Zadnje dodano: 799 (Str. 1/40)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
18.8.2021.
voda i sokovi
Tomi obrt, vl. T. Zlodi
OIB: 70882455105
748,80 kn
936,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/30/2021
Evidencijski broj
NAR-225/21
Predmet
voda i sokovi
EOJN
Datum sklapanja
18.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tomi obrt, vl. T. Zlodi OIB: 70882455105
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
748,80 kn
Iznos PDV-a
187,20 kn
Cijena s PDV-om
936,00 kn
Rok
RAČUN BR. 26
Datum isporuke: 18.8.2021.
Isporučitelj: Tomi obrt, vl. T. Zlodi OIB: 70882455105
Opis usluge: voda i sokovi
Cijena s PDV-om: 936,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.8.2021.
zamjena stakla na kombi
Laus International d.o.o.
OIB: 93039509752
329,35 kn
411,69 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/262/2021
Evidencijski broj
NAR-227/21
Predmet
zamjena stakla na kombi
EOJN
Datum sklapanja
18.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Laus International d.o.o. OIB: 93039509752
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
329,35 kn
Iznos PDV-a
82,34 kn
Cijena s PDV-om
411,69 kn
Rok
RAČUN BR. 7461
Datum isporuke: 18.8.2021.
Isporučitelj: Laus International d.o.o. OIB: 93039509752
Opis usluge: zamjena stakla na kombi
Cijena s PDV-om: 411,69 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.8.2021.
godišnja licenca za antivirusni program
Procudo d.o.o.
OIB: 78127426216
482,26 kn
602,83 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/27/2021
Evidencijski broj
NAR-228/21
Predmet
godišnja licenca za antivirusni program
EOJN
Datum sklapanja
18.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Procudo d.o.o. OIB: 78127426216
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
482,26 kn
Iznos PDV-a
120,57 kn
Cijena s PDV-om
602,83 kn
Rok
RAČUN BR. 716/P1/1
Datum isporuke: 18.8.2021.
Isporučitelj: Procudo d.o.o. OIB: 78127426216
Opis usluge: godišnja licenca za antivirusni program
Cijena s PDV-om: 602,83 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.8.2021.
osposobljavanje
Megastart promet d.o.o.
OIB: 36280264949
4.116,00 kn
5.145,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/68/2021
Evidencijski broj
NAR-224/21
Predmet
osposobljavanje
EOJN
Datum sklapanja
13.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Megastart promet d.o.o. OIB: 36280264949
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.116,00 kn
Iznos PDV-a
1.029,00 kn
Cijena s PDV-om
5.145,00 kn
Rok
RAČUN BR. 583
Datum isporuke: 13.8.2021.
Isporučitelj: Megastart promet d.o.o. OIB: 36280264949
Opis usluge: osposobljavanje
Cijena s PDV-om: 5.145,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.8.2021.
voda Gorska
Matić d.o.o.
OIB: 76598425509
68,00 kn
85,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/28/2021
Evidencijski broj
NAR-223/21
Predmet
voda Gorska
EOJN
Datum sklapanja
13.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Matić d.o.o. OIB: 76598425509
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
68,00 kn
Iznos PDV-a
17,00 kn
Cijena s PDV-om
85,00 kn
Rok
RAČUN BR. 16263-001-91
Datum isporuke: 13.8.2021.
Isporučitelj: Matić d.o.o. OIB: 76598425509
Opis usluge: voda Gorska
Cijena s PDV-om: 85,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.8.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
191,31 kn
239,14 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/254/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
13.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
191,31 kn
Iznos PDV-a
47,83 kn
Cijena s PDV-om
239,14 kn
Rok
RAČUN BR. 7425
Datum isporuke: 13.8.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 239,14 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.8.2021.
sanitarni potrošni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
87,92 kn
109,90 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/253/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
12.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
87,92 kn
Iznos PDV-a
21,98 kn
Cijena s PDV-om
109,90 kn
Rok
RAČUN BR. 37825
Datum isporuke: 12.8.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 109,90 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.8.2021.
razne matice i vijci
Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499
74,21 kn
83,49 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/251/2021
Evidencijski broj
NAR-222/21
Predmet
razne matice i vijci
EOJN
Datum sklapanja
11.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
74,21 kn
Iznos PDV-a
9,28 kn
Cijena s PDV-om
83,49 kn
Rok
RAČUN BR. 10595
Datum isporuke: 11.8.2021.
Isporučitelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Opis usluge: razne matice i vijci
Cijena s PDV-om: 83,49 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.8.2021.
građevinski materijal
Ikoma prodajni centar d.o.o.
