Traženi pojam: REŽIJE - pronađeno rezultata: 81. (Str. 1/5)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
9.6.2020.
troškovi plina
E.ON Plin d.o.o.
OIB: 1455304503
521,83 kn
652,29 kn
RAČUN
Broj
2020-01-062464
Datum isporuke
9.6.2020.
Opis usluge
troškovi plina
Isporučitelj
E.ON Plin d.o.o. OIB: 1455304503
Cijena bez PDV-a
521,83 kn
Iznos PDV-a
130,46 kn
Cijena s PDV-om
652,29 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 1.3.2020.
Predmet: troškovi plina
Ugovaratelj: E.ON Plin d.o.o. OIB: 14555304503
Izvoz podataka
x
+
9.7.2020.
mjesečni troškovi plina
E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
23,73 kn
29,66 kn
RAČUN
Broj
2020-01-076333
Datum isporuke
9.7.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi plina
Isporučitelj
E.ON Plin d.o.o. OIB: 14555304503
Cijena bez PDV-a
23,73 kn
Iznos PDV-a
5,93 kn
Cijena s PDV-om
29,66 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 1.3.2020.
Predmet: troškovi plina
Ugovaratelj: E.ON Plin d.o.o. OIB: 14555304503
Izvoz podataka
x
+
11.8.2020.
troškovi plina
E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
12,37 kn
15,46 kn
RAČUN
Broj
2020-01-104318
Datum isporuke
11.8.2020.
Opis usluge
troškovi plina
Isporučitelj
E.ON Plin d.o.o. OIB: 14555304503
Cijena bez PDV-a
12,37 kn
Iznos PDV-a
3,09 kn
Cijena s PDV-om
15,46 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 1.3.2020.
Predmet: troškovi plina
Ugovaratelj: E.ON Plin d.o.o. OIB: 14555304503
Izvoz podataka
x
+
10.9.2020.
mjesečni troškovi plina
E.ON Plin d.o.o.
OIB: 1455304503
12,37 kn
15,46 kn
RAČUN
Broj
2020-01-107203
Datum isporuke
10.9.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi plina
Isporučitelj
E.ON Plin d.o.o. OIB: 1455304503
Cijena bez PDV-a
12,37 kn
Iznos PDV-a
3,09 kn
Cijena s PDV-om
15,46 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 1.3.2020.
Predmet: troškovi plina
Ugovaratelj: E.ON Plin d.o.o. OIB: 14555304503
Izvoz podataka
x
+
31.5.2020.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 244
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
4645910
Datum isporuke
31.5.2020.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 244
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
4653769
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.5.2020.
Predmet: mjesečna naknada za uređenje voda
Ugovaratelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Izvoz podataka
x
+
31.7.2021.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
5522757
Datum isporuke
31.7.2021.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Izvoz podataka
x
+
31.5.2020.
mjesečni troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
437,10 kn
493,92 kn
RAČUN
Broj
100003193123
Datum isporuke
31.5.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi električne energije
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
437,10 kn
Iznos PDV-a
56,82 kn
Cijena s PDV-om
493,92 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.2.2020.
Predmet: troškovi električne energije
Ugovaratelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
mjesečni troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
415,91 kn
469,98 kn
RAČUN
Broj
09003173050
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi električne energije
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
415,91 kn
Iznos PDV-a
54,07 kn
Cijena s PDV-om
469,98 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.2.2020.
Predmet: troškovi električne energije
Ugovaratelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Izvoz podataka
x
+
31.7.2020.
mjesečni troškovi struje
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
406,64 kn
459,50 kn
RAČUN
Broj
100003414011
Datum isporuke
31.7.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi struje
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
406,64 kn
Iznos PDV-a
52,86 kn
Cijena s PDV-om
459,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.2.2020.
Predmet: troškovi električne energije
Ugovaratelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Izvoz podataka
x
+
31.8.2020.
mjesečni troškovi struje
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
602,23 kn
680,52 kn
RAČUN
Broj
106003371211
Datum isporuke
31.8.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi struje
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
602,23 kn
Iznos PDV-a
78,29 kn
Cijena s PDV-om
680,52 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.2.2020.
Predmet: troškovi električne energije
Ugovaratelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Izvoz podataka
x
+
31.8.2020.
mjesečni troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
622,77 kn
703,73 kn
RAČUN
Broj
109003406028
Datum isporuke
31.8.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi električne energije
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
622,77 kn
Iznos PDV-a
80,96 kn
Cijena s PDV-om
703,73 kn
Izvoz podataka
x
+
30.9.2020.
mjesečni troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
1.001,18 kn
1.131,33 kn
RAČUN
Broj
2300013669-200920-5
Datum isporuke
30.9.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi električne energije
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
1.001,18 kn
Iznos PDV-a
130,15 kn
Cijena s PDV-om
1.131,33 kn
Izvoz podataka
x
+
31.10.2020.
mjesečni troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
696,00 kn
786,48 kn
RAČUN
Broj
109003667562
Datum isporuke
31.10.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi električne energije
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
696,00 kn
Iznos PDV-a
90,48 kn
Cijena s PDV-om
786,48 kn
Izvoz podataka
x
+
31.10.2020.
troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
467,56 kn
528,34 kn
RAČUN
Broj
103003767262
Datum isporuke
31.10.2020.
Opis usluge
troškovi električne energije
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
467,56 kn
Iznos PDV-a
60,78 kn
Cijena s PDV-om
528,34 kn
Izvoz podataka
x
+
30.11.2020.
troškovi elektične energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
1.429,31 kn
1.615,12 kn
RAČUN
Broj
115000401681
Datum isporuke
30.11.2020.
Opis usluge
troškovi elektične energije
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
1.429,31 kn
Iznos PDV-a
185,81 kn
Cijena s PDV-om
1.615,12 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.2.2020.
Predmet: troškovi električne energije
Ugovaratelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Izvoz podataka
x
+
31.12.2020.
troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
2.152,92 kn
2.432,80 kn
RAČUN
Broj
2300013669-201220-6
Datum isporuke
31.12.2020.
Opis usluge
troškovi električne energije
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
2.152,92 kn
Iznos PDV-a
279,88 kn
Cijena s PDV-om
2.432,80 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.2.2020.
Predmet: troškovi električne energije
Ugovaratelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
2.006,64 kn
2.267,50 kn
RAČUN
Broj
2300013669-210120-9
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
troškovi električne energije
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
2.006,64 kn
Iznos PDV-a
260,86 kn
Cijena s PDV-om
2.267,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.2.2020.
Predmet: troškovi električne energije
Ugovaratelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Izvoz podataka
x
+
28.2.2021.
troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
1.810,63 kn
2.046,01 kn
RAČUN
Broj
2300013669-210220-5
Datum isporuke
28.2.2021.
Opis usluge
troškovi električne energije
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
1.810,63 kn
Iznos PDV-a
235,38 kn
Cijena s PDV-om
2.046,01 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.2.2020.
Predmet: troškovi električne energije
Ugovaratelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Izvoz podataka
x
+
31.3.2021.
troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
1.480,88 kn
1.673,39 kn
RAČUN
Broj
2300013669-210320-1
Datum isporuke
31.3.2021.
Opis usluge
troškovi električne energije
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
1.480,88 kn
Iznos PDV-a
192,51 kn
Cijena s PDV-om
1.673,39 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.2.2020.
Predmet: troškovi električne energije
Ugovaratelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Izvoz podataka
x

Str. 1/5

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.