Traženi pojam: USLUGA - pronađeno rezultata: 284. (Str. 1/15)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
1.6.2019.
usluga primanja i slanja e računa
Elektronički računi d.o.o.
OIB: 42889250808
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
20/2019
Evidencijski broj
Predmet
usluga primanja i slanja e računa
EOJN
Datum sklapanja
1.6.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
24 mjeseci
RAČUN BR. 67136-1-2
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 48,75 kn
RAČUN BR. 82928-1-2
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 48,75 kn
RAČUN BR. 98948-1-2
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 89,79 kn
RAČUN BR. 114982-1-2
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 78,15 kn
RAČUN BR. 131071-1-2
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 89,18 kn
RAČUN BR. 147277-1-2
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic micro za e račune
Cijena s PDV-om: 103,29 kn
RAČUN BR. 163406-1-2
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 107,05 kn
RAČUN BR. 180317-1-2
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 109,44 kn
RAČUN BR. 5099-1-2
Datum isporuke: 31.1.2021.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 94,23 kn
RAČUN BR. 21734-1-2
Datum isporuke: 28.2.2021.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 101,55 kn
RAČUN BR. 38497-1-2
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 94,76 kn
RAČUN BR. 55334-1-2
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 93,49 kn
RAČUN BR. 72072-1-2
Datum isporuke: 31.5.2021.
Isporučitelj: Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808
Opis usluge: paket basic mikro za e račun
Cijena s PDV-om: 94,71 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.10.2019.
najam otirača
CWS-boco d.o.o.
OIB: 51026536351
70,00 kn
87,50 kn
UGOVOR
Broj
VF 28-10/19
Evidencijski broj
NAR-378/19
Predmet
najam otirača
EOJN
Datum sklapanja
29.10.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
70,00 kn
Iznos PDV-a
17,50 kn
Cijena s PDV-om
87,50 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 7047-1-1
Datum isporuke: 23.6.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 9762-1-1
Datum isporuke: 10.8.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 12580-1-1
Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 14086-1-1
Datum isporuke: 6.11.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 28675318174
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 14999-1-1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 16426-1-1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 109,38 kn
RAČUN BR. 341-1-1
Datum isporuke: 30.1.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 1732-1-1
Datum isporuke: 27.2.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 3066-1-1
Datum isporuke: 29.3.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 4514-1-1
Datum isporuke: 27.4.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 5958-1-1
Datum isporuke: 25.5.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 7383-1-1
Datum isporuke: 24.6.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 8714-1-1
Datum isporuke: 21.7.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: mjesečni najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 9956-1-1
Datum isporuke: 19.8.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 11280-1-1
Datum isporuke: 20.9.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 12721-1-1
Datum isporuke: 18.10.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 21,88 kn
RAČUN BR. 12722-1-1
Datum isporuke: 18.10.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 14173-1-1
Datum isporuke: 15.11.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 14174-1-1
Datum isporuke: 15.11.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 15493-1-1
Datum isporuke: 9.12.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 15492-1-1
Datum isporuke: 9.12.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 16380-1-1
Datum isporuke: 31.12.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 16379-1-1
Datum isporuke: 31.12.2021.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 377-1-1
Datum isporuke: 31.1.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 378-1-1
Datum isporuke: 31.1.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 87,50 kn
RAČUN BR. 1767-1-1
Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 1768-1-1
Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 3254-1-1
Datum isporuke: 29.3.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 3253-1-1
Datum isporuke: 29.3.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 4699-1-1
Datum isporuke: 27.4.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 4698-1-1
Datum isporuke: 27.4.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 5964-1-1
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 5963-1-1
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 7293-1-1
Datum isporuke: 30.6.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 7292-1-1
Datum isporuke: 30.6.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 8720-1-1
Datum isporuke: 22.7.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 8719-1-1
Datum isporuke: 22.7.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 9997-1-1
Datum isporuke: 24.8.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 9996-1-1
Datum isporuke: 24.8.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 11214-1-1
Datum isporuke: 19.9.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 11215-1-1
Datum isporuke: 19.9.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 12662-1-1
Datum isporuke: 17.10.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 12663-1-1
Datum isporuke: 17.10.2022.
Isporučitelj: CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 13958-1-1
Datum isporuke: 15.11.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 13959-1-1
Datum isporuke: 15.11.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 15445-1-1
Datum isporuke: 8.12.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 15444-1-1
Datum isporuke: 8.12.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn
RAČUN BR. 16357
Datum isporuke: 31.12.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam otirača
Cijena s PDV-om: 93,65 kn
RAČUN BR. 16356
Datum isporuke: 31.12.2022.