OIB: 28648464076
430,80 kn
538,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/252/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
11.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ikoma prodajni centar d.o.o. OIB: 28648464076
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
430,80 kn
Iznos PDV-a
107,70 kn
Cijena s PDV-om
538,50 kn
Rok
RAČUN BR. 484-01-91120
Datum isporuke: 11.8.2021.
Isporučitelj: Ikoma prodajni centar d.o.o. OIB: 28648464076
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 538,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.8.2021.
rezervni dijelovi
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
141,44 kn
176,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/259/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
10.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
141,44 kn
Iznos PDV-a
35,36 kn
Cijena s PDV-om
176,80 kn
Rok
RAČUN BR. 905
Datum isporuke: 10.8.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni djelovi
Cijena s PDV-om: 176,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.8.2021.
željezo i željezna galanterija
Metalmin MP d.o.o.
OIB: 81201207819
465,00 kn
570,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/246/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
2.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metalmin MP d.o.o. OIB: 81201207819
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
465,00 kn
Iznos PDV-a
105,00 kn
Cijena s PDV-om
570,00 kn
Rok
RAČUN BR. 297
Datum isporuke: 2.8.2021.
Isporučitelj: Metalmin MP d.o.o. OIB: 81201207819
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 570,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.8.2021.
potrošni materijal
Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930
329,09 kn
411,36 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/247/2021
Evidencijski broj
NAR-226/21
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
2.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
329,09 kn
Iznos PDV-a
82,27 kn
Cijena s PDV-om
411,36 kn
Rok
RAČUN BR. 2619
Datum isporuke: 2.8.2021.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 411,36 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.7.2021.
ogradni paneli i stupovi
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
5.867,00 kn
7.333,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/250/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli i stupovi
EOJN
Datum sklapanja
31.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.867,00 kn
Iznos PDV-a
1.466,75 kn
Cijena s PDV-om
7.333,75 kn
Rok
RAČUN BR. 1221
Datum isporuke: 31.7.2021.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i stupovi
Cijena s PDV-om: 7.333,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.7.2021.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
5.563,34 kn
6.954,18 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/248/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
31.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.563,34 kn
Iznos PDV-a
1.390,84 kn
Cijena s PDV-om
6.954,18 kn
Rok
RAČUN BR. 2737
Datum isporuke: 31.7.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 6.954,18 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.7.2021.
potrošni materijal
Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499
7,04 kn
8,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/218/2021
Evidencijski broj
NAR-202/21
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
31.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7,04 kn
Iznos PDV-a
1,76 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Rok
RAČUN BR. 639-VP2-1
Datum isporuke: 31.7.2021.
Isporučitelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.7.2021.
potrošni materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
1.135,33 kn
1.419,16 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/213/2021
Evidencijski broj
NAR-220/21
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
31.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.135,33 kn
Iznos PDV-a
283,83 kn
Cijena s PDV-om
1.419,16 kn
Rok
RAČUN BR. 1137
Datum isporuke: 31.7.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 1.419,16 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.7.2021.
potrošni materijal
Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930
1.417,28 kn
1.771,60 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/245/2021
Evidencijski broj
NAR-219/21
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
29.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.417,28 kn
Iznos PDV-a
354,32 kn
Cijena s PDV-om
1.771,60 kn
Rok
RAČUN BR. 2597
Datum isporuke: 29.7.2021.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 1.771,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.7.2021.
flaks
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
170,68 kn
213,35 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/244/2021
Evidencijski broj
NAR-218/21
Predmet
flaks
EOJN
Datum sklapanja
28.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
170,68 kn
Iznos PDV-a
42,67 kn
Cijena s PDV-om
213,35 kn
Rok
RAČUN BR. 866
Datum isporuke: 28.7.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: flaks
Cijena s PDV-om: 213,35 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.7.2021.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
5.189,26 kn
5.499,44 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/240/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
24.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.189,26 kn
Iznos PDV-a
310,18 kn
Cijena s PDV-om
5.499,44 kn
Rok
RAČUN BR. 2642
Datum isporuke: 24.7.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal, željezo
Cijena s PDV-om: 5.499,44 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.7.2021.
pristup portalu za zakonske propise
Poslovna literatura d.o.o.
OIB: 61452840082
1.376,00 kn
1.444,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U-26/2021
Evidencijski broj
NAR-214/21
Predmet
pristup portalu za zakonske propise
EOJN
Datum sklapanja
23.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Poslovna literatura d.o.o. OIB: 61452840082
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.376,00 kn
Iznos PDV-a
68,80 kn
Cijena s PDV-om
1.444,80 kn
Rok
RAČUN BR. 4612
Datum isporuke: 23.7.2021.
Isporučitelj: Poslovna literatura d.o.o. OIB: 61452840082
Opis usluge: pristup portalu za zakonske propise
Cijena s PDV-om: 1.444,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/40

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.