Zadnje dodano: 123 (Str. 1/7)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
17.7.2020.
potrošni materijal za bojanje ograde
Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930
1.340,44 kn
1.675,55 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/255/2020
Evidencijski broj
NAR-237/2020
Predmet
potrošni materijal za bojanje ograde
EOJN
Datum sklapanja
17.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.340,44 kn
Iznos PDV-a
335,11 kn
Cijena s PDV-om
1.675,55 kn
Rok
RAČUN BR. 2377/1/20
Datum isporuke: 17.7.2020.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal za bojanje ograde
Cijena s PDV-om: 1.675,55 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.7.2020.
mreža za golove
Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto
OIB: 74373950961
1.000,00 kn
1.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/238/2020
Evidencijski broj
NAR-220/20
Predmet
mreža za golove
EOJN
Datum sklapanja
16.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 114-VP-1
Datum isporuke: 16.7.2020.
Isporučitelj: Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961
Opis usluge: mreža za golove
Cijena s PDV-om: 1.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.7.2020.
flaks
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
153,68 kn
192,10 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/249/2020
Evidencijski broj
NAR-235/20
Predmet
flaks
EOJN
Datum sklapanja
16.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
153,68 kn
Iznos PDV-a
38,42 kn
Cijena s PDV-om
192,10 kn
Rok
RAČUN BR. 895/ZGF01/20
Datum isporuke: 16.7.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: flaks
Cijena s PDV-om: 192,10 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.7.2020.
umjetno gnojivo
Malgor d.o.o.
OIB: 78527392327
262,83 kn
297,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/252/2020
Evidencijski broj
NAR-239/20
Predmet
umjetno gnojivo
EOJN
Datum sklapanja
16.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Malgor d.o.o. OIB: 78527392327
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
262,83 kn
Iznos PDV-a
34,17 kn
Cijena s PDV-om
297,00 kn
Rok
RAČUN BR. 5330/P1/1
Datum isporuke: 16.7.2020.
Isporučitelj: Malgor d.o.o. OIB: 78527392327
Opis usluge: umjetno gnojivo
Cijena s PDV-om: 297,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.7.2020.
tisak osmrtnica A4
Kopriva-graf d.o.o.
OIB: 13897423444
500,00 kn
625,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/83/2020
Evidencijski broj
NAR-234/20
Predmet
tisak osmrtnica A4
EOJN
Datum sklapanja
15.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
500,00 kn
Iznos PDV-a
125,00 kn
Cijena s PDV-om
625,00 kn
Rok
RAČUN BR. 77/01/201
Datum isporuke: 15.7.2020.
Isporučitelj: Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Opis usluge: tisak osmrtnica A4
Cijena s PDV-om: 625,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.7.2020.
potrošni dijelovi za kranski malčer
Martin stroj d.o.o.
OIB: 70903581556
4.215,15 kn
5.268,94 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/247/2020
Evidencijski broj
NAR-233/20
Predmet
potrošni dijelovi za kranski malčer
EOJN
Datum sklapanja
14.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Martin stroj d.o.o. OIB: 70903581556
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.215,15 kn
Iznos PDV-a
1.053,79 kn
Cijena s PDV-om
5.268,94 kn
Rok
RAČUN BR. 3481/1/6
Datum isporuke: 14.7.2020.
Isporučitelj: Martin stroj d.o.o. OIB: 70903581556
Opis usluge: potrošni dijelovi za kranski malčer
Cijena s PDV-om: 5.268,94 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.7.2020.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
96,73 kn
120,91 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/244/2020
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
14711000-8
Datum sklapanja
13.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
96,73 kn
Iznos PDV-a
24,18 kn
Cijena s PDV-om
120,91 kn
Rok
RAČUN BR. 10875/03/2
Datum isporuke: 13.7.2020.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 120,91 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.7.2020.
potrošni materijal
Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499
831,06 kn
1.038,83 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/245/2020
Evidencijski broj
NAR-231/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
13.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
831,06 kn
Iznos PDV-a
207,77 kn
Cijena s PDV-om
1.038,83 kn
Rok
RAČUN BR. 9031-VP1-1
Datum isporuke: 13.7.2020.
Isporučitelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 1.038,83 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.7.2020.
punjenje vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
60,00 kn
75,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/42/2020
Evidencijski broj
NAR-228/20
Predmet
punjenje vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
9.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
60,00 kn
Iznos PDV-a
15,00 kn
Cijena s PDV-om
75,00 kn
Rok
RAČUN BR. 5533/RAKITJE/1
Datum isporuke: 9.7.2020.
