Traženi pojam: SERVIS I ODRŽAVANJE VOZILA - pronađeno rezultata: 39. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
4.6.2020.
servis i održavanje vozila
RB Auto d.o.o.
OIB: 51138584691
1.334,04 kn
1.667,55 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/29/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
Datum sklapanja
4.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
RB Auto d.o.o. OIB: 51138584691
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.334,04 kn
Iznos PDV-a
333,51 kn
Cijena s PDV-om
1.667,55 kn
Rok
RAČUN BR. 1724/21/1
Datum isporuke: 4.6.2020.
Isporučitelj: RB Auto d.o.o. OIB: 51138584691
Opis usluge: servis vozila ZG 8959HG
Cijena s PDV-om: 1.668,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
servis i održavanje vozila
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
1.342,70 kn
1.678,38 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/37/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
50110000-9
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.342,70 kn
Iznos PDV-a
335,68 kn
Cijena s PDV-om
1.678,38 kn
Rok
RAČUN BR. 161/1/2
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: servis vozila ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 1.678,38 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
servis i održavanje vozila
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
1.093,20 kn
1.366,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/38/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
50110000-9
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.093,20 kn
Iznos PDV-a
273,30 kn
Cijena s PDV-om
1.366,50 kn
Rok
RAČUN BR. 160/1/2
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: servis vozila ZG 3960GM
Cijena s PDV-om: 1.366,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
6.7.2020.
servis i održavanje vozila
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek
OIB: 39778503662
80,00 kn
100,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/40/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
50110000-5
Datum sklapanja
6.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
80,00 kn
Iznos PDV-a
20,00 kn
Cijena s PDV-om
100,00 kn
Rok
RAČUN BR. 204/1/1
Datum isporuke: 6.7.2020.
Isporučitelj: Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Opis usluge: popravak signalizacije ZG 6780GZ
Cijena s PDV-om: 100,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.10.2020.
servis i održavanje vozila
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
1.240,80 kn
1.551,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/69/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
Datum sklapanja
19.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.240,80 kn
Iznos PDV-a
310,20 kn
Cijena s PDV-om
1.551,00 kn
Rok
RAČUN BR. 270/1/2
Datum isporuke: 19.10.2020.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: servis vozila Fiat Doblo
Cijena s PDV-om: 1.551,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.11.2020.
servis i održavanje vozila
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
2.161,60 kn
2.702,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/85/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
Datum sklapanja
27.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.161,60 kn
Iznos PDV-a
540,40 kn
Cijena s PDV-om
2.702,00 kn
Rok
RAČUN BR. 304/1/2
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: servis automobila Mazda
Cijena s PDV-om: 2.702,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.12.2020.
servis i održavanje vozila
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
1.073,80 kn
1.342,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/91/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
Datum sklapanja
11.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.073,80 kn
Iznos PDV-a
268,45 kn
Cijena s PDV-om
1.342,25 kn
Rok
RAČUN BR. 311/1/2
Datum isporuke: 11.12.2020.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: servis vozila Fiat Doblo
Cijena s PDV-om: 1.342,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.12.2020.
servis i održavanje vozila
Purić d.o.o.
OIB: 56717147376
7.610,76 kn
9.513,45 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/93/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
Datum sklapanja
21.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Purić d.o.o. OIB: 56717147376
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.610,76 kn
Iznos PDV-a
1.902,69 kn
Cijena s PDV-om
9.513,45 kn
Rok
RAČUN BR. 0310-23001568-20
Datum isporuke: 21.12.2020.
Isporučitelj: Purić d.o.o. OIB: 56717147376
Opis usluge: zamjena injektora na kombi vozilu
Cijena s PDV-om: 9.513,45 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.12.2020.
servis i održavanje vozila
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek
OIB: 39778503662
785,60 kn
982,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/94/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
Datum sklapanja
23.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
785,60 kn
Iznos PDV-a
196,40 kn
Cijena s PDV-om
982,00 kn
Rok
RAČUN BR. 385/1/1
Datum isporuke: 23.12.2020.
