Zadnje dodano: 203 (Str. 1/11)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
23.3.2015.
poštanske usluge
Hrvatska pošta d.d.
OIB: 87311810356
235,72 kn
236,65 kn
UGOVOR
Broj
DP-02/1-009626/15
Evidencijski broj
E-BV-047/15
Predmet
poštanske usluge
EOJN
Datum sklapanja
23.3.2015.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
235,72 kn
Iznos PDV-a
0,93 kn
Cijena s PDV-om
236,65 kn
Rok
neodređeno
RAČUN BR. 18159-11004-2
Datum isporuke: 8.6.2020.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge, poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 236,65 kn
RAČUN BR. 21124-11004-2
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 237,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.10.2016.
leasing za službeno vozilo
Impuls-leasing d.o.o.
OIB: 65918029671
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
16/2016
Evidencijski broj
E-BV-331/16
Predmet
leasing za službeno vozilo
EOJN
Datum sklapanja
15.10.2016.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 92221-1-1
Datum isporuke: 2.6.2020.
Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671
Opis usluge: troškovi leasinga
Cijena s PDV-om: 2.942,37 kn
RAČUN BR. 106094-1-1
Datum isporuke: 3.7.2020.
Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671
Opis usluge: troškovi leasinga
Cijena s PDV-om: 2.933,54 kn
RAČUN BR. 114157-1-1
Datum isporuke: 4.8.2020.
Isporučitelj: Impuls leasing d.o.o. OIB: 65918029671
Opis usluge: troškovi leasinga
Cijena s PDV-om: 2.903,76 kn
RAČUN BR. 129074-1-1
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671
Opis usluge: troškovi leasinga
Cijena s PDV-om: 2.917,74 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.6.2019.
usluga primanja i slanja e računa
Elektronički računi d.o.o.
OIB: 42889250808
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
20/2019
Evidencijski broj
Predmet
usluga primanja i slanja e računa
EOJN
Datum sklapanja
1.6.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
24 mjeseci
RAČUN BR. 67136-1-2
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 48,75 kn
RAČUN BR. 82928-1-2
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 48,75 kn
RAČUN BR. 98948-1-2
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 89,79 kn
RAČUN BR. 114982-1-2
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 78,15 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.10.2019.
najam otirača
CWS-boco d.o.o.
OIB: 51026536351
70,00 kn
87,50 kn
UGOVOR
Broj
VF 28-10/19
Evidencijski broj
NAR-378/19
Predmet
najam otirača
EOJN
Datum sklapanja
29.10.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
70,00 kn
Iznos PDV-a
17,50 kn
Cijena s PDV-om
87,50 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 7047-1-1
Datum isporuke: 23.6.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 510
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 9762-1-1
Datum isporuke: 10.8.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.12.2019.
održavanje programskih rješenja
Libusoft cicom d.o.o.
OIB: 14506572540
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
40394/2019
Evidencijski broj
Predmet
održavanje programskih rješenja
EOJN
72267100-0
Datum sklapanja
11.12.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0006574
Datum isporuke: 15.7.2020.
Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: održavanje programskih rješenja
Cijena s PDV-om: 874,36 kn
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0007439
Datum isporuke: 13.8.2020.
Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: održavanje programskih rješenja
Cijena s PDV-om: 874,36 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.12.2019.
usluge teleoperatera
Hrvatski telekom d.d.
OIB: 81793146560
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
28016419/000
Evidencijski broj
Predmet
usluge teleoperatera
EOJN
Datum sklapanja
31.12.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 01828016419000200601
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: usluge teleoperatera
Cijena s PDV-om: 1.136,46 kn
RAČUN BR. 01828016419000200701
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: usluge teleoperatera, usluge teleoperatera
Cijena s PDV-om: 7,74 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.1.2020.
uredski materijal
Makromikro grupa d.o.o.
OIB: 50467974870
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
01/2020
Evidencijski broj
NAR-001/20
Predmet
uredski materijal
EOJN
Datum sklapanja
1.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020
RAČUN BR. 39877-VP01-91
Datum isporuke: 10.7.2020.
Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: uredski materijal
Cijena s PDV-om: 138,45 kn
RAČUN BR. 39878-VP01-91
Datum isporuke: 10.7.2020.
Isporučitelj: Makromikro grupa d.o.o. OIB: 50467974870
Opis usluge: uredski materijal
Cijena s PDV-om: 524,31 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
usluga najma kombiniranog radnog stroja
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić
OIB: 73300755303
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
08/2020
Evidencijski broj
JN-01/10-20
Predmet
usluga najma kombiniranog radnog stroja
EOJN
45520000-8
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
03.01.2021
RAČUN BR. 53-1-1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 7.000,00 kn
RAČUN BR. 78-1-1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 3.500,00 kn
RAČUN BR. 92-1-1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 5.600,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.1.2020.
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
Pianissimo d.o.o.
OIB: 46860805910
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
02/2020
Evidencijski broj
JN-02/05-20
Predmet
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 27-1-1
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 7.207,50 kn
RAČUN BR. 38-1-1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 6.231,00 kn
RAČUN BR. 43-1-1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 7.672,50 kn
RAČUN BR. 55-1-1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 16.786,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.1.2020.
poslovi zaštite na radu
Kontrol biro d.o.o.
OIB: 80916616067
400,00 kn
500,00 kn
UGOVOR
Broj
03/2020
Evidencijski broj
NAR-002/20
Predmet
poslovi zaštite na radu
EOJN
Datum sklapanja
23.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
400,00 kn
Iznos PDV-a
100,00 kn
Cijena s PDV-om
500,00 kn
Rok
23.01.2021.
RAČUN BR. 7167/1/365
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: poslovi zaštite na radu
Cijena s PDV-om: 500,00 kn
RAČUN BR. 7358/1/365
Datum isporuke: 2.7.2020.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: poslovi zaštite na radu
Cijena s PDV-om: 937,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.1.2020.
održavanje programskih rješenja
Axiom d.o.o.
OIB: 07795389714
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
10/2020
Evidencijski broj
JN-01/17-20
Predmet
održavanje programskih rješenja
EOJN
Datum sklapanja
25.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1374/1/1
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 1609/1/1
Datum isporuke: 1.7.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 2091/1/1
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.1.2020.
usluge knjigovodstvenog servisa
Renoa, vl. D. Mesic
OIB: 70058154783
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
06/2020
Evidencijski broj
JN-01/01-20
Predmet
usluge knjigovodstvenog servisa
EOJN
79211100-7
Datum sklapanja
25.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 77/1/1
Datum isporuke: 14.7.2020.
Isporučitelj: Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783
Opis usluge: knjigovodstvene usluge
Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn
RAČUN BR. 93/1/1
Datum isporuke: 13.8.2020.
Isporučitelj: Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783
Opis usluge: knjigovodstvene usluge
Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn
RAČUN BR. 106/1/1
Datum isporuke: 20.8.2020.
Isporučitelj: Renoa, vl. D. Mesic OIB: 70058154783
Opis usluge: knjigovodstvene usluge
Cijena s PDV-om: 5.125,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
radna odjeća i obuća
Mistral d.o.o.
OIB: 84549788599
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
11/2020
Evidencijski broj
JN-01/04-20
Predmet
radna odjeća i obuća
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3652/01/1
Datum isporuke: 14.7.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radne cipele
Cijena s PDV-om: 337,50 kn
RAČUN BR. 4320/01/1
Datum isporuke: 11.8.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 937,50 kn
RAČUN BR. 4322/01/1
Datum isporuke: 11.8.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 265,00 kn
RAČUN BR. 4431/01/1
Datum isporuke: 20.8.2020.
Isporučitelj: Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Opis usluge: radna odjeća
Cijena s PDV-om: 4.200,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
pogrebna oprema
Toma trgovina d.o.o.