Isporučitelj: Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Opis usluge: punjenje vatrogasnog aparata
Cijena s PDV-om: 75,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.7.2020.
usluga pranja radne odjeće
Praonica rublja Petra
OIB: 66631564233
360,00 kn
360,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/39/2020
Evidencijski broj
NAR-227/2020
Predmet
usluga pranja radne odjeće
EOJN
Datum sklapanja
8.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Praonica rublja Petra OIB: 66631564233
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
360,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
360,00 kn
Rok
RAČUN BR. 280-P1-1
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: Praonica rublja Petra OIB: 66631564233
Opis usluge: usluga pranja radne odjeće
Cijena s PDV-om: 360,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.7.2020.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
183,91 kn
229,89 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/243/2020
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
14711000-8
Datum sklapanja
8.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
183,91 kn
Iznos PDV-a
45,98 kn
Cijena s PDV-om
229,89 kn
Rok
RAČUN BR. 10644/03/2
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 229,89 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.7.2020.
sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
122,72 kn
153,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/232/2020
Evidencijski broj
NAR-226/20
Predmet
sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
7.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
122,72 kn
Iznos PDV-a
30,68 kn
Cijena s PDV-om
153,40 kn
Rok
RAČUN BR. 6177/1/4
Datum isporuke: 7.7.2020.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 153,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
6.7.2020.
servis i održavanje vozila
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek
OIB: 39778503662
80,00 kn
100,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/40/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
50110000-5
Datum sklapanja
6.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
80,00 kn
Iznos PDV-a
20,00 kn
Cijena s PDV-om
100,00 kn
Rok
RAČUN BR. 204/1/1
Datum isporuke: 6.7.2020.
Isporučitelj: Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Opis usluge: popravak signalizacije ZG 6780GZ
Cijena s PDV-om: 100,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.7.2020.
sanitarni potrošni materijal
Ver trgovina, vl. Goran Suša
OIB: 90847447353
52,00 kn
65,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/27/2020
Evidencijski broj
NAR-229/20
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
3.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
52,00 kn
Iznos PDV-a
13,00 kn
Cijena s PDV-om
65,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.7.2020.
izrada ključeva
Super ključ d.o.o.
OIB: 31729781360
132,00 kn
165,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/239/2020
Evidencijski broj
NAR-221/20
Predmet
izrada ključeva
EOJN
Datum sklapanja
3.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Super ključ d.o.o. OIB: 31729781360
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
132,00 kn
Iznos PDV-a
33,00 kn
Cijena s PDV-om
165,00 kn
Rok
RAČUN BR. 50-1-11
Datum isporuke: 3.7.2020.
Isporučitelj: Super ključ d.o.o. OIB: 31729781360
Opis usluge: izrada ključeva
Cijena s PDV-om: 165,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.7.2020.
ogradni paneli i stupovi
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
2.205,00 kn
2.756,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/241/2020
Evidencijski broj
JN-01/18-20
Predmet
ogradni paneli i stupovi
EOJN
44313100-8
Datum sklapanja
3.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.205,00 kn
Iznos PDV-a
551,25 kn
Cijena s PDV-om
2.756,25 kn
Rok
RAČUN BR. 971/01/600
Datum isporuke: 3.7.2020.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i stupovi
Cijena s PDV-om: 2.756,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.7.2020.
potrošni materijal i alat
Konstal d.o.o.
OIB: 92934464945
4.809,32 kn
6.011,65 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/240/2020
Evidencijski broj
NAR-224/20
Predmet
potrošni materijal i alat
EOJN
Datum sklapanja
3.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Konstal d.o.o. OIB: 92934464945
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.809,32 kn
Iznos PDV-a
1.202,33 kn
Cijena s PDV-om
6.011,65 kn
Rok
RAČUN BR. 179/1/2
Datum isporuke: 3.7.2020.
Isporučitelj: Konstal d.o.o. OIB: 92934464945
Opis usluge: potrošni materijal i alat
Cijena s PDV-om: 6.011,65 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.7.2020.
umjetno gnojivo
Malgor d.o.o.
OIB: 78527392327
522,12 kn
590,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/235/2020
Evidencijski broj
NAR-219/20
Predmet
umjetno gnojivo
EOJN
Datum sklapanja
2.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Malgor d.o.o. OIB: 78527392327
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
522,12 kn
Iznos PDV-a
67,88 kn
Cijena s PDV-om
590,00 kn
Rok
RAČUN BR. 5086/P1/1
Datum isporuke: 2.7.2020.
Isporučitelj: Malgor d.o.o. OIB: 78527392327
Opis usluge: umjetno gnojivo
Cijena s PDV-om: 590,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.7.2020.
potrošni materijal
Fero-term d.o.o.
OIB: 69638067216
61,21 kn
76,51 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/231/2020
Evidencijski broj
NAR-223/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
2.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Fero-term d.o.o. OIB: 69638067216
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
61,21 kn
Iznos PDV-a
15,30 kn
Cijena s PDV-om
76,51 kn
Rok
RAČUN BR. 15320/01/1
Datum isporuke: 2.7.2020.
Isporučitelj: Fero-term d.o.o. OIB: 69638067216
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 76,51 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.7.2020.
željezo i željezna galanterija
Begamont d.o.o.
OIB: 49314919793
2.621,52 kn
2.621,52 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/233/2020
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
14711000-8
Datum sklapanja
2.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Begamont d.o.o. OIB: 49314919793
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.621,52 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
2.621,52 kn
Rok
RAČUN BR. 2927/01/2
Datum isporuke: 2.7.2020.
Isporučitelj: Begamont d.o.o. OIB: 49314919793
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 2.621,52 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/7

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.