om: 313,04 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.12.2022.
repromaterijal - vrećice
Kanpak d.o.o.
OIB: 11046685815
234,00 kn
292,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/44/2022
Evidencijski broj
NAR-298/22
Predmet
repromaterijal - vrećice
EOJN
Datum sklapanja
20.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kanpak d.o.o. OIB: 11046685815
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
234,00 kn
Iznos PDV-a
58,50 kn
Cijena s PDV-om
292,50 kn
Rok
RAČUN BR. 4619
Datum isporuke: 20.12.2022.
Isporučitelj: Kanpak d.o.o. OIB: 11046685815
Opis usluge: repromaterijal - vrećice
Cijena s PDV-om: 292,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.12.2022.
potrošni materijal
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
110,16 kn
137,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/349/2022
Evidencijski broj
NAR-300/22
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
19.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
110,16 kn
Iznos PDV-a
27,54 kn
Cijena s PDV-om
137,70 kn
Rok
RAČUN BR. 550/03/1
Datum isporuke: 19.12.2022.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: metlice brisača
Cijena s PDV-om: 137,70 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/76

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.