Traženi pojam: REŽIJE - pronađeno rezultata: 81. (Str. 1/5)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
30.6.2020.
usluge teleoperatera, usluge teleoperatera
Hrvatski telekom d.d.
OIB: 81793146560
7,34 kn
7,74 kn
RAČUN
Broj
01828016419000200701
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
usluge teleoperatera, usluge teleoperatera
Isporučitelj
Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Cijena bez PDV-a
7,34 kn
Iznos PDV-a
0,40 kn
Cijena s PDV-om
7,74 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.12.2019.
Predmet: usluge teleoperatera
Ugovaratelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Izvoz podataka
x
+
31.5.2020.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 244
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
4645910
Datum isporuke
31.5.2020.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 244
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
4653769
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.5.2020.
Predmet: mjesečna naknada za uređenje voda
Ugovaratelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Izvoz podataka
x
+
31.7.2021.
mjesečna naknada za uređenje voda
Grad Sveta Nedelja
OIB: 24436052952
8,80 kn
8,80 kn
RAČUN
Broj
5522757
Datum isporuke
31.7.2021.
Opis usluge
mjesečna naknada za uređenje voda
Isporučitelj
Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
8,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
8,80 kn
Izvoz podataka
x
+
11.8.2020.
troškovi plina
E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
12,37 kn
15,46 kn
RAČUN
Broj
2020-01-104318
Datum isporuke
11.8.2020.
Opis usluge
troškovi plina
Isporučitelj
E.ON Plin d.o.o. OIB: 14555304503
Cijena bez PDV-a
12,37 kn
Iznos PDV-a
3,09 kn
Cijena s PDV-om
15,46 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 1.3.2020.
Predmet: troškovi plina
Ugovaratelj: E.ON Plin d.o.o. OIB: 14555304503
Izvoz podataka
x
+
10.9.2020.
mjesečni troškovi plina
E.ON Plin d.o.o.
OIB: 1455304503
12,37 kn
15,46 kn
RAČUN
Broj
2020-01-107203
Datum isporuke
10.9.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi plina
Isporučitelj
E.ON Plin d.o.o. OIB: 1455304503
Cijena bez PDV-a
12,37 kn
Iznos PDV-a
3,09 kn
Cijena s PDV-om
15,46 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 1.3.2020.
Predmet: troškovi plina
Ugovaratelj: E.ON Plin d.o.o. OIB: 14555304503
Izvoz podataka
x
+
9.7.2020.
mjesečni troškovi plina
E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
23,73 kn
29,66 kn
RAČUN
Broj
2020-01-076333
Datum isporuke
9.7.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi plina
Isporučitelj
E.ON Plin d.o.o. OIB: 14555304503
Cijena bez PDV-a
23,73 kn
Iznos PDV-a
5,93 kn
Cijena s PDV-om
29,66 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 1.3.2020.
Predmet: troškovi plina
Ugovaratelj: E.ON Plin d.o.o. OIB: 14555304503
Izvoz podataka
x
+
8.9.2020.
poštanske usluge
Hrvatska pošta d.d.
OIB: 87311810356
47,80 kn
47,80 kn
RAČUN
Broj
27449-11004-2
Datum isporuke
8.9.2020.
Opis usluge
poštanske usluge
Isporučitelj
Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Cijena bez PDV-a
47,80 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
47,80 kn
Izvoz podataka
x
+
31.7.2021.
mjesečna potrošnja vode
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
OIB: 83416546499
50,00 kn
56,50 kn
RAČUN
Broj
1116343
Datum isporuke
31.7.2021.
Opis usluge
mjesečna potrošnja vode
Isporučitelj
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
6,50 kn
Cijena s PDV-om
56,50 kn
Izvoz podataka
x
+
31.8.2021.
mjesečna potrošnja vode
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
OIB: 83416546499
50,00 kn
56,50 kn
RAČUN
Broj
1313611
Datum isporuke
31.8.2021.
Opis usluge
mjesečna potrošnja vode
Isporučitelj
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
6,50 kn
Cijena s PDV-om
56,50 kn
Izvoz podataka
x
+
8.6.2020.
poštanske usluge, poštanske usluge
Hrvatska pošta d.d.