Isporučitelj: CWS tekstilservis d.o.o. OIB: 51026536351
Opis usluge: najam vanjskog otirača
Cijena s PDV-om: 93,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
usluga najma kombiniranog radnog stroja
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić
OIB: 73300755303
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
08/2020
Evidencijski broj
JN-01/10-20
Predmet
usluga najma kombiniranog radnog stroja
EOJN
45520000-8
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
03.01.2021
RAČUN BR. 53-1-1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 7.000,00 kn
RAČUN BR. 78-1-1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 3.500,00 kn
RAČUN BR. 92-1-1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 5.600,00 kn
RAČUN BR. 104-1-1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 3.500,00 kn
RAČUN BR. 117-1-1
Datum isporuke: 30.10.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 5.950,00 kn
RAČUN BR. 127-1-1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. J. Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 6.300,00 kn
RAČUN BR. 149-1-1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 9.450,00 kn
RAČUN BR. 1-1-1
Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 21.700,00 kn
RAČUN BR. 109-1-1
Datum isporuke: 31.12.2021.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.K. i T. Vrančić OIB: 54511610325
Opis usluge: usluga najma kombiniranog radnog stroja
Cijena s PDV-om: 4.200,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.1.2020.
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
Pianissimo d.o.o.
OIB: 46860805910
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
02/2020
Evidencijski broj
JN-02/05-20
Predmet
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
14.01.2021
RAČUN BR. 27-1-1
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 7.207,50 kn
RAČUN BR. 38-1-1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 6.231,00 kn
RAČUN BR. 43-1-1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 7.672,50 kn
RAČUN BR. 55-1-1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 16.786,50 kn
RAČUN BR. 59-1-1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 6.231,00 kn
RAČUN BR. 69-1-1
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 10.090,50 kn
RAČUN BR. 77-1-1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja
Cijena s PDV-om: 17.298,00 kn
RAČUN BR. 85-1-1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 24.970,50 kn
RAČUN BR. 5-1-1
Datum isporuke: 31.1.2021.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja i sviranja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 14.368,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.1.2020.
poslovi zaštite na radu
Kontrol biro d.o.o.
OIB: 80916616067
400,00 kn
500,00 kn
UGOVOR
Broj
03/2020
Evidencijski broj
NAR-002/20
Predmet
poslovi zaštite na radu
EOJN
Datum sklapanja
23.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
400,00 kn
Iznos PDV-a
100,00 kn
Cijena s PDV-om
500,00 kn
Rok
23.01.2021.
RAČUN BR. 7167/1/365
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: poslovi zaštite na radu
Cijena s PDV-om: 500,00 kn
RAČUN BR. 7358/1/365
Datum isporuke: 2.7.2020.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: poslovi zaštite na radu
Cijena s PDV-om: 937,50 kn
RAČUN BR. 11175/1/365
Datum isporuke: 2.10.2020.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: poslovi zaštite na radu
Cijena s PDV-om: 937,50 kn
RAČUN BR. 753//1/365
Datum isporuke: 12.1.2021.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: poslovi zaštite na radu
Cijena s PDV-om: 937,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
DMP USLUGE, obrt za usluge
OIB: 55464490473
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
09/2020
Evidencijski broj
JN-01/20-20
Predmet
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2/01/201
Datum isporuke: 27.7.2020.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 9.512,40 kn
RAČUN BR. 4/01/201
Datum isporuke: 10.11.2020.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: šumsko malčiranje i tarupiranje
Cijena s PDV-om: 17.400,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
Zlatna oktava d.o.o.
OIB: 46151226497
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
07/2020
Evidencijski broj
JN-02/05-20
Predmet
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zlatna oktava d.o.o. OIB: 46151226497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.2.2020.
najam A4 HP uređaja
Opri Print Adria d.o.o.
OIB: 11469787133
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
ZG-019-1134-01
Evidencijski broj
NAR-040/20
Predmet
najam A4 HP uređaja
EOJN
Datum sklapanja
14.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2814
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 3612
Datum isporuke: 2.7.2020.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 4124
Datum isporuke: 3.8.2020.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 4325
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 5630
Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 5637
Datum isporuke: 1.12.2020.
Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 492
Datum isporuke: 4.1.2021.
