Traženi pojam: REZERVNI DIJELOVI - pronađeno rezultata: 53. (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
26.11.2021.
rezervni dijelovi
Tokić d.o.o.
OIB: 74867487620
316,20 kn
395,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/387/2021
Evidencijski broj
NAR-334/21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
26.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tokić d.o.o. OIB: 74867487620
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
316,20 kn
Iznos PDV-a
79,05 kn
Cijena s PDV-om
395,25 kn
Rok
RAČUN BR. 33877
Datum isporuke: 26.11.2021.
Isporučitelj: Tokić d.o.o. OIB: 74867487620
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 395,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.4.2021.
rezervni dio za čistilicu
Tehno-hidraulik d.o.o.
OIB: 09925328419
399,82 kn
499,78 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/121/2021
Evidencijski broj
NAR-109/21
Predmet
rezervni dio za čistilicu
EOJN
Datum sklapanja
28.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
399,82 kn
Iznos PDV-a
99,96 kn
Cijena s PDV-om
499,78 kn
Rok
RAČUN BR. 671
Datum isporuke: 29.4.2021.
Isporučitelj: Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Opis usluge: rezervni dio za čistilicu
Cijena s PDV-om: 499,78 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.10.2021.
rezervni dijelovi za radne strojeve
Tehno-hidraulik d.o.o.
OIB: 09925328419
545,02 kn
681,28 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/343/2021
Evidencijski broj
NAR-294/21
Predmet
rezervni dijelovi za radne strojeve
EOJN
Datum sklapanja
22.10.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
545,02 kn
Iznos PDV-a
136,26 kn
Cijena s PDV-om
681,28 kn
Rok
RAČUN BR. 1704-01-1
Datum isporuke: 22.10.2021.
Isporučitelj: Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Opis usluge: rezervni dijelovi za strojeve
Cijena s PDV-om: 681,28 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.12.2020.
rezervni dijelovi - četke za čistilicu
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
1.700,00 kn
2.125,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/431/2020
Evidencijski broj
JN-01/09-20
Predmet
rezervni dijelovi - četke za čistilicu
EOJN
Datum sklapanja
2.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.700,00 kn
Iznos PDV-a
425,00 kn
Cijena s PDV-om
2.125,00 kn
Rok
RAČUN BR. 256-1-1
Datum isporuke: 2.12.2020.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: četke za čistilicu
Cijena s PDV-om: 2.125,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.4.2022.
rezervni dijelovi - četke za čistilicu
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
2.500,00 kn
3.125,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/120/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
rezervni dijelovi - četke za čistilicu
EOJN
Datum sklapanja
28.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.500,00 kn
Iznos PDV-a
625,00 kn
Cijena s PDV-om
3.125,00 kn
Rok
RAČUN BR. 50-1-1
Datum isporuke: 28.4.2022.
Isporučitelj: Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: rezervni dijelovi za čistilicu - četke
Cijena s PDV-om: 3.125,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.2.2021.
rezervni dijelovi - filter ulja
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
49,60 kn
62,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/040/2021
Evidencijski broj
NAR-040/21
Predmet
rezervni dijelovi - filter ulja
EOJN
Datum sklapanja
9.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
49,60 kn
Iznos PDV-a
12,40 kn
Cijena s PDV-om
62,00 kn
Rok
RAČUN BR. 304/03/01
Datum isporuke: 9.2.2021.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: rezervni dijelovi - filter ulja
Cijena s PDV-om: 62,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.3.2021.
rezervni dijelovi
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
18,00 kn
22,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/090/2021
Evidencijski broj
NAR--078/21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
17.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18,00 kn
Iznos PDV-a
4,50 kn
Cijena s PDV-om
22,50 kn
Rok
RAČUN BR. 537
Datum isporuke: 17.3.2021.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: rezervni dijelovi - šelna
Cijena s PDV-om: 22,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.12.2021.
rezervni dijelovi
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
127,20 kn
159,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/403/2021
Evidencijski broj
NAR-351/21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
13.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
127,20 kn
Iznos PDV-a
31,80 kn
Cijena s PDV-om
159,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2716/03/01
Datum isporuke: 13.12.2021.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 159,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.12.2021.
rezervni dijelovi
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
158,40 kn
198,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/399/2021
Evidencijski broj
NAR-356/21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
13.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
158,40 kn
Iznos PDV-a
39,60 kn
Cijena s PDV-om
198,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2709/03/01
Datum isporuke: 13.12.2021.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 198,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.12.2020.
rezervni dijelovi
Tahograf d.o.o.
OIB: 73777060562
24,00 kn
30,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/474/2020
Evidencijski broj
NAR-458/20
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
18.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tahograf d.o.o. OIB: 73777060562
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
24,00 kn
Iznos PDV-a
6,00 kn
Cijena s PDV-om
30,00 kn
Rok
RAČUN BR. 13168
Datum isporuke: 18.12.2020.
Isporučitelj: Tahograf d.o.o. OIB: 73777060562
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 30,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.5.2021.
rezervni dijelovi
Spart d.o.o.
OIB: 22935388974
535,01 kn
668,76 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/162/2021
Evidencijski broj
NAR-149/21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
17.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
535,01 kn
Iznos PDV-a
133,75 kn
Cijena s PDV-om
668,76 kn
Rok
RAČUN BR. 385-1-1
Datum isporuke: 17.5.2021.