OIB: 87311810356
235,72 kn
236,65 kn
RAČUN
Broj
18159-11004-2
Datum isporuke
8.6.2020.
Opis usluge
poštanske usluge, poštanske usluge
Isporučitelj
Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Cijena bez PDV-a
235,72 kn
Iznos PDV-a
0,93 kn
Cijena s PDV-om
236,65 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 23.3.2015.
Predmet: poštanske usluge
Ugovaratelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Izvoz podataka
x
+
8.7.2020.
poštanske usluge
Hrvatska pošta d.d.
OIB: 87311810356
237,60 kn
237,60 kn
RAČUN
Broj
21124-11004-2
Datum isporuke
8.7.2020.
Opis usluge
poštanske usluge
Isporučitelj
Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Cijena bez PDV-a
237,60 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
237,60 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 23.3.2015.
Predmet: poštanske usluge
Ugovaratelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Izvoz podataka
x
+
1.6.2020.
mjesečna radio pristojba
Hrvatska radiotelevizija
OIB: 68419124305
240,00 kn
240,00 kn
RAČUN
Broj
4049943099-202006-8
Datum isporuke
1.6.2020.
Opis usluge
mjesečna radio pristojba
Isporučitelj
Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Cijena bez PDV-a
240,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
240,00 kn
Izvoz podataka
x
+
1.7.2020.
mjesečna radio pristojba
Hrvatska radiotelevizija
OIB: 68419124305
240,00 kn
240,00 kn
RAČUN
Broj
4049943099-202007-6
Datum isporuke
1.7.2020.
Opis usluge
mjesečna radio pristojba
Isporučitelj
Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Cijena bez PDV-a
240,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
240,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 31.5.2020.
Predmet: mjesečna naknada za uređenje voda
Ugovaratelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Izvoz podataka
x
+
1.9.2020.
mjesečna radio pristojba
Hrvatska radiotelevizija
OIB: 68419124305
240,00 kn
240,00 kn
RAČUN
Broj
4049943099-202009-2
Datum isporuke
1.9.2020.
Opis usluge
mjesečna radio pristojba
Isporučitelj
Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Cijena bez PDV-a
240,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
240,00 kn
Izvoz podataka
x
+
31.7.2021.
mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
OIB: 83416546499
321,04 kn
344,58 kn
RAČUN
Broj
1116341
Datum isporuke
31.7.2021.
Opis usluge
mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Isporučitelj
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
321,04 kn
Iznos PDV-a
23,54 kn
Cijena s PDV-om
344,58 kn
Izvoz podataka
x
+
31.8.2021.
mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
OIB: 83416546499
321,40 kn
344,98 kn
RAČUN
Broj
1313609
Datum isporuke
31.8.2021.
Opis usluge
mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Isporučitelj
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
321,40 kn
Iznos PDV-a
23,58 kn
Cijena s PDV-om
344,98 kn
Izvoz podataka
x
+
31.7.2020.
mjesečni troškovi struje
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
406,64 kn
459,50 kn
RAČUN
Broj
100003414011
Datum isporuke
31.7.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi struje
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
406,64 kn
Iznos PDV-a
52,86 kn
Cijena s PDV-om
459,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.2.2020.
Predmet: troškovi električne energije
Ugovaratelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
mjesečni troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
415,91 kn
469,98 kn
RAČUN
Broj
09003173050
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi električne energije
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
415,91 kn
Iznos PDV-a
54,07 kn
Cijena s PDV-om
469,98 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.2.2020.
Predmet: troškovi električne energije
Ugovaratelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Izvoz podataka
x
+
31.5.2020.
mjesečni troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
437,10 kn
493,92 kn
RAČUN
Broj
100003193123
Datum isporuke
31.5.2020.
Opis usluge
mjesečni troškovi električne energije
Isporučitelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Cijena bez PDV-a
437,10 kn
Iznos PDV-a
56,82 kn
Cijena s PDV-om
493,92 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.2.2020.
Predmet: troškovi električne energije
Ugovaratelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Izvoz podataka
x

Str. 1/5

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.