Zadnje dodano: 2440 (Str. 1/122)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
27.5.2021.
Metro Cash&Carry d.o.o.
OIB: 38016445738
0,00 kn
0,00 kn
RAČUN
Broj
1216
Datum isporuke
27.5.2021.
Opis usluge
Isporučitelj
Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 27.5.2021.
Predmet: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Ugovaratelj: Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Izvoz podataka
x
+
21.7.2022.
twe
0,00 kn
0,00 kn
RAČUN
Broj
648-01-1
Datum isporuke
21.7.2022.
Opis usluge
Isporučitelj
twe
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 20.4.2022.
Predmet: potrošni materijal za čistilicu
Ugovaratelj: Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Izvoz podataka
x
+
31.12.2022.
Elektronički računi d.o.o.
OIB: 42889250808
0,00 kn
0,00 kn
RAČUN
Broj
209480
Datum isporuke
31.12.2022.
Opis usluge
Isporučitelj
Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 1.6.2021.
Predmet: paket basic mikro za e račun
Ugovaratelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Izvoz podataka
x
+
15.10.2020.
potrošni materijal - pvc čep
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
5,81 kn
7,26 kn
RAČUN
Broj
16225/03/2
Datum isporuke
15.10.2020.
Opis usluge
potrošni materijal - pvc čep
Isporučitelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Cijena bez PDV-a
5,81 kn
Iznos PDV-a
1,45 kn
Cijena s PDV-om
7,26 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 15.10.2020.
Predmet: potrošni materijal
Ugovaratelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Izvoz podataka
x
+
25.2.2021.
vijci
Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499
5,44 kn
6,80 kn
RAČUN
Broj
2262-VP1-1
Datum isporuke
25.2.2021.
Opis usluge
vijci
Isporučitelj
Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Cijena bez PDV-a
5,44 kn
Iznos PDV-a
1,36 kn
Cijena s PDV-om
6,80 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 24.2.2021.
Predmet: vijci
Ugovaratelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
usluge teleoperatera, usluge teleoperatera
Hrvatski telekom d.d.
OIB: 81793146560
7,34 kn
7,74 kn
RAČUN
Broj
01828016419000200701
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
usluge teleoperatera, usluge teleoperatera
Isporučitelj
Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Cijena bez PDV-a
7,34 kn
Iznos PDV-a
0,40 kn
Cijena s PDV-om
7,74 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.12.2019.
Predmet: usluge teleoperatera
Ugovaratelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Izvoz podataka
x
+
2.4.2021.
potrošni materijal
MPS Hotnja d.o.o.
OIB: 09740224174
7,84 kn
9,80 kn
RAČUN
Broj
18163/15/1
Datum isporuke
2.4.2021.
Opis usluge
potrošni materijal
Isporučitelj
MPS Hotnja d.o.o. OIB: 09740224174
Cijena bez PDV-a
7,84 kn
Iznos PDV-a
1,96 kn
Cijena s PDV-om
9,80 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 2.4.2021.
Predmet: potrošni materijal
Ugovaratelj: MPS Hotnja d.o.o. OIB: 09740224174
Izvoz podataka
x
+
31.7.2021.
potrošni materijal
Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499
7,04 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
639-VP2-1
Datum isporuke
31.7.2021.
Opis usluge
potrošni materijal
Isporučitelj
Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Cijena bez PDV-a
7,04 kn
Iznos PDV-a
1,76 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 31.7.2021.
Predmet: potrošni materijal
Ugovaratelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Izvoz podataka
x
+
31.5.2020.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 244
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
4645910
Datum isporuke
31.5.2020.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 244
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
4653769
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.5.2020.
Predmet: mjesečna naknada za uređenje voda
Ugovaratelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Izvoz podataka
x
+
24.7.2020.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
4685105
Datum isporuke
24.7.2020.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 21.7.2020.
Predmet: usluge medicine rada
Ugovaratelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Izvoz podataka
x
+
31.8.2020.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
4693302
Datum isporuke
31.8.2020.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 21.7.2020.
Predmet: usluge medicine rada
Ugovaratelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Izvoz podataka
x
+
29.9.2020.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
4702824
Datum isporuke
29.9.2020.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 21.7.2020.
Predmet: usluge medicine rada
Ugovaratelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Izvoz podataka
x
+
31.10.2020.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
4955870
Datum isporuke
31.10.2020.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 22.10.2020.
Predmet: troškovi cestarine
Ugovaratelj: Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912
Izvoz podataka
x
+
30.11.2020.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
4964160
Datum isporuke
30.11.2020.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 4.11.2020.
Predmet: prethodni pregled
Ugovaratelj: Psihologijski centar M.Dautović OIB: 06221012273
Izvoz podataka
x
+
31.12.2020.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
4973526
Datum isporuke
31.12.2020.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 3.11.2020.
Predmet: troškovi kremacije
Ugovaratelj: Zg holding d.o.o. - Gradska groblja OIB: 85584865987
Izvoz podataka
x
+
24.2.2021.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
5234786
Datum isporuke
24.2.2021.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 11.1.2021.
Predmet: troškovi kremacije
Ugovaratelj: Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Izvoz podataka
x
+
31.3.2021.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
5244439
Datum isporuke
31.3.2021.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 11.1.2021.
Predmet: troškovi kremacije
Ugovaratelj: Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Izvoz podataka
x
+
30.4.2021.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
5252814
Datum isporuke
30.4.2021.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 30.4.2021.
Predmet: usluge medicine rada
Ugovaratelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Izvoz podataka
x
+
31.5.2021.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
5506557
Datum isporuke
31.5.2021.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 30.4.2021.
Predmet: usluge medicine rada
Ugovaratelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Izvoz podataka
x

Str. 1/122

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.