Traženi pojam: OGRADNI PANELI I PLETIVA - pronađeno rezultata: 32. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
20.1.2021.
ogradni paneli
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
2.520,00 kn
3.150,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/013/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.520,00 kn
Iznos PDV-a
630,00 kn
Cijena s PDV-om
3.150,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2
Datum isporuke: 20.1.2021.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: izopaneli za izradu arhiva i skladišta
Cijena s PDV-om: 3.150,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.1.2021.
ogradni paneli
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
2.520,00 kn
3.150,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/026/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.520,00 kn
Iznos PDV-a
630,00 kn
Cijena s PDV-om
3.150,00 kn
Rok
RAČUN BR. 17
Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: izopaneli za montažni wc uz mrtvačnicu
Cijena s PDV-om: 3.150,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.2.2021.
ogradni paneli i pletiva
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
3.240,00 kn
4.050,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/056/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
19.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.240,00 kn
Iznos PDV-a
810,00 kn
Cijena s PDV-om
4.050,00 kn
Rok
RAČUN BR. 47
Datum isporuke: 19.2.2021.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: izopaneli za skladište lijesova
Cijena s PDV-om: 4.050,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.9.2022.
sport paneli i oprema
KS Adria concept d.o.o.
OIB: 57287967046
69.740,00 kn
87.175,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/235/2022
Evidencijski broj
JN-01/18-22
Predmet
sport paneli i oprema
EOJN
Datum sklapanja
28.9.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KS Adria concept d.o.o. OIB: 57287967046
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
69.740,00 kn
Iznos PDV-a
17.435,00 kn
Cijena s PDV-om
87.175,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3-01-1
Datum isporuke: 28.9.2022.
Isporučitelj: KS Adria concept d.o.o. OIB: 57287967046
Opis usluge: sport paneli i oprema
Cijena s PDV-om: 87.175,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.5.2020.
ogradni paneli i pletiva
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
1.785,00 kn
2.231,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/201/2020
Evidencijski broj
JN-01/18-20
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
29.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.785,00 kn
Iznos PDV-a
446,25 kn
Cijena s PDV-om
2.231,25 kn
Rok
RAČUN BR. 773/01/600
Datum isporuke: 29.5.2020.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i stupovi
Cijena s PDV-om: 2.231,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.6.2020.
ogradni paneli i pletiva
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
4.823,40 kn
6.029,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/221/2020
Evidencijski broj
JN-01/18-20
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
44313100-8
Datum sklapanja
17.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.823,40 kn
Iznos PDV-a
1.205,85 kn
Cijena s PDV-om
6.029,25 kn
Rok
RAČUN BR. 879/01/600
Datum isporuke: 17.6.2020.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i pletiva
Cijena s PDV-om: 6.029,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.7.2020.
ogradni paneli i stupovi
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
2.205,00 kn
2.756,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/241/2020
Evidencijski broj
JN-01/18-20
Predmet
ogradni paneli i stupovi
EOJN
44313100-8
Datum sklapanja
3.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.205,00 kn
Iznos PDV-a
551,25 kn
Cijena s PDV-om
2.756,25 kn
Rok
RAČUN BR. 971/01/600
Datum isporuke: 3.7.2020.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i stupovi
Cijena s PDV-om: 2.756,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.8.2020.
ogradni paneli i stupovi
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
1.697,90 kn
2.122,38 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/282/2020
Evidencijski broj
JN-01/18-20
Predmet
ogradni paneli i stupovi
EOJN
Datum sklapanja
31.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.697,90 kn
Iznos PDV-a
424,48 kn
Cijena s PDV-om
2.122,38 kn
Rok
RAČUN BR. 1287/01/600
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i pletiva
Cijena s PDV-om: 2.122,38 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.9.2020.
ogradni paneli i pletiva
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
777,00 kn
971,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/290/2020
Evidencijski broj
JN-01/18-20
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
2.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
777,00 kn
Iznos PDV-a
194,25 kn
Cijena s PDV-om
971,25 kn
Rok
RAČUN BR. 1299/01/600
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i pletiva
Cijena s PDV-om: 971,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.9.2020.
