Zadnje dodano: 1921 (Str. 1/97)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
31.5.2022.
telekomunikacijske usluge, telekomunikacijske usluge
Hrvatski telekom d.d.
OIB: 81793146560
202.040,26 kn
252.532,51 kn
RAČUN
Broj
5030508072-273-1
Datum isporuke
31.5.2022.
Opis usluge
telekomunikacijske usluge, telekomunikacijske usluge
Isporučitelj
Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Cijena bez PDV-a
202.040,26 kn
Iznos PDV-a
50.492,25 kn
Cijena s PDV-om
252.532,51 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 28.2.2022.
Predmet: telekomunikacijske usluge
Ugovaratelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Izvoz podataka
x
+
30.11.2020.
usluge teleoperatera, usluge teleoperatera
Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560
136.340,50 kn
170.420,25 kn
RAČUN
Broj
5030508072-255-3
Datum isporuke
30.11.2020.
Opis usluge
usluge teleoperatera, usluge teleoperatera
Isporučitelj
Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Cijena bez PDV-a
136.340,50 kn
Iznos PDV-a
34.079,75 kn
Cijena s PDV-om
170.420,25 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 30.6.2020.
Predmet: usluge teleoperatera
Ugovaratelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Izvoz podataka
x
+
30.3.2022.
nabava segmenata autobusne nadstrešnice
KS Adria concept d.o.o.
OIB: 57287967046
87.450,00 kn
87.450,00 kn
RAČUN
Broj
1-01/1
Datum isporuke
30.3.2022.
Opis usluge
nabava segmenata autobusne nadstrešnice
Isporučitelj
KS Adria concept d.o.o. OIB: 57287967046
Cijena bez PDV-a
87.450,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
87.450,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 30.3.2022.
Predmet: nabava segmenata autobusne nadstrešnice
Ugovaratelj: KS Adria concept d.o.o. OIB: 57287967046
Izvoz podataka
x
+
11.1.2021.
troškovi kremacije, troškovi kremacije
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja
OIB: 85584865987
77.043,04 kn
87.366,20 kn
RAČUN
Broj
380
Datum isporuke
11.1.2021.
Opis usluge
troškovi kremacije, troškovi kremacije
Isporučitelj
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Cijena bez PDV-a
77.043,04 kn
Iznos PDV-a
10.323,16 kn
Cijena s PDV-om
87.366,20 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 11.1.2021.
Predmet: troškovi kremacije
Ugovaratelj: Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Izvoz podataka
x
+
17.11.2021.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Forest, obrt
OIB: 42549606948
69.000,00 kn
86.250,00 kn
RAČUN
Broj
712/01/1
Datum isporuke
17.11.2021.
Opis usluge
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Isporučitelj
Forest, obrt OIB: 42549606948
Cijena bez PDV-a
69.000,00 kn
Iznos PDV-a
17.250,00 kn
Cijena s PDV-om
86.250,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 17.11.2021.
Predmet: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Ugovaratelj: Forest, obrt OIB: 42549606948
Izvoz podataka
x
+
27.10.2021.
sadnice drveća, kolci za ukrutu
Rasadnik Iva d.o.o.
OIB: 82837995610
63.746,88 kn
73.163,81 kn
RAČUN
Broj
803
Datum isporuke
27.10.2021.
Opis usluge
sadnice drveća, kolci za ukrutu
Isporučitelj
Rasadnik Iva d.o.o. OIB: 82837995610
Cijena bez PDV-a
63.746,88 kn
Iznos PDV-a
9.416,93 kn
Cijena s PDV-om
73.163,81 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 27.10.2021.
Predmet: sadnice drveća
Ugovaratelj: Rasadnik Iva d.o.o. OIB: 82837995610
Izvoz podataka
x
+
25.12.2021.
izrada koševa za smeće
Klima-metal obrt
OIB: 00250863259
56.000,00 kn
70.000,00 kn
RAČUN
Broj
294-1-1
Datum isporuke
25.12.2021.
Opis usluge
izrada koševa za smeće
Isporučitelj
Klima-metal obrt OIB: 00250863259
Cijena bez PDV-a
56.000,00 kn
Iznos PDV-a
14.000,00 kn
Cijena s PDV-om
70.000,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 25.12.2021.
Predmet: izrada koševa za smeće
Ugovaratelj: Klima-metal obrt OIB: 00250863259
Izvoz podataka
x
+
19.3.2021.
predujam po ugovoru za novo teretno vozilo
Unicredit leasing Croatia d.o.o.
OIB: 18736141210
54.215,71 kn
67.769,64 kn
RAČUN
Broj
66576
Datum isporuke
19.3.2021.
Opis usluge
predujam po ugovoru za novo teretno vozilo
Isporučitelj
Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Cijena bez PDV-a
54.215,71 kn
Iznos PDV-a
13.553,93 kn
Cijena s PDV-om
67.769,64 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 19.3.2021.
Predmet: nabava teretnog vozila
Ugovaratelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 23035642859
Izvoz podataka
x
+
17.12.2021.
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o.
OIB: 72128261220
49.304,00 kn
61.630,00 kn
RAČUN
Broj
715-1-1
Datum isporuke
17.12.2021.
Opis usluge
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora
Isporučitelj
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Cijena bez PDV-a
49.304,00 kn
Iznos PDV-a
12.326,00 kn
Cijena s PDV-om
61.630,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 17.12.2021.
Predmet: čišćenje i pražnjenje separatora
Ugovaratelj: Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Izvoz podataka
x
+
31.8.2021.
usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. J. Vrančić
OIB: 54511610325
43.840,00 kn
54.800,00 kn
RAČUN
Broj
64-1-1
Datum isporuke
31.8.2021.