Isporučitelj: Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 992
Datum isporuke: 1.2.2021.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
RAČUN BR. 2472
Datum isporuke: 1.6.2021.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam HP printera
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.2.2020.
usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić
OIB: 73300755303
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
13/2020
Evidencijski broj
JN-02/06-20
Predmet
usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
EOJN
45233141-9
Datum sklapanja
26.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020
RAČUN BR. 43-1-1
Datum isporuke: 29.5.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Cijena s PDV-om: 29.600,00 kn
RAČUN BR. 79-1-1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Cijena s PDV-om: 44.000,00 kn
RAČUN BR. 93-1-1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Cijena s PDV-om: 47.000,00 kn
RAČUN BR. 118-1-1
Datum isporuke: 30.10.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste
Cijena s PDV-om: 17.350,00 kn
RAČUN BR. 128-1-1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. J. Vrančić OIB: 73300755303
Opis usluge: usluga strojnog čišćenja prometnica i košnje/malčiranja bankina uz prometnice
Cijena s PDV-om: 17.500,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.5.2020.
najam autodizalice
Hematec d.o.o.
OIB: 88378518967
1.840,00 kn
2.300,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/23/2020
Evidencijski broj
NAR-185/20
Predmet
najam autodizalice
EOJN
Datum sklapanja
21.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hematec d.o.o. OIB: 88378518967
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.840,00 kn
Iznos PDV-a
460,00 kn
Cijena s PDV-om
2.300,00 kn
Rok
RAČUN BR. 494/POSL2/1
Datum isporuke: 21.5.2020.
Isporučitelj: Hematec d.o.o. OIB: 88378518967
Opis usluge: najam autodizalice
Cijena s PDV-om: 2.300,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.5.2020.
operativni plan civilne zaštite
Kontrol biro d.o.o.
OIB: 80916616067
1.700,00 kn
2.125,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/30/2020
Evidencijski broj
NAR-188/20
Predmet
operativni plan civilne zaštite
EOJN
Datum sklapanja
28.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.700,00 kn
Iznos PDV-a
425,00 kn
Cijena s PDV-om
2.125,00 kn
Rok
RAČUN BR. 6030/1/365
Datum isporuke: 28.5.2020.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: operativni plan civilne zaštite
Cijena s PDV-om: 2.125,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.6.2020.
servis i održavanje vozila
RB Auto d.o.o.
OIB: 51138584691
1.334,04 kn
1.667,55 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/29/2020
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
servis i održavanje vozila
EOJN
Datum sklapanja
4.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
RB Auto d.o.o. OIB: 51138584691
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.334,04 kn
Iznos PDV-a
333,51 kn
Cijena s PDV-om
1.667,55 kn
Rok
RAČUN BR. 1724/21/1
Datum isporuke: 4.6.2020.
Isporučitelj: RB Auto d.o.o. OIB: 51138584691
Opis usluge: servis vozila ZG 8959HG
Cijena s PDV-om: 1.668,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.6.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
186,40 kn
233,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/215/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
9.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
186,40 kn
Iznos PDV-a
46,60 kn
Cijena s PDV-om
233,00 kn
Rok
RAČUN BR. 426/04/01
Datum isporuke: 9.6.2020.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis motorne kose
Cijena s PDV-om: 233,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.6.2020.
usluga lotanja
Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa
OIB: 84099600615
290,00 kn
362,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/73/2020
Evidencijski broj
NAR-214/20
Predmet
usluga lotanja
EOJN
Datum sklapanja
9.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
290,00 kn
Iznos PDV-a
72,50 kn
Cijena s PDV-om
362,50 kn
Rok
RAČUN BR. 673/POSL.1/1
Datum isporuke: 9.6.2020.
Isporučitelj: Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Opis usluge: lotanje
Cijena s PDV-om: 362,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.6.2020.
poštanske usluge
Hrvatska pošta d.d.