Isporučitelj: Autoelektrika Masho, vl. Tomislav Ivanjek OIB: 39778503662
Opis usluge: servis Fiat Doblo
Cijena s PDV-om: 982,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.2.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
12/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
19.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
godina dana - 19.02.2022.
RAČUN BR. 251
Datum isporuke: 27.3.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis motorne pile
Cijena s PDV-om: 150,05 kn
RAČUN BR. 394
Datum isporuke: 23.4.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dio za kosilicu
Cijena s PDV-om: 143,65 kn
RAČUN BR. 392
Datum isporuke: 23.4.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis motorne pile
Cijena s PDV-om: 592,30 kn
RAČUN BR. 406
Datum isporuke: 27.4.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za kosilice
Cijena s PDV-om: 204,00 kn
RAČUN BR. 433
Datum isporuke: 3.5.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis čistača šikare
Cijena s PDV-om: 637,35 kn
RAČUN BR. 2/01/211
Datum isporuke: 3.5.2021.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 21.563,25 kn
RAČUN BR. 452
Datum isporuke: 5.5.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za Rider
Cijena s PDV-om: 1.166,20 kn
RAČUN BR. 775
Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis alata
Cijena s PDV-om: 395,95 kn
RAČUN BR. 764
Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis alata
Cijena s PDV-om: 291,55 kn
RAČUN BR. 3/01/211
Datum isporuke: 12.7.2021.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 20.977,50 kn
RAČUN BR. 867
Datum isporuke: 28.7.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: popravak motornog obrezivača
Cijena s PDV-om: 531,10 kn
RAČUN BR. 936
Datum isporuke: 17.8.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis alata
Cijena s PDV-om: 181,90 kn
RAČUN BR. 1033
Datum isporuke: 8.9.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis i održavanje strojeva i alata
Cijena s PDV-om: 1.097,90 kn
RAČUN BR. 1025
Datum isporuke: 8.9.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis i održavanje strojeva i alata
Cijena s PDV-om: 185,30 kn
RAČUN BR. 1151
Datum isporuke: 8.10.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dio za motornu pilu
Cijena s PDV-om: 136,85 kn
RAČUN BR. 1230
Datum isporuke: 28.10.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis motorne pile
Cijena s PDV-om: 220,00 kn
RAČUN BR. 1295
Datum isporuke: 30.11.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za kosilice
Cijena s PDV-om: 9.015,70 kn
RAČUN BR. 1324
Datum isporuke: 13.12.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 1.414,40 kn
RAČUN BR. 1326
Datum isporuke: 13.12.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za strojeve
Cijena s PDV-om: 810,90 kn
RAČUN BR. 1383
Datum isporuke: 31.12.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za kosilice
Cijena s PDV-om: 259,25 kn
RAČUN BR. 28
Datum isporuke: 19.1.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis motornog puhača
Cijena s PDV-om: 172,05 kn
RAČUN BR. 27
Datum isporuke: 19.1.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis čistača šikare
Cijena s PDV-om: 1.236,85 kn
RAČUN BR. 63
Datum isporuke: 1.2.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dio - nož za Rider
Cijena s PDV-om: 668,10 kn
RAČUN BR. 128
Datum isporuke: 14.2.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dio
Cijena s PDV-om: 23,28 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.2.2021.
redovni servis vozila
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
1.315,60 kn
1.644,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/14/2021
Evidencijski broj
NAR-055/21
Predmet
redovni servis vozila
EOJN
Datum sklapanja
22.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.315,60 kn
Iznos PDV-a
328,90 kn
Cijena s PDV-om
1.644,50 kn
Rok
RAČUN BR. 39/1/2
Datum isporuke: 22.2.2021.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: redovni servis vozila - Citroen Jumper
Cijena s PDV-om: 1.644,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.3.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
2.394,00 kn
2.992,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/15/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-12
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
1.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.394,00 kn
Iznos PDV-a
598,50 kn
Cijena s PDV-om
2.992,50 kn
Rok
RAČUN BR. 34-1-1
Datum isporuke: 1.3.2021.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: popravak strujne instalacije čistilice
Cijena s PDV-om: 2.992,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.4.2021.
popravak vozila
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
541,21 kn
676,51 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/36/2021
Evidencijski broj
NAR--124/21
Predmet
popravak vozila
EOJN
Datum sklapanja
23.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
541,21 kn
Iznos PDV-a
135,30 kn
Cijena s PDV-om
676,51 kn
Rok
RAČUN BR. 96/1/2
Datum isporuke: 23.4.2021.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: popravak vozila
Cijena s PDV-om: 676,51 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.4.2021.
servis vozila ZG 8959HG
RB Auto d.o.o.