Isporučitelj: Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Opis usluge: rezervni dio za traktor
Cijena s PDV-om: 668,76 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.5.2021.
rezervni dijelovi
Spart d.o.o.
OIB: 22935388974
213,00 kn
266,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/186/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
28.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
213,00 kn
Iznos PDV-a
53,25 kn
Cijena s PDV-om
266,25 kn
Rok
RAČUN BR. 421-1-1
Datum isporuke: 28.5.2021.
Isporučitelj: Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Opis usluge: rezervni dijelovi za malčer
Cijena s PDV-om: 266,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.11.2021.
održavanje strojeva
Spart d.o.o.
OIB: 22935388974
1.758,00 kn
2.197,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/376/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
održavanje strojeva
EOJN
Datum sklapanja
22.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.758,00 kn
Iznos PDV-a
439,50 kn
Cijena s PDV-om
2.197,50 kn
Rok
RAČUN BR. 679-1-1
Datum isporuke: 22.11.2021.
Isporučitelj: Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Opis usluge: filteri za traktore
Cijena s PDV-om: 2.197,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.12.2021.
rezervni dijelovi
Spart d.o.o.
OIB: 22935388974
122,00 kn
152,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/406/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
13.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
122,00 kn
Iznos PDV-a
30,50 kn
Cijena s PDV-om
152,50 kn
Rok
RAČUN BR. 701
Datum isporuke: 13.12.2021.
Isporučitelj: Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Opis usluge: filteri za radni stroj
Cijena s PDV-om: 152,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2022.
rezervni dijelovi za traktor
Skuba d.o.o.
OIB: 42350572912
175,00 kn
218,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/005/2022
Evidencijski broj
JN-01/23-22
Predmet
rezervni dijelovi za traktor
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Skuba d.o.o. OIB: 42350572912
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
175,00 kn
Iznos PDV-a
43,75 kn
Cijena s PDV-om
218,75 kn
Rok
RAČUN BR. 18-001-511
Datum isporuke: 3.1.2022.
Isporučitelj: Skuba d.o.o. OIB: 42350572912
Opis usluge: rezervni dijelovi za traktor
Cijena s PDV-om: 218,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.6.2021.
rezervni dijelovi
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
415,72 kn
519,65 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/206/2021
Evidencijski broj
NAR-193/21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
23.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
415,72 kn
Iznos PDV-a
103,93 kn
Cijena s PDV-om
519,65 kn
Rok
RAČUN BR. 461
Datum isporuke: 23.6.2021.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 519,65 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.7.2022.
rezervni dijelovi za radne strojeve
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
1.614,24 kn
2.017,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/189/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
rezervni dijelovi za radne strojeve
EOJN
Datum sklapanja
12.7.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.614,24 kn
Iznos PDV-a
403,56 kn
Cijena s PDV-om
2.017,80 kn
Rok
RAČUN BR. 538/04/01
Datum isporuke: 11.7.2022.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 2.017,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.6.2020.
rezervni dijelovi za flakserice
Ružić I.N.H.d.o.o.
OIB: 87058353380
720,10 kn
900,13 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/203/2020
Evidencijski broj
NAR-191/20
Predmet
rezervni dijelovi za flakserice
EOJN
Datum sklapanja
2.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ružić I.N.H.d.o.o. OIB: 87058353380
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
720,10 kn
Iznos PDV-a
180,03 kn
Cijena s PDV-om
900,13 kn
Rok
RAČUN BR. 140-01-91
Datum isporuke: 2.6.2020.
Isporučitelj: Ružić I.N.H.d.o.o. OIB: 87058353380
Opis usluge: rezervni dijelovi za flakserice
Cijena s PDV-om: 900,13 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.8.2020.
potrošni dijelovi za flakserice
Ružić I.N.H.d.o.o.
OIB: 87058353380
299,51 kn
374,39 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/262/2020
Evidencijski broj
NAR-257/2020
Predmet
potrošni dijelovi za flakserice
EOJN
Datum sklapanja
12.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ružić I.N.H.d.o.o. OIB: 87058353380
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
299,51 kn
Iznos PDV-a
74,88 kn
Cijena s PDV-om
374,39 kn
Rok
RAČUN BR. 208-01-91
Datum isporuke: 12.8.2020.
Isporučitelj: Ružić I.N.H.d.o.o. OIB: 87058353380
Opis usluge: potrošni dijelovi za flakserice
Cijena s PDV-om: 374,39 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.1.2022.
ventili za čistilicu
R-pim d.o.o.
OIB: 38514700472
4.624,00 kn
5.780,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/013/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
ventili za čistilicu
EOJN
Datum sklapanja
17.1.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
R-pim d.o.o. OIB: 38514700472
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.624,00 kn
Iznos PDV-a
1.156,00 kn
Cijena s PDV-om
5.780,00 kn
Rok
RAČUN BR. 13/1/1
Datum isporuke: 17.1.2022.
Isporučitelj: R-pim d.o.o. OIB: 38514700472
Opis usluge: ventili za čistilicu
Cijena s PDV-om: 5.780,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.