Traženi pojam: USLUGA - pronađeno rezultata: 587. (Str. 1/30)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
11.1.2021.
troškovi kremacije, troškovi kremacije
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja
OIB: 85584865987
77.043,04 kn
87.366,20 kn
RAČUN
Broj
380
Datum isporuke
11.1.2021.
Opis usluge
troškovi kremacije, troškovi kremacije
Isporučitelj
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Cijena bez PDV-a
77.043,04 kn
Iznos PDV-a
10.323,16 kn
Cijena s PDV-om
87.366,20 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 11.1.2021.
Predmet: troškovi kremacije
Ugovaratelj: Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Izvoz podataka
x
+
17.11.2021.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Forest, obrt
OIB: 42549606948
69.000,00 kn
86.250,00 kn
RAČUN
Broj
712/01/1
Datum isporuke
17.11.2021.
Opis usluge
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Isporučitelj
Forest, obrt OIB: 42549606948
Cijena bez PDV-a
69.000,00 kn
Iznos PDV-a
17.250,00 kn
Cijena s PDV-om
86.250,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 17.11.2021.
Predmet: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Ugovaratelj: Forest, obrt OIB: 42549606948
Izvoz podataka
x
+
25.12.2021.
izrada koševa za smeće
Klima-metal obrt
OIB: 00250863259
56.000,00 kn
70.000,00 kn
RAČUN
Broj
294-1-1
Datum isporuke
25.12.2021.
Opis usluge
izrada koševa za smeće
Isporučitelj
Klima-metal obrt OIB: 00250863259
Cijena bez PDV-a
56.000,00 kn
Iznos PDV-a
14.000,00 kn
Cijena s PDV-om
70.000,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 25.12.2021.
Predmet: izrada koševa za smeće
Ugovaratelj: Klima-metal obrt OIB: 00250863259
Izvoz podataka
x
+
31.8.2021.
usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. J. Vrančić
OIB: 54511610325
43.840,00 kn
54.800,00 kn
RAČUN
Broj
64-1-1
Datum isporuke
31.8.2021.
Opis usluge
usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. J. Vrančić OIB: 54511610325
Cijena bez PDV-a
43.840,00 kn
Iznos PDV-a
10.960,00 kn
Cijena s PDV-om
54.800,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2021.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Izvoz podataka
x
+
28.9.2020.
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o.
OIB: 72128261220
37.800,00 kn
47.250,00 kn
RAČUN
Broj
451-1-1
Datum isporuke
28.9.2020.
Opis usluge
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Isporučitelj
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Cijena bez PDV-a
37.800,00 kn
Iznos PDV-a
9.450,00 kn
Cijena s PDV-om
47.250,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 28.9.2020.
Predmet: čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Ugovaratelj: Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Izvoz podataka
x
+
31.8.2020.
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić
OIB: 73300755303
37.600,00 kn
47.000,00 kn
RAČUN
Broj
93-1-1
Datum isporuke
31.8.2020.
Opis usluge
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Cijena bez PDV-a
37.600,00 kn
Iznos PDV-a
9.400,00 kn
Cijena s PDV-om
47.000,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Izvoz podataka
x
+
31.7.2020.
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić
OIB: 73300755303
35.200,00 kn
44.000,00 kn
RAČUN
Broj
79-1-1
Datum isporuke
31.7.2020.
Opis usluge
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Cijena bez PDV-a
35.200,00 kn
Iznos PDV-a
8.800,00 kn
Cijena s PDV-om
44.000,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Izvoz podataka
x
+
30.6.2022.
usluga strojnog čišćenja ceste i košnja bankina
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić
OIB: 54511610325
33.440,00 kn
41.800,00 kn
RAČUN
Broj
72-1-1
Datum isporuke
30.6.2022.
Opis usluge
usluga strojnog čišćenja ceste i košnja bankina
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Cijena bez PDV-a
33.440,00 kn
Iznos PDV-a
8.360,00 kn
Cijena s PDV-om
41.800,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 18.1.2022.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Izvoz podataka
x
+
30.7.2021.
usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. J. Vrančić
OIB: 54511610325
32.000,00 kn
40.000,00 kn
RAČUN
Broj
56-1-1
Datum isporuke
30.7.2021.
Opis usluge
usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. J. Vrančić OIB: 54511610325
Cijena bez PDV-a
32.000,00 kn
Iznos PDV-a
8.000,00 kn
Cijena s PDV-om
40.000,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2021.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Izvoz podataka
x
+
29.10.2021.
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić
OIB: 54511610325
31.200,00 kn
39.000,00 kn
RAČUN
Broj
95-1-1
Datum isporuke
29.10.2021.
