Traženi pojam: POGREBNA OPREMA - pronađeno rezultata: 60. (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
16.6.2020.
lijesovi, pogrebna oprema
Toma trgovina d.o.o.
OIB: 50430129703
30.275,00 kn
34.218,55 kn
RAČUN
Broj
390/P1/2
Datum isporuke
16.6.2020.
Opis usluge
lijesovi, pogrebna oprema
Isporučitelj
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Cijena bez PDV-a
30.275,00 kn
Iznos PDV-a
3.943,55 kn
Cijena s PDV-om
34.218,55 kn
Izvoz podataka
x
+
23.2.2022.
pogrebna oprema, lijesovi
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
25.630,00 kn
29.425,10 kn
RAČUN
Broj
382/1/1
Datum isporuke
23.2.2022.
Opis usluge
pogrebna oprema, lijesovi
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
25.630,00 kn
Iznos PDV-a
3.795,10 kn
Cijena s PDV-om
29.425,10 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2022.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
3.11.2020.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Toma trgovina d.o.o.
OIB: 50430129703
23.940,00 kn
27.544,20 kn
RAČUN
Broj
683/P1/2
Datum isporuke
3.11.2020.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Cijena bez PDV-a
23.940,00 kn
Iznos PDV-a
3.604,20 kn
Cijena s PDV-om
27.544,20 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2020.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Izvoz podataka
x
+
9.2.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
21.900,00 kn
25.207,80 kn
RAČUN
Broj
321/1/1
Datum isporuke
9.2.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
21.900,00 kn
Iznos PDV-a
3.307,80 kn
Cijena s PDV-om
25.207,80 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
18.8.2020.
lijesovi, pogrebna oprema
Toma trgovina d.o.o.
OIB: 50430129703
20.136,00 kn
23.018,40 kn
RAČUN
Broj
508/P1/2
Datum isporuke
18.8.2020.
Opis usluge
lijesovi, pogrebna oprema
Isporučitelj
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Cijena bez PDV-a
20.136,00 kn
Iznos PDV-a
2.882,40 kn
Cijena s PDV-om
23.018,40 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2020.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Izvoz podataka
x
+
4.2.2022.
pogrebna oprema, lijesovi
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
17.585,00 kn
20.206,45 kn
RAČUN
Broj
224/1/1
Datum isporuke
4.2.2022.
Opis usluge
pogrebna oprema, lijesovi
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
17.585,00 kn
Iznos PDV-a
2.621,45 kn
Cijena s PDV-om
20.206,45 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2022.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
14.1.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Toma trgovina d.o.o.
OIB: 50430129703
15.783,00 kn
18.030,75 kn
RAČUN
Broj
33/P1/2-2
Datum isporuke
14.1.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Cijena bez PDV-a
15.783,00 kn
Iznos PDV-a
2.247,75 kn
Cijena s PDV-om
18.030,75 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2020.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Izvoz podataka
x
+
1.3.2022.
pogrebna oprema, lijesovi
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
14.500,00 kn
16.545,20 kn
RAČUN
Broj
426/1/1
Datum isporuke
1.3.2022.
Opis usluge
pogrebna oprema, lijesovi
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
14.500,00 kn
Iznos PDV-a
2.045,20 kn
Cijena s PDV-om
16.545,20 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2022.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
3.6.2022.
pogrebna oprema, lijesovi
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
13.170,00 kn
15.328,50 kn
RAČUN
Broj
1030/1/1
Datum isporuke
3.6.2022.
Opis usluge
pogrebna oprema, lijesovi
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
13.170,00 kn
Iznos PDV-a
2.158,50 kn
Cijena s PDV-om
15.328,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2022.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
22.12.2020.
pogrebna oprema, lijesovi
Toma trgovina d.o.o.
OIB: 50430129703
13.131,00 kn
15.097,35 kn
RAČUN
Broj
815/P1/2
Datum isporuke
22.12.2020.
