Zadnje dodano: 1509 (Str. 1/76)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
25.1.2021.
objava božićno-novogodišnje čestitke u Svetonedeljskom listu
Zlatni ključ d.o.o.
OIB: 22130036825
350,00 kn
437,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/47/2020
Evidencijski broj
NAR-474/20
Predmet
objava božićno-novogodišnje čestitke u Svetonedeljskom listu
EOJN
Datum sklapanja
25.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zlatni ključ d.o.o. OIB: 22130036825
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
350,00 kn
Iznos PDV-a
87,50 kn
Cijena s PDV-om
437,50 kn
Rok
RAČUN BR. 10-01-01
Datum isporuke: 25.1.2021.
Isporučitelj: Zlatni ključ d.o.o. OIB: 22130036825
Opis usluge: objava božićno-novogodišnje čestitke u Svetonedeljskom listu
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.12.2021.
usluga oglašavanja u Svetonedeljskom listu
Zlatni ključ d.o.o.
OIB: 22130036825
350,00 kn
437,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/11/2021
Evidencijski broj
NAR-381/21
Predmet
usluga oglašavanja u Svetonedeljskom listu
EOJN
Datum sklapanja
29.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zlatni ključ d.o.o. OIB: 22130036825
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
350,00 kn
Iznos PDV-a
87,50 kn
Cijena s PDV-om
437,50 kn
Rok
RAČUN BR. 293-01-01
Datum isporuke: 29.12.2021.
Isporučitelj: Zlatni ključ d.o.o. OIB: 22130036825
Opis usluge: usluga oglašavanja u Svetonedeljskom listu
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.12.2021.
usluga oglašavanja u Svetonedeljskom listu
Zlatni ključ d.o.o.
OIB: 22130036825
350,00 kn
437,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/49/2021
Evidencijski broj
NAR-382/21
Predmet
usluga oglašavanja u Svetonedeljskom listu
EOJN
Datum sklapanja
29.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zlatni ključ d.o.o. OIB: 22130036825
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
350,00 kn
Iznos PDV-a
87,50 kn
Cijena s PDV-om
437,50 kn
Rok
RAČUN BR. 294-01-01
Datum isporuke: 29.12.2021.
Isporučitelj: Zlatni ključ d.o.o. OIB: 22130036825
Opis usluge: usluga oglašavanja u Svetonedeljskom listu
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.12.2022.
objava prigodne čestitke u Svetonedeljskom listu
Zlatni ključ d.o.o.
OIB: 22130036825
700,00 kn
875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/12/2022
Evidencijski broj
NAR-078/22
Predmet
objava prigodne čestitke u Svetonedeljskom listu
EOJN
Datum sklapanja
31.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zlatni ključ d.o.o. OIB: 22130036825
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
700,00 kn
Iznos PDV-a
175,00 kn
Cijena s PDV-om
875,00 kn
Rok
RAČUN BR. 281-01-01
Datum isporuke: 31.12.2022.
Isporučitelj: Zlatni ključ d.o.o. OIB: 22130036825
Opis usluge: objava prigodne čestitke u Svetonedeljskom listu
Cijena s PDV-om: 875,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
Zlatna oktava d.o.o.
OIB: 46151226497
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
07/2020
Evidencijski broj
JN-02/05-20
Predmet
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zlatna oktava d.o.o. OIB: 46151226497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.11.2020.
troškovi kremacije
Zg holding d.o.o. - Gradska groblja
OIB: 85584865987
1.797,52 kn
2.237,96 kn
NARUDŽBENICA
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-471/20
Predmet
troškovi kremacije
EOJN
Datum sklapanja
3.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zg holding d.o.o. - Gradska groblja OIB: 85584865987
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.797,52 kn
Iznos PDV-a
440,44 kn
Cijena s PDV-om
2.237,96 kn
Rok
RAČUN BR. 10170/0013000003/1
Datum isporuke: 3.11.2020.
Isporučitelj: Zg holding d.o.o. - Gradska groblja OIB: 85584865987
Opis usluge: troškovi kremacije, troškovi kremacije
Cijena s PDV-om: 2.237,96 kn
RAČUN BR. 4049943099-202012-2
Datum isporuke: 1.12.2020.
Isporučitelj: Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Opis usluge: mjesečna radio pristojba
Cijena s PDV-om: 240,00 kn
RAČUN BR. 2005--1-1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Telmatix d.o.o. OIB: 17574253502
Opis usluge: mjesečni paušal za održavanje sustava telemetrije
Cijena s PDV-om: 300,00 kn
RAČUN BR. 4973526
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
RAČUN BR. 1852692
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 1852694
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 1852693
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 426,54 kn
RAČUN BR. 4049943099-202101-3
Datum isporuke: 1.1.2021.
Isporučitelj: Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Opis usluge: mjesečna radio pristojba
Cijena s PDV-om: 240,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.8.2022.
dijagnostički pregled IT opreme
Zel-cos d.o.o.