Opis usluge
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Cijena bez PDV-a
31.200,00 kn
Iznos PDV-a
7.800,00 kn
Cijena s PDV-om
39.000,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2021.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Izvoz podataka
x
+
30.6.2021.
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić
OIB: 54511610325
28.400,00 kn
35.500,00 kn
RAČUN
Broj
46-1-1
Datum isporuke
30.6.2021.
Opis usluge
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Cijena bez PDV-a
28.400,00 kn
Iznos PDV-a
7.100,00 kn
Cijena s PDV-om
35.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2021.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Izvoz podataka
x
+
29.5.2020.
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić
OIB: 73300755303
23.680,00 kn
29.600,00 kn
RAČUN
Broj
43-1-1
Datum isporuke
29.5.2020.
Opis usluge
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Cijena bez PDV-a
23.680,00 kn
Iznos PDV-a
5.920,00 kn
Cijena s PDV-om
29.600,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Izvoz podataka
x
+
31.3.2021.
usluga najma kombiniranog radnog stroja
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić
OIB: 54511610325
22.960,00 kn
28.700,00 kn
RAČUN
Broj
18-1-1
Datum isporuke
31.3.2021.
Opis usluge
usluga najma kombiniranog radnog stroja
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Cijena bez PDV-a
22.960,00 kn
Iznos PDV-a
5.740,00 kn
Cijena s PDV-om
28.700,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 14.1.2021.
Predmet: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Izvoz podataka
x
+
31.5.2021.
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić
OIB: 54511610325
21.600,00 kn
27.000,00 kn
RAČUN
Broj
34-1-1
Datum isporuke
31.5.2021.
Opis usluge
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Cijena bez PDV-a
21.600,00 kn
Iznos PDV-a
5.400,00 kn
Cijena s PDV-om
27.000,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2021.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Izvoz podataka
x
+
31.12.2020.
usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Pianissimo d.o.o.
OIB: 46860805910
19.976,40 kn
24.970,50 kn
RAČUN
Broj
85-1-1
Datum isporuke
31.12.2020.
Opis usluge
usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Isporučitelj
Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Cijena bez PDV-a
19.976,40 kn
Iznos PDV-a
4.994,10 kn
Cijena s PDV-om
24.970,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 14.1.2020.
Predmet: usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
Ugovaratelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Izvoz podataka
x
+
29.6.2020.
popravak čistilice
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
19.920,00 kn
24.900,00 kn
RAČUN
Broj
112-1-1
Datum isporuke
29.6.2020.
Opis usluge
popravak čistilice
Isporučitelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Cijena bez PDV-a
19.920,00 kn
Iznos PDV-a
4.980,00 kn
Cijena s PDV-om
24.900,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 29.6.2020.
Predmet: servis i održavanje strojeva i alata
Ugovaratelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Izvoz podataka
x
+
12.4.2021.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
DMP USLUGE, obrt za usluge
OIB: 55464490473
18.750,00 kn
23.437,50 kn
RAČUN
Broj
1/01/211
Datum isporuke
12.4.2021.
Opis usluge
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Isporučitelj
DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Cijena bez PDV-a
18.750,00 kn
Iznos PDV-a
4.687,50 kn
Cijena s PDV-om
23.437,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 18.2.2021.
Predmet: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Ugovaratelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Izvoz podataka
x
+
29.1.2021.
usluga najma kombiniranog radnog stroja
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić
OIB: 54511610325
17.360,00 kn
21.700,00 kn
RAČUN
Broj
1-1-1
Datum isporuke
29.1.2021.
Opis usluge
usluga najma kombiniranog radnog stroja
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Cijena bez PDV-a
17.360,00 kn
Iznos PDV-a
4.340,00 kn
Cijena s PDV-om
21.700,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 3.1.2020.
Predmet: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Izvoz podataka
x
+
3.5.2021.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
DMP USLUGE, obrt za usluge
OIB: 55464490473
17.250,60 kn
21.563,25 kn
RAČUN
Broj
2/01/211
Datum isporuke
3.5.2021.
Opis usluge
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Isporučitelj
DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Cijena bez PDV-a
17.250,60 kn
Iznos PDV-a
4.312,65 kn
Cijena s PDV-om
21.563,25 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 19.2.2021.
Predmet: servis i održavanje strojeva i alata
Ugovaratelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Izvoz podataka
x
+
30.4.2021.
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić
OIB: 54511610325
16.800,00 kn
21.000,00 kn
RAČUN
Broj
25-1-1
Datum isporuke
30.4.2021.
Opis usluge
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Cijena bez PDV-a
16.800,00 kn
Iznos PDV-a
4.200,00 kn
Cijena s PDV-om
21.000,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2021.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Izvoz podataka
x

Str. 1/30

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.