Opis usluge
usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. J. Vrančić OIB: 54511610325
Cijena bez PDV-a
43.840,00 kn
Iznos PDV-a
10.960,00 kn
Cijena s PDV-om
54.800,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2021.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Izvoz podataka
x
+
28.9.2020.
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o.
OIB: 72128261220
37.800,00 kn
47.250,00 kn
RAČUN
Broj
451-1-1
Datum isporuke
28.9.2020.
Opis usluge
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Isporučitelj
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Cijena bez PDV-a
37.800,00 kn
Iznos PDV-a
9.450,00 kn
Cijena s PDV-om
47.250,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 28.9.2020.
Predmet: čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Ugovaratelj: Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Izvoz podataka
x
+
31.8.2020.
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić
OIB: 73300755303
37.600,00 kn
47.000,00 kn
RAČUN
Broj
93-1-1
Datum isporuke
31.8.2020.
Opis usluge
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Cijena bez PDV-a
37.600,00 kn
Iznos PDV-a
9.400,00 kn
Cijena s PDV-om
47.000,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Izvoz podataka
x
+
31.7.2020.
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić
OIB: 73300755303
35.200,00 kn
44.000,00 kn
RAČUN
Broj
79-1-1
Datum isporuke
31.7.2020.
Opis usluge
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Cijena bez PDV-a
35.200,00 kn
Iznos PDV-a
8.800,00 kn
Cijena s PDV-om
44.000,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 26.2.2020.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Izvoz podataka
x
+
21.12.2021.
autobusne nadstrešnice - komplet
KS Adria concept d.o.o.
OIB: 57287967046
34.980,00 kn
34.980,00 kn
RAČUN
Broj
4-01-1
Datum isporuke
21.12.2021.
Opis usluge
autobusne nadstrešnice - komplet
Isporučitelj
KS Adria concept d.o.o. OIB: 57287967046
Cijena bez PDV-a
34.980,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
34.980,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 21.12.2021.
Predmet: oprema za dječja igrališta, parkove i javne površine
Ugovaratelj: KS Adria concept d.o.o. OIB: 57287967046
Izvoz podataka
x
+
30.7.2021.
usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. J. Vrančić
OIB: 54511610325
32.000,00 kn
40.000,00 kn
RAČUN
Broj
56-1-1
Datum isporuke
30.7.2021.
Opis usluge
usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. J. Vrančić OIB: 54511610325
Cijena bez PDV-a
32.000,00 kn
Iznos PDV-a
8.000,00 kn
Cijena s PDV-om
40.000,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2021.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Izvoz podataka
x
+
13.5.2022.
sadnice cvijeća, potrošni materijal za sadnju
Pecina d.o.o.
OIB: 87526088885
31.220,00 kn
32.841,00 kn
RAČUN
Broj
10022
Datum isporuke
13.5.2022.
Opis usluge
sadnice cvijeća, potrošni materijal za sadnju
Isporučitelj
Pecina d.o.o. OIB: 87526088885
Cijena bez PDV-a
31.220,00 kn
Iznos PDV-a
1.621,00 kn
Cijena s PDV-om
32.841,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 13.5.2022.
Predmet: sadnice cvijeća
Ugovaratelj: Pecina d.o.o. OIB: 87526088885
Izvoz podataka
x
+
29.10.2021.
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić
OIB: 54511610325
31.200,00 kn
39.000,00 kn
RAČUN
Broj
95-1-1
Datum isporuke
29.10.2021.
Opis usluge
usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Isporučitelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Cijena bez PDV-a
31.200,00 kn
Iznos PDV-a
7.800,00 kn
Cijena s PDV-om
39.000,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2021.
Predmet: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Ugovaratelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Izvoz podataka
x
+
15.10.2021.
komunalni usisavač lišća
Agroopskrba Matej d.o.o.
OIB: 98048977427
30.400,00 kn
38.000,00 kn
RAČUN
Broj
304
Datum isporuke
15.10.2021.
Opis usluge
komunalni usisavač lišća
Isporučitelj
Agroopskrba Matej d.o.o. OIB: 98048977427
Cijena bez PDV-a
30.400,00 kn
Iznos PDV-a
7.600,00 kn
Cijena s PDV-om
38.000,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 15.10.2021.
Predmet: komunalni usisavač lišća
Ugovaratelj: Agroopskrba Matej d.o.o. OIB: 98048977427
Izvoz podataka
x
+
16.6.2020.
lijesovi, pogrebna oprema
Toma trgovina d.o.o.
OIB: 50430129703
30.275,00 kn
34.218,55 kn
RAČUN
Broj
390/P1/2
Datum isporuke
16.6.2020.
Opis usluge
lijesovi, pogrebna oprema
Isporučitelj
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Cijena bez PDV-a
30.275,00 kn
Iznos PDV-a
3.943,55 kn
Cijena s PDV-om
34.218,55 kn
Izvoz podataka
x
+
31.5.2022.
gorivo, vinjeta
Petrol d.o.o.
OIB: 75550985023
28.509,44 kn
35.607,85 kn
RAČUN
Broj
60855190
Datum isporuke
31.5.2022.
Opis usluge
gorivo, vinjeta
Isporučitelj
Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Cijena bez PDV-a
28.509,44 kn
Iznos PDV-a
7.098,41 kn
Cijena s PDV-om
35.607,85 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2022.
Predmet: gorivo
Ugovaratelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Izvoz podataka
x

Str. 1/97

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.