OIB: 07306591551
100,00 kn
125,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/032/2022
Evidencijski broj
NAR-205/22
Predmet
dijagnostički pregled IT opreme
EOJN
Datum sklapanja
26.8.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zel-cos d.o.o. OIB: 07306591551
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
100,00 kn
Iznos PDV-a
25,00 kn
Cijena s PDV-om
125,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2412
Datum isporuke: 26.8.2022.
Isporučitelj: Zel-cos d.o.o. OIB: 07306591551
Opis usluge: dijagnostički pregled IT opreme
Cijena s PDV-om: 125,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.1.2021.
aluminijska dvokrilna vrata za mrtvačnicu
Že-ma d.o.o.
OIB: 08802868786
11.937,98 kn
14.922,48 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/135/2020
Evidencijski broj
NAR-352/20
Predmet
aluminijska dvokrilna vrata za mrtvačnicu
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Že-ma d.o.o. OIB: 08802868786
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
11.937,98 kn
Iznos PDV-a
2.984,50 kn
Cijena s PDV-om
14.922,48 kn
Rok
RAČUN BR. 81/2/1
Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Že-ma d.o.o. OIB: 08802868786
Opis usluge: aluminijska dvokrilna vrata za mrtvačnicu
Cijena s PDV-om: 14.922,48 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.6.2020.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
283,69 kn
346,24 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/170/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
1.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
283,69 kn
Iznos PDV-a
62,55 kn
Cijena s PDV-om
346,24 kn
Rok
RAČUN BR. 1513-1-2
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal, željezo
Cijena s PDV-om: 346,24 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
870,58 kn
1.079,97 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/210/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
30.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
870,58 kn
Iznos PDV-a
209,39 kn
Cijena s PDV-om
1.079,97 kn
Rok
RAČUN BR. 1852-1-2
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal, željezo
Cijena s PDV-om: 1.079,97 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.8.2020.
građevinski materijal i željezo
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
447,11 kn
534,04 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/236/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal i željezo
EOJN
Datum sklapanja
7.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
447,11 kn
Iznos PDV-a
86,93 kn
Cijena s PDV-om
534,04 kn
Rok
RAČUN BR. 2308-1-2
Datum isporuke: 7.8.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: željezna galanterija, građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 534,04 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.9.2020.
željezo i željezna galanterija
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
83,24 kn
83,24 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/283/2020
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
2.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
83,24 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
83,24 kn
Rok
RAČUN BR. 2629-1-2
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 83,24 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.9.2020.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
1.875,15 kn
2.343,94 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/283/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
2.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.875,15 kn
Iznos PDV-a
468,79 kn
Cijena s PDV-om
2.343,94 kn
Rok
RAČUN BR. 2629-1-2
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 2.343,94 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.10.2020.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
6.492,17 kn
8.104,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/287/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
2.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.492,17 kn
Iznos PDV-a
1.611,83 kn
Cijena s PDV-om
8.104,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3096-1-2
Datum isporuke: 2.10.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal za mrtvačnicu, željezo
Cijena s PDV-om: 8.104,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.10.2020.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
7.864,51 kn
9.784,29 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/341/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
16.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.864,51 kn
Iznos PDV-a
1.919,78 kn
Cijena s PDV-om
9.784,29 kn
Rok
RAČUN BR. 3276-1-2
Datum isporuke: 16.10.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal za mrtvačnicu, željezo
Cijena s PDV-om: 9.784,29 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.10.2020.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
1.463,49 kn
1.829,36 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/368/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
31.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.463,49 kn
Iznos PDV-a
365,87 kn
Cijena s PDV-om
1.829,36 kn
Rok
RAČUN BR. 3500-1-2
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 1.829,36 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.12.2020.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
2.046,99 kn
2.417,48 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/404/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
1.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.046,99 kn
Iznos PDV-a
370,49 kn
Cijena s PDV-om
2.417,48 kn
Rok
RAČUN BR. 3885-1-2
Datum isporuke: 1.12.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal, građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 2.417,48 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.12.2020.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
6.801,50 kn
8.490,66 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/443/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
15.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.801,50 kn
Iznos PDV-a
1.689,16 kn
Cijena s PDV-om
8.490,66 kn
Rok
RAČUN BR. 4062-1-2
Datum isporuke: 15.12.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal, željezo
Cijena s PDV-om: 8.490,66 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.12.2020.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
616,64 kn
770,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/469/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
22.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
616,64 kn
Iznos PDV-a
154,16 kn
Cijena s PDV-om
770,80 kn
Rok
RAČUN BR. 4138
Datum isporuke: 22.12.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 770,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.12.2020.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
707,55 kn
884,44 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/469/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
29.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
707,55 kn
Iznos PDV-a
176,89 kn
Cijena s PDV-om
884,44 kn
Rok
RAČUN BR. 4166-1-2
Datum isporuke: 29.12.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 884,44 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/76

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.