Traženi pojam: SERVIS I ODRŽAVANJE STROJEVA I ALATA - pronađeno rezultata: 49. (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
25.1.2022.
cijev za čistilicu
Tehno-hidraulik d.o.o.
OIB: 09925328419
216,93 kn
271,16 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/011/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
cijev za čistilicu
EOJN
Datum sklapanja
25.1.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
216,93 kn
Iznos PDV-a
54,23 kn
Cijena s PDV-om
271,16 kn
Rok
RAČUN BR. 133-01-1
Datum isporuke: 25.1.2022.
Isporučitelj: Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Opis usluge: cijev za čistilicu
Cijena s PDV-om: 271,16 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.3.2022.
popravak alata
Tehno-hidraulik d.o.o.
OIB: 09925328419
90,00 kn
112,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/081/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
popravak alata
EOJN
Datum sklapanja
31.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
90,00 kn
Iznos PDV-a
22,50 kn
Cijena s PDV-om
112,50 kn
Rok
RAČUN BR. 550-01-1
Datum isporuke: 31.3.2022.
Isporučitelj: Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Opis usluge: popravak alata
Cijena s PDV-om: 112,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.6.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
19.920,00 kn
24.900,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/36/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
50000000-5
Datum sklapanja
29.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.920,00 kn
Iznos PDV-a
4.980,00 kn
Cijena s PDV-om
24.900,00 kn
Rok
RAČUN BR. 112-1-1
Datum isporuke: 29.6.2020.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: popravak čistilice
Cijena s PDV-om: 24.900,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.3.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
2.394,00 kn
2.992,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/15/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-12
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
1.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.394,00 kn
Iznos PDV-a
598,50 kn
Cijena s PDV-om
2.992,50 kn
Rok
RAČUN BR. 34-1-1
Datum isporuke: 1.3.2021.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: popravak strujne instalacije čistilice
Cijena s PDV-om: 2.992,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
6.4.2021.
servis i održavanje strojeva i alata - čistilica
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
676,00 kn
845,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/26/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata - čistilica
EOJN
Datum sklapanja
6.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
676,00 kn
Iznos PDV-a
169,00 kn
Cijena s PDV-om
845,00 kn
Rok
RAČUN BR. 71-1-1
Datum isporuke: 6.4.2021.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: popravak čistilice
Cijena s PDV-om: 845,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.4.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
1.084,00 kn
1.355,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/27/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
12.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.084,00 kn
Iznos PDV-a
271,00 kn
Cijena s PDV-om
1.355,00 kn
Rok
RAČUN BR. 74-1-1
Datum isporuke: 26.5.2021.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: popravak čistilice
Cijena s PDV-om: 1.355,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.7.2021.
servis čistilice
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
16.000,00 kn
20.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/63/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis čistilice
EOJN
Datum sklapanja
12.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
16.000,00 kn
Iznos PDV-a
4.000,00 kn
Cijena s PDV-om
20.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 181-1-1
Datum isporuke: 12.7.2021.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: servis čistilice
Cijena s PDV-om: 20.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.4.2022.
rezervni dijelovi - četke za čistilicu
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
2.500,00 kn
3.125,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/120/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
rezervni dijelovi - četke za čistilicu
EOJN
Datum sklapanja
28.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.500,00 kn
Iznos PDV-a
625,00 kn
Cijena s PDV-om
3.125,00 kn
Rok
RAČUN BR. 50-1-1
Datum isporuke: 28.4.2022.
Isporučitelj: Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: rezervni dijelovi za čistilicu - četke
Cijena s PDV-om: 3.125,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.7.2022.
servis glave malčera
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
2.929,50 kn
3.661,88 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/055/2022
Evidencijski broj
JN-01/13--22
Predmet
servis glave malčera
EOJN
Datum sklapanja
4.7.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.929,50 kn
Iznos PDV-a
732,38 kn
Cijena s PDV-om
3.661,88 kn
Rok
RAČUN BR. 140-1-1
Datum isporuke: 4.7.2022.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: servis glave malčera
Cijena s PDV-om: 3.661,88 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.11.2021.
dijelovi za traktor
Spart d.o.o.
