Traženi pojam: MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I SANITARNI MATERIJAL - pronađeno rezultata: 51. (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
6.10.2021.
sredstva za čišćenje strojeva
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
341,60 kn
427,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/331/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
sredstva za čišćenje strojeva
EOJN
Datum sklapanja
6.10.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
341,60 kn
Iznos PDV-a
85,40 kn
Cijena s PDV-om
427,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2033/03/01
Datum isporuke: 6.10.2021.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: sredstva za čišćenje strojeva
Cijena s PDV-om: 427,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.12.2021.
materijal za čišćenje
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
260,00 kn
325,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/432/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje
EOJN
Datum sklapanja
29.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
260,00 kn
Iznos PDV-a
65,00 kn
Cijena s PDV-om
325,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2814/03/01
Datum isporuke: 29.12.2021.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: materijal za čišćenje
Cijena s PDV-om: 325,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.2.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
35,28 kn
44,10 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/048/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
15.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
35,28 kn
Iznos PDV-a
8,82 kn
Cijena s PDV-om
44,10 kn
Rok
RAČUN BR. 6732-P01-03
Datum isporuke: 15.2.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 44,10 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
6.4.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
56,00 kn
70,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/110/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
6.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
56,00 kn
Iznos PDV-a
14,00 kn
Cijena s PDV-om
70,00 kn
Rok
RAČUN BR. 27904
Datum isporuke: 6.4.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 70,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.4.2021.
sanitarni potrošni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
58,96 kn
73,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/138/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
27.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
58,96 kn
Iznos PDV-a
14,74 kn
Cijena s PDV-om
73,70 kn
Rok
RAČUN BR. 34359
Datum isporuke: 27.4.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 73,70 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.8.2021.
sanitarni potrošni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
87,92 kn
109,90 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/253/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
12.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
87,92 kn
Iznos PDV-a
21,98 kn
Cijena s PDV-om
109,90 kn
Rok
RAČUN BR. 37825
Datum isporuke: 12.8.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 109,90 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.11.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
139,60 kn
174,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/369/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
12.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
139,60 kn
Iznos PDV-a
34,90 kn
Cijena s PDV-om
174,50 kn
Rok
RAČUN BR. 50821
Datum isporuke: 12.11.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 174,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.8.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Novo-systems d.o.o.
OIB: 97213196638
745,00 kn
931,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/263/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
19.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Novo-systems d.o.o. OIB: 97213196638
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
745,00 kn
Iznos PDV-a
186,25 kn
Cijena s PDV-om
931,25 kn
Rok
RAČUN BR. 803-1-1
Datum isporuke: 19.8.2021.
Isporučitelj: Novo-systems d.o.o. OIB: 97213196638
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 931,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.5.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Metro Cash&Carry d.o.o.
OIB: 38016445738
763,20 kn
954,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/182/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
27.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
763,20 kn
Iznos PDV-a
190,80 kn
Cijena s PDV-om
954,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1216
Datum isporuke: 27.5.2021.
Isporučitelj: Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Opis usluge:
Cijena s PDV-om: 0,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.11.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Metro Cash&Carry d.o.o.
OIB: 38016445738
1.099,20 kn
1.374,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/364/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
9.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.099,20 kn
Iznos PDV-a
274,80 kn
Cijena s PDV-om
1.374,00 kn
Rok
RAČUN BR. 070076
Datum isporuke: 9.11.2021.
Isporučitelj: Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal i materijal za čišćenje
Cijena s PDV-om: 1.374,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.2.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Metro Cash&Carry d.o.o.
OIB: 38016445738
800,71 kn
991,14 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/026/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
17.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
800,71 kn
Iznos PDV-a
190,43 kn
Cijena s PDV-om
991,14 kn
Rok
RAČUN BR. 006592/10/5
Datum isporuke: 27.2.2022.
Isporučitelj: Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal, materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 991,14 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.1.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
379,73 kn
474,66 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/008/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
379,73 kn
Iznos PDV-a
94,93 kn
Cijena s PDV-om
474,66 kn
Rok
RAČUN BR. 386/1/4
Datum isporuke: 20.1.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 474,66 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.1.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
621,57 kn
776,97 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/011/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
26.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
621,57 kn
Iznos PDV-a
155,40 kn
Cijena s PDV-om
776,97 kn
Rok
RAČUN BR. 612/1/4
Datum isporuke: 26.1.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 776,96 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.2.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
1.411,91 kn
1.764,88 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/046/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
17.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.411,91 kn
Iznos PDV-a
352,97 kn
Cijena s PDV-om
1.764,88 kn
Rok
RAČUN BR. 1299/1/4
Datum isporuke: 17.2.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal - dvorana
Cijena s PDV-om: 1.764,89 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.2.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
834,30 kn
1.042,88 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/051/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
19.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
834,30 kn
Iznos PDV-a
208,58 kn
Cijena s PDV-om
1.042,88 kn
Rok
RAČUN BR. 1479/1/4
Datum isporuke: 19.2.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 1.042,88 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.3.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
676,41 kn
845,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/087/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
25.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
676,41 kn
Iznos PDV-a
169,09 kn
Cijena s PDV-om
845,50 kn
Rok
RAČUN BR. 2627
Datum isporuke: 25.3.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 845,51 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.3.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
293,26 kn
366,57 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/081/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
25.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
293,26 kn
Iznos PDV-a
73,31 kn
Cijena s PDV-om
366,57 kn
Rok
RAČUN BR. 2616
Datum isporuke: 25.3.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 366,58 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.3.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
123,88 kn
154,84 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/102/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
31.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
123,88 kn
Iznos PDV-a
30,96 kn
Cijena s PDV-om
154,84 kn
Rok
RAČUN BR. 2904
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 154,85 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.3.2021.
sanitarni potrošni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
51,21 kn
64,01 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/101/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
26.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
51,21 kn
Iznos PDV-a
12,80 kn
Cijena s PDV-om
64,01 kn
Rok
RAČUN BR. 2696
Datum isporuke: 26.3.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 64,01 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.4.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
65,07 kn
81,34 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/102/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
23.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
65,07 kn
Iznos PDV-a
16,27 kn
Cijena s PDV-om
81,34 kn
Rok
RAČUN BR. 3711
Datum isporuke: 23.4.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 81,34 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.