Opis usluge
pogrebna oprema, lijesovi
Isporučitelj
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Cijena bez PDV-a
13.131,00 kn
Iznos PDV-a
1.966,35 kn
Cijena s PDV-om
15.097,35 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2020.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Izvoz podataka
x
+
12.5.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
12.190,00 kn
14.080,10 kn
RAČUN
Broj
911/1/1
Datum isporuke
12.5.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
12.190,00 kn
Iznos PDV-a
1.890,10 kn
Cijena s PDV-om
14.080,10 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
22.11.2021.
pogrebna oprema, lijesovi
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
9.575,00 kn
10.991,95 kn
RAČUN
Broj
2121/1/1
Datum isporuke
22.11.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, lijesovi
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
9.575,00 kn
Iznos PDV-a
1.416,95 kn
Cijena s PDV-om
10.991,95 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
25.11.2021.
pogrebna oprema, lijesovi
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
9.570,00 kn
11.093,10 kn
RAČUN
Broj
2174/1/1
Datum isporuke
25.11.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, lijesovi
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
9.570,00 kn
Iznos PDV-a
1.523,10 kn
Cijena s PDV-om
11.093,10 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
9.12.2021.
lijesovi
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
9.300,00 kn
10.509,00 kn
RAČUN
Broj
2316/1/1
Datum isporuke
9.12.2021.
Opis usluge
lijesovi
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
9.300,00 kn
Iznos PDV-a
1.209,00 kn
Cijena s PDV-om
10.509,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
15.10.2020.
lijesovi, pogrebna oprema
Toma trgovina d.o.o.
OIB: 50430129703
8.718,00 kn
10.017,90 kn
RAČUN
Broj
644/P1/2
Datum isporuke
15.10.2020.
Opis usluge
lijesovi, pogrebna oprema
Isporučitelj
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Cijena bez PDV-a
8.718,00 kn
Iznos PDV-a
1.299,90 kn
Cijena s PDV-om
10.017,90 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2020.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Izvoz podataka
x
+
12.4.2022.
lijesovi, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
8.640,00 kn
10.111,20 kn
RAČUN
Broj
749/1/1
Datum isporuke
12.4.2022.
Opis usluge
lijesovi, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
8.640,00 kn
Iznos PDV-a
1.471,20 kn
Cijena s PDV-om
10.111,20 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2022.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
25.11.2020.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Toma trgovina d.o.o.
OIB: 50430129703
8.516,00 kn
9.782,20 kn
RAČUN
Broj
742/P1/2
Datum isporuke
25.11.2020.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Cijena bez PDV-a
8.516,00 kn
Iznos PDV-a
1.266,20 kn
Cijena s PDV-om
9.782,20 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2020.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Izvoz podataka
x
+
26.5.2021.
pogrebna oprema, pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
7.715,00 kn
8.741,95 kn
RAČUN
Broj
1001/1/1
Datum isporuke
26.5.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema, pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
7.715,00 kn
Iznos PDV-a
1.026,95 kn
Cijena s PDV-om
8.741,95 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
14.6.2021.
pogrebna oprema
GPT Đurasek d.o.o.
OIB: 36650377505
7.600,00 kn
9.500,00 kn
RAČUN
Broj
1124/1/1
Datum isporuke
14.6.2021.
Opis usluge
pogrebna oprema
Isporučitelj
GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Cijena bez PDV-a
7.600,00 kn
Iznos PDV-a
1.900,00 kn
Cijena s PDV-om
9.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2021.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: GPT Đurasek d.o.o. OIB: 36650377505
Izvoz podataka
x
+
11.11.2020.
pogrebna oprema
Toma trgovina d.o.o.
OIB: 50430129703
7.335,00 kn
8.288,55 kn
RAČUN
Broj
707/P1/2
Datum isporuke
11.11.2020.
Opis usluge
pogrebna oprema
Isporučitelj
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Cijena bez PDV-a
7.335,00 kn
Iznos PDV-a
953,55 kn
Cijena s PDV-om
8.288,55 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.1.2020.
Predmet: pogrebna oprema
Ugovaratelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.