OIB: 51138584691
1.649,43 kn
2.061,79 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/40/2021
Evidencijski broj
NAR-126/21
Predmet
servis vozila ZG 8959HG
EOJN
Datum sklapanja
29.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
RB Auto d.o.o. OIB: 51138584691
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.649,43 kn
Iznos PDV-a
412,36 kn
Cijena s PDV-om
2.061,79 kn
Rok
RAČUN BR. 1772
Datum isporuke: 29.4.2021.
Isporučitelj: RB Auto d.o.o. OIB: 51138584691
Opis usluge: servis vozila ZG 8959HG
Cijena s PDV-om: 2.061,79 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.4.2021.
popravak brave i zasuna na vozilu
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
483,00 kn
603,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/41/2021
Evidencijski broj
NAR-128/21
Predmet
popravak brave i zasuna na vozilu
EOJN
Datum sklapanja
30.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
483,00 kn
Iznos PDV-a
120,75 kn
Cijena s PDV-om
603,75 kn
Rok
RAČUN BR. 107/1/2
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: popravak brave i zasuna na vozilu
Cijena s PDV-om: 603,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2021.
održavanje strojeva
Masiva d.o.o.
OIB: 79470071383
1.140,00 kn
1.425,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/164/2021
Evidencijski broj
JN-1/13-21
Predmet
održavanje strojeva
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Masiva d.o.o. OIB: 79470071383
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.140,00 kn
Iznos PDV-a
285,00 kn
Cijena s PDV-om
1.425,00 kn
Rok
RAČUN BR. 7524
Datum isporuke: 19.5.2021.
Isporučitelj: Masiva d.o.o. OIB: 79470071383
Opis usluge: rezervni dijelovi za strojeve
Cijena s PDV-om: 1.425,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.5.2021.
servis i održavanje vozila
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
1.066,60 kn
1.333,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/53/2021
Evidencijski broj
NAR-160/21
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
Datum sklapanja
20.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.066,60 kn
Iznos PDV-a
266,65 kn
Cijena s PDV-om
1.333,25 kn
Rok
RAČUN BR. 126/1/2
Datum isporuke: 20.5.2021.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: servis vozila Dacia Dokker
Cijena s PDV-om: 1.333,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.6.2021.
servis pogrebnog vozila
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
1.056,20 kn
1.320,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/61/2021
Evidencijski broj
NAR-196/21
Predmet
servis pogrebnog vozila
EOJN
Datum sklapanja
30.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.056,20 kn
Iznos PDV-a
264,05 kn
Cijena s PDV-om
1.320,25 kn
Rok
RAČUN BR. 169/1/2
Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: servis pogrebnog vozila ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 1.320,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.7.2021.
servis vozila Fiat Doblo
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
1.371,00 kn
1.713,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/66/2021
Evidencijski broj
NAR-180/21
Predmet
servis vozila Fiat Doblo
EOJN
Datum sklapanja
20.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.371,00 kn
Iznos PDV-a
342,75 kn
Cijena s PDV-om
1.713,75 kn
Rok
RAČUN BR. 186/1/2
Datum isporuke: 20.7.2021.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: servis Fiat Doblo
Cijena s PDV-om: 1.713,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.9.2021.
servis vozila Fiat Ducato
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
2.346,00 kn
2.932,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/67/2021
Evidencijski broj
NAR-244/21
Predmet
servis vozila Fiat Ducato
EOJN
Datum sklapanja
8.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.346,00 kn
Iznos PDV-a
586,50 kn
Cijena s PDV-om
2.932,50 kn
Rok
RAČUN BR. 227/1/2
Datum isporuke: 23.9.2021.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: servis vozila Fiat Ducato
Cijena s PDV-om: 2.932,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.