OIB: 87311810356
226,70 kn
226,70 kn
UGOVOR
Broj
15/2020
Evidencijski broj
NAR-280/20
Predmet
poštanske usluge
EOJN
Datum sklapanja
16.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
226,70 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
226,70 kn
Rok
RAČUN BR. 24600-11004-2
Datum isporuke: 10.9.2020.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 226,00 kn
RAČUN BR. 29770-11004-2
Datum isporuke: 8.10.2020.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge, poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 488,50 kn
RAČUN BR. 32814-11004-2
Datum isporuke: 9.11.2020.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 203,20 kn
RAČUN BR. 36043-11004-2
Datum isporuke: 8.12.2020.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 273,00 kn
RAČUN BR. 1546-11004-2
Datum isporuke: 11.1.2021.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge, poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 189,10 kn
RAČUN BR. 5582-11004-2
Datum isporuke: 8.2.2021.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 379,50 kn
RAČUN BR. 8048-11004-2
Datum isporuke: 8.3.2021.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 1.546,90 kn
RAČUN BR. 9939-11004-2
Datum isporuke: 8.4.2021.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 4.464,00 kn
RAČUN BR. 12740-11004-2
Datum isporuke: 10.5.2021.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 5.150,75 kn
RAČUN BR. 15620-11004-2
Datum isporuke: 9.6.2021.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 309,20 kn
RAČUN BR. 18410-11004-2
Datum isporuke: 7.7.2021.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 393,90 kn
RAČUN BR. 21119-11004-2
Datum isporuke: 9.8.2021.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 28675318174
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 227,40 kn
RAČUN BR. 23675-11004-2
Datum isporuke: 7.9.2021.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 97,80 kn
RAČUN BR. 26587-11004-2
Datum isporuke: 11.10.2021.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 651,30 kn
RAČUN BR. 29243-11004-2
Datum isporuke: 9.11.2021.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 153,60 kn
RAČUN BR. 31894-11004-2
Datum isporuke: 7.12.2021.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 206,10 kn
RAČUN BR. 1850-11004-2
Datum isporuke: 11.1.2022.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 303,90 kn
RAČUN BR. 4076-11004-2
Datum isporuke: 7.2.2022.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 1.554,00 kn
RAČUN BR. 6726-11004-2
Datum isporuke: 8.3.2022.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 225,00 kn
RAČUN BR. 9566-11004-2
Datum isporuke: 11.4.2022.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 4.185,00 kn
RAČUN BR. 12240-11004-2
Datum isporuke: 9.5.2022.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 4.303,10 kn
RAČUN BR. 14835-11004-2
Datum isporuke: 8.6.2022.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 225,90 kn
RAČUN BR. 17597-11004-2
Datum isporuke: 6.7.2022.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 263,30 kn
RAČUN BR. 20324-11004-2
Datum isporuke: 8.8.2022.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 461,30 kn
RAČUN BR. 25668-11004-2
Datum isporuke: 11.10.2022.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 396,60 kn
RAČUN BR. 28956-11004-2
Datum isporuke: 8.11.2022.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 93,45 kn
RAČUN BR. 32082-11004-2
Datum isporuke: 7.12.2022.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 172,70 kn
RAČUN BR. 1499-11004-2
Datum isporuke: 11.1.2023.
Isporučitelj: Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356
Opis usluge: poštanske usluge
Cijena s PDV-om: 31,63 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.6.2020.
punjenje vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
60,00 kn
75,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/31/2020
Evidencijski broj
NAR-213/20
Predmet
punjenje vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
17.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
60,00 kn
Iznos PDV-a
15,00 kn
Cijena s PDV-om
75,00 kn
Rok
RAČUN BR. 4856/1
Datum isporuke: 17.6.2020.
Isporučitelj: Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Opis usluge: punjenje vatrogasnog aparata
Cijena s PDV-om: 75,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.6.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
195,90 kn
244,88 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/35/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
50000000-5
Datum sklapanja
25.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
195,90 kn
Iznos PDV-a
48,98 kn
Cijena s PDV-om
244,88 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
troškovi registracije ZG 6769FM
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
605,82 kn
637,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/32/2020
Evidencijski broj
NAR-210/20
Predmet
troškovi registracije ZG 6769FM
EOJN
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
605,82 kn
Iznos PDV-a
31,68 kn
Cijena s PDV-om
637,50 kn
Rok
RAČUN BR. 17462-H119-1983
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG 6769FM, troškovi registracije ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 637,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
troškovi registracije ZG 6769FM
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
264,49 kn
330,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/32/2020
Evidencijski broj
NAR-207/20
Predmet
troškovi registracije ZG 6769FM
EOJN
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
264,49 kn
Iznos PDV-a
66,12 kn
Cijena s PDV-om
330,61 kn
Rok
RAČUN BR. 17457-H119-1671
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 330,61 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
troškovi registracije ZG6735FZ
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
311,08 kn
338,45 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/33/2020
Evidencijski broj
NAR-208/20
Predmet
troškovi registracije ZG6735FZ
EOJN
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
311,08 kn
Iznos PDV-a
27,37 kn
Cijena s PDV-om
338,45 kn
Rok
RAČUN BR. 17455-H119-1671
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG6735FZ, troškovi registracije ZG6735FZ
Cijena s PDV-om: 338,45 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/15

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.