ogradni paneli i pletiva
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
3.041,00 kn
3.801,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/306/2020
Evidencijski broj
JN-01/18-20
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
16.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.041,00 kn
Iznos PDV-a
760,25 kn
Cijena s PDV-om
3.801,25 kn
Rok
RAČUN BR. 1390/01/600
Datum isporuke: 16.9.2020.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i pletiva
Cijena s PDV-om: 3.801,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.11.2020.
ogradni paneli i pletiva
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
3.471,60 kn
4.339,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/420/2020
Evidencijski broj
JN-01/18-20
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
17.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.471,60 kn
Iznos PDV-a
867,90 kn
Cijena s PDV-om
4.339,50 kn
Rok
RAČUN BR. 1677/01/600
Datum isporuke: 17.11.2020.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i pletiva
Cijena s PDV-om: 4.339,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.1.2021.
ogradni paneli
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
18.151,00 kn
22.688,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/007/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli
EOJN
Datum sklapanja
12.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.151,00 kn
Iznos PDV-a
4.537,75 kn
Cijena s PDV-om
22.688,75 kn
Rok
RAČUN BR. 19/01/600
Datum isporuke: 12.1.2021.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli
Cijena s PDV-om: 22.688,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.1.2021.
ogradni paneli
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
4.604,00 kn
5.755,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/010/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-20
Predmet
ogradni paneli
EOJN
Datum sklapanja
15.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.604,00 kn
Iznos PDV-a
1.151,00 kn
Cijena s PDV-om
5.755,00 kn
Rok
RAČUN BR. 35/01/600
Datum isporuke: 15.1.2021.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli
Cijena s PDV-om: 5.755,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.2.2021.
ogradni paneli i pletiva
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
158,00 kn
197,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/033/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
5.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
158,00 kn
Iznos PDV-a
39,50 kn
Cijena s PDV-om
197,50 kn
Rok
RAČUN BR. 137/01/600
Datum isporuke: 5.2.2021.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i stupovi
Cijena s PDV-om: 197,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.3.2021.
ogradni paneli i pletiva
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
5.002,60 kn
6.253,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/069/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
4.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.002,60 kn
Iznos PDV-a
1.250,65 kn
Cijena s PDV-om
6.253,25 kn
Rok
RAČUN BR. 269/01/600
Datum isporuke: 4.3.2021.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i pletiva
Cijena s PDV-om: 6.253,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.3.2021.
ogradni paneli i stupovi
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
3.335,70 kn
4.169,63 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/079/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli i stupovi
EOJN
Datum sklapanja
11.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.335,70 kn
Iznos PDV-a
833,93 kn
Cijena s PDV-om
4.169,63 kn
Rok
RAČUN BR. 334
Datum isporuke: 11.3.2021.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i stupovi
Cijena s PDV-om: 4.169,63 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.4.2021.
ogradni paneli i pletiva
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
4.926,20 kn
6.157,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/143/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
29.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.926,20 kn
Iznos PDV-a
1.231,55 kn
Cijena s PDV-om
6.157,75 kn
Rok
RAČUN BR. 645/01/600
Datum isporuke: 29.4.2021.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i pletiva
Cijena s PDV-om: 6.157,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.5.2021.
ogradni paneli i pletiva
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
1.945,30 kn
2.431,63 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/159/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
13.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.945,30 kn
Iznos PDV-a
486,33 kn
Cijena s PDV-om
2.431,63 kn
Rok
RAČUN BR. 747/01/600
Datum isporuke: 13.5.2021.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i pletiva
Cijena s PDV-om: 2.431,63 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.7.2021.
ogradni paneli i stupovi
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
5.867,00 kn
7.333,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/250/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli i stupovi
EOJN
Datum sklapanja
31.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.867,00 kn
Iznos PDV-a
1.466,75 kn
Cijena s PDV-om
7.333,75 kn
Rok
RAČUN BR. 1221
Datum isporuke: 31.7.2021.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i stupovi
Cijena s PDV-om: 7.333,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.2.2022.
ogradni paneli i pletiva
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
7.741,30 kn
9.676,63 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/032/2022
Evidencijski broj
JN-01/18-22
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
22.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.741,30 kn
Iznos PDV-a
1.935,33 kn
Cijena s PDV-om
9.676,63 kn
Rok
RAČUN BR. 204/01/600
Datum isporuke: 22.2.2022.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i pletiva
Cijena s PDV-om: 9.676,63 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.