OIB: 22935388974
450,00 kn
562,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/360/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
dijelovi za traktor
EOJN
Datum sklapanja
8.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
450,00 kn
Iznos PDV-a
112,50 kn
Cijena s PDV-om
562,50 kn
Rok
RAČUN BR. 660
Datum isporuke: 8.11.2021.
Isporučitelj: Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Opis usluge: dijelovi za traktor
Cijena s PDV-om: 562,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.6.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
186,40 kn
233,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/215/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
9.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
186,40 kn
Iznos PDV-a
46,60 kn
Cijena s PDV-om
233,00 kn
Rok
RAČUN BR. 426/04/01
Datum isporuke: 9.6.2020.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis motorne kose
Cijena s PDV-om: 233,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.4.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
764,00 kn
955,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/39/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
30.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
764,00 kn
Iznos PDV-a
191,00 kn
Cijena s PDV-om
955,00 kn
Rok
RAČUN BR. 255
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis motornih kosa
Cijena s PDV-om: 955,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.8.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
354,40 kn
443,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/70/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
25.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
354,40 kn
Iznos PDV-a
88,60 kn
Cijena s PDV-om
443,00 kn
Rok
RAČUN BR. 637
Datum isporuke: 25.8.2021.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis i održavanje strojeva i alata
Cijena s PDV-om: 443,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.9.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
177,60 kn
222,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/70/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
8.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
177,60 kn
Iznos PDV-a
44,40 kn
Cijena s PDV-om
222,00 kn
Rok
RAČUN BR. 697
Datum isporuke: 8.9.2021.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis i održavanje strojeva i alata
Cijena s PDV-om: 222,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.9.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
384,00 kn
480,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/75/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
22.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
384,00 kn
Iznos PDV-a
96,00 kn
Cijena s PDV-om
480,00 kn
Rok
RAČUN BR. 743
Datum isporuke: 22.9.2021.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis i održavanje strojeva i alata
Cijena s PDV-om: 480,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.11.2021.
servis motornog puhača
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
175,60 kn
219,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/99/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis motornog puhača
EOJN
Datum sklapanja
29.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
175,60 kn
Iznos PDV-a
43,90 kn
Cijena s PDV-om
219,50 kn
Rok
RAČUN BR. 883
Datum isporuke: 29.11.2021.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis motornog puhača
Cijena s PDV-om: 219,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.7.2022.
rezervni dijelovi za radne strojeve
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
1.614,24 kn
2.017,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/189/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
rezervni dijelovi za radne strojeve
EOJN
Datum sklapanja
12.7.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.614,24 kn
Iznos PDV-a
403,56 kn
Cijena s PDV-om
2.017,80 kn
Rok
RAČUN BR. 538/04/01
Datum isporuke: 11.7.2022.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 2.017,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.10.2022.
servis motorne kose
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
461,84 kn
577,30 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/062/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
servis motorne kose
EOJN
Datum sklapanja
12.10.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
461,84 kn
Iznos PDV-a
115,46 kn
Cijena s PDV-om
577,30 kn
Rok
RAČUN BR. 682/04/01
Datum isporuke: 9.9.2022.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis motorne kose
Cijena s PDV-om: 577,30 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.10.2022.
servis motornog puhača
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
881,60 kn
1.102,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/078/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
servis motornog puhača
EOJN
Datum sklapanja
19.10.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
881,60 kn
Iznos PDV-a
220,40 kn
Cijena s PDV-om
1.102,00 kn
Rok
RAČUN BR. 789/04/01
Datum isporuke: 19.10.2022.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis motornog puhača
Cijena s PDV-om: 1.102,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.11.2022.
servis motornog puhača
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
1.202,96 kn
1.503,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/082/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
servis motornog puhača
EOJN
Datum sklapanja
28.11.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.202,96 kn
Iznos PDV-a
300,74 kn
Cijena s PDV-om
1.503,70 kn
Rok
RAČUN BR. 814/04/01
Datum isporuke: 28.11.2022.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis motornog puhača
Cijena s PDV-om: 1.503,70 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.