OIB: 50430129703
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
05/2020
Evidencijski broj
JN-02/02-20
Predmet
pogrebna oprema
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 347/P1/2
Datum isporuke: 22.5.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 6.987,70 kn
RAČUN BR. 435/P1/2020
Datum isporuke: 7.7.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 440,00 kn
RAČUN BR. 467/P1/2
Datum isporuke: 20.7.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 6.559,49 kn
RAČUN BR. 472/P1/2
Datum isporuke: 23.7.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 3.319,99 kn
RAČUN BR. 483/P1/2-2
Datum isporuke: 29.7.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 3.367,50 kn
RAČUN BR. 508/P1/2
Datum isporuke: 18.8.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: lijesovi, pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 23.018,40 kn
RAČUN BR. 544/P1/2
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703
Opis usluge: pogrebna oprema
Cijena s PDV-om: 633,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
gorivo
Petrol d.o.o.
OIB: 75550985023
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
04/2020
Evidencijski broj
JN-02/01-20
Predmet
gorivo
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 56992430
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: gorivo
Cijena s PDV-om: 20.165,00 kn
RAČUN BR. 57159064
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: gorivo
Cijena s PDV-om: 16.304,59 kn
RAČUN BR. 57323809
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: gorivo
Cijena s PDV-om: 18.826,98 kn
RAČUN BR. 57496400
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Petrol d.o.o. OIB: 75550985023
Opis usluge: gorivo
Cijena s PDV-om: 11.001,64 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
DMP USLUGE, obrt za usluge
OIB: 55464490473
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
09/2020
Evidencijski broj
JN-01/20-20
Predmet
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2/01/201
Datum isporuke: 27.7.2020.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 9.512,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
Zlatna oktava d.o.o.
OIB: 46151226497
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
07/2020
Evidencijski broj
JN-02/05-20
Predmet
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zlatna oktava d.o.o. OIB: 46151226497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.2.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
1.046,40 kn
1.308,00 kn
UGOVOR
Broj
12/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
50000000-5
Datum sklapanja
1.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.046,40 kn
Iznos PDV-a
261,60 kn
Cijena s PDV-om
1.308,00 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 898/ZGF01/20
Datum isporuke: 16.7.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis kosilice s okretom u mjestu
Cijena s PDV-om: 1.308,00 kn
RAČUN BR. 930/ZG01/20
Datum isporuke: 21.7.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: međuremen kosišta
Cijena s PDV-om: 204,85 kn
RAČUN BR. 1027/ZGF01/20
Datum isporuke: 13.8.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: ugradnja zračnica
Cijena s PDV-om: 100,00 kn
RAČUN BR. 1040/ZGF01/20
Datum isporuke: 17.8.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: popravak Ridera
Cijena s PDV-om: 400,35 kn
RAČUN BR. 1042/ZGF01/20
Datum isporuke: 18.8.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: popravak Ridera
Cijena s PDV-om: 403,75 kn
RAČUN BR. 1183/ZGF01/20
Datum isporuke: 10.9.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis - čistač šikare
Cijena s PDV-om: 1.193,10 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.2.2020.
troškovi električne energije
HEP Elektra d.o.o.
OIB: 43965974818
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
4001-20-005987
Evidencijski broj
JN-01/07-20
Predmet
troškovi električne energije
EOJN
Datum sklapanja
7.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 100003193123
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: mjesečni troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 493,92 kn
RAČUN BR. 101RAČ-04-20/0005692
Datum isporuke: 15.6.2020.
Isporučitelj: Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: održavanje programskih rješenja
Cijena s PDV-om: 874,36 kn
RAČUN BR. 09003173050
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: mjesečni troškovi električne energije
Cijena s PDV-om: 469,98 kn
RAČUN BR. 100003414011
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: mjesečni troškovi struje
Cijena s PDV-om: 459,50 kn
RAČUN BR. 106003371211
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818
Opis usluge: mjesečni troškovi struje
Cijena s PDV-om: 680,52 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.2.2020.
najam A4 HP uređaja
Opri Print Adria d.o.o.
OIB: 11469787133
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
ZG-019-1134-01
Evidencijski broj
NAR-040/20
Predmet
najam A4 HP uređaja
EOJN
Datum sklapanja
14.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2814
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 3612
Datum isporuke: 2.7.2020.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 4124
Datum isporuke: 3.8.2020.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 4325
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/11

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.