Traženi pojam: POGREBNA OPREMA - pronađeno rezultata: 36. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
9.2.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
21.900,00 kn
25.207,80 kn
RAČUN
Broj
321/1/1
Datum isporuke
9.2.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
21.900,00 kn
Iznos PDV-a
3.307,80 kn
Cijena s PDV-om
25.207,80 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
15.2.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
6.005,00 kn
7.007,05 kn
RAČUN
Broj
352/1/1
Datum isporuke
15.2.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
6.005,00 kn
Iznos PDV-a
1.002,05 kn
Cijena s PDV-om
7.007,05 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
11.2.2021.
pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
465,00 kn
581,25 kn
RAČUN
Broj
329/1/1
Datum isporuke
11.2.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
465,00 kn
Iznos PDV-a
116,25 kn
Cijena s PDV-om
581,25 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
18.2.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
1.440,00 kn
1.634,40 kn
RAČUN
Broj
386/1/1
Datum isporuke
18.2.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
1.440,00 kn
Iznos PDV-a
194,40 kn
Cijena s PDV-om
1.634,40 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
16.3.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
6.820,00 kn
7.865,60 kn
RAČUN
Broj
514/1/1
Datum isporuke
16.3.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
6.820,00 kn
Iznos PDV-a
1.045,60 kn
Cijena s PDV-om
7.865,60 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
4.3.2021.
pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
300,00 kn
375,00 kn
RAČUN
Broj
454/1/1
Datum isporuke
4.3.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
300,00 kn
Iznos PDV-a
75,00 kn
Cijena s PDV-om
375,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
4.535,00 kn
5.209,15 kn
RAČUN
Broj
628/1/1
Datum isporuke
1.4.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
4.535,00 kn
Iznos PDV-a
674,15 kn
Cijena s PDV-om
5.209,15 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
14.4.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
4.345,00 kn
5.092,85 kn
RAČUN
Broj
704/1/1
Datum isporuke
14.4.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
4.345,00 kn
Iznos PDV-a
747,85 kn
Cijena s PDV-om
5.092,85 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
12.5.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
12.190,00 kn
14.080,10 kn
RAČUN
Broj
911/1/1
Datum isporuke
12.5.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
12.190,00 kn
Iznos PDV-a
1.890,10 kn
Cijena s PDV-om
14.080,10 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
26.5.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
7.715,00 kn
8.741,95 kn
RAČUN
Broj
1001/1/1
Datum isporuke
26.5.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
7.715,00 kn
Iznos PDV-a
1.026,95 kn
Cijena s PDV-om
8.741,95 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
14.6.2021.
pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
7.600,00 kn
9.500,00 kn
RAČUN
Broj
1124/1/1
Datum isporuke
14.6.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
7.600,00 kn
Iznos PDV-a
1.900,00 kn
Cijena s PDV-om
9.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
23.6.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
4.660,00 kn
5.477,00 kn
RAČUN
Broj
1166/1/1
Datum isporuke
23.6.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
4.660,00 kn
Iznos PDV-a
817,00 kn
Cijena s PDV-om
5.477,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
5.7.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
5.970,00 kn
6.944,10 kn
RAČUN
Broj
1244/1/1
Datum isporuke
5.7.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
5.970,00 kn
Iznos PDV-a
974,10 kn
Cijena s PDV-om
6.944,10 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
23.7.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
3.440,00 kn
3.983,20 kn
RAČUN
Broj
1353/1/1
Datum isporuke
23.7.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
3.440,00 kn
Iznos PDV-a
543,20 kn
Cijena s PDV-om
3.983,20 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
10.8.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GTP Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
6.220,00 kn
7.055,00 kn
RAČUN
Broj
1434/1/1
Datum isporuke
10.8.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GTP Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
6.220,00 kn
Iznos PDV-a
835,00 kn
Cijena s PDV-om
7.055,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
13.8.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GTP Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
5.825,00 kn
6.809,65 kn
RAČUN
Broj
1463/1/1
Datum isporuke
13.8.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GTP Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
5.825,00 kn
Iznos PDV-a
984,65 kn
Cijena s PDV-om
6.809,65 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
20.8.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GTP Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
3.195,00 kn
3.708,15 kn
RAČUN
Broj
1494/1/1
Datum isporuke
20.8.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GTP Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
3.195,00 kn
Iznos PDV-a
513,15 kn
Cijena s PDV-om
3.708,15 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
27.8.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GTP Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
4.670,00 kn
5.505,10 kn
RAČUN
Broj
1543
Datum isporuke
27.8.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GTP Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
4.670,00 kn
Iznos PDV-a
835,10 kn
Cijena s PDV-om
5.505,10 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
22.5.2020.
lijesovi, pogrebna oprema
Toma trgovina d.o.o.
OIB: 50430129703
6.050,00 kn
6.987,70 kn
RAČUN
Broj
347/P1/2
Datum isporuke
22.5.2020.
Opis usluge
lijesovi, pogrebna oprema
Isporučitelj
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Cijena bez PDV-a
6.050,00 kn
Iznos PDV-a
937,70 kn
Cijena s PDV-om
6.987,70 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2020.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Izvoz podataka
x
+
16.6.2020.
lijesovi, pogrebna oprema
Toma trgovina d.o.o.
OIB: 50430129703
30.275,00 kn
34.218,55 kn
RAČUN
Broj
390/P1/2
Datum isporuke
16.6.2020.
Opis usluge
lijesovi, pogrebna oprema
Isporučitelj
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Cijena bez PDV-a
30.275,00 kn
Iznos PDV-a
3.943,55 kn
Cijena s PDV-om
34.218,55 kn
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.