Traženi pojam: POTROŠNI MATERIJAL - pronađeno rezultata: 118. (Str. 1/6)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
2.6.2020.
sanitarni potrošni materijal
Ver trgovina, vl. Goran Suša
OIB: 90847447353
52,00 kn
65,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/25/2020
Evidencijski broj
NAR-189/20
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
2.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
52,00 kn
Iznos PDV-a
13,00 kn
Cijena s PDV-om
65,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1171/VER1/1
Datum isporuke: 2.6.2020.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.7.2020.
sanitarni potrošni materijal
Ver trgovina, vl. Goran Suša
OIB: 90847447353
52,00 kn
65,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/27/2020
Evidencijski broj
NAR-229/20
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
3.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
52,00 kn
Iznos PDV-a
13,00 kn
Cijena s PDV-om
65,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.7.2020.
osvježivač prostora
Ver trgovina, vl. Goran Suša
OIB: 90847447353
52,00 kn
65,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/32/2020
Evidencijski broj
NAR-246/20
Predmet
osvježivač prostora
EOJN
Datum sklapanja
28.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
52,00 kn
Iznos PDV-a
13,00 kn
Cijena s PDV-om
65,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1702/VER1/1
Datum isporuke: 28.7.2020.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn
RAČUN BR. 2018/VER1/1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.10.2020.
potrošni materijal za čistilicu
Vario parts d.o.o.
OIB: 41013190016
255,00 kn
318,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/317/2020
Evidencijski broj
NAR-314/20
Predmet
potrošni materijal za čistilicu
EOJN
Datum sklapanja
1.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Vario parts d.o.o. OIB: 41013190016
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
255,00 kn
Iznos PDV-a
63,75 kn
Cijena s PDV-om
318,75 kn
Rok
RAČUN BR. 334-P1-91100
Datum isporuke: 1.10.2020.
Isporučitelj: Vario parts d.o.o. OIB: 41013190016
Opis usluge: potrošni materijal za čistilicu
Cijena s PDV-om: 318,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.7.2020.
mreža za golove
Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto
OIB: 74373950961
1.000,00 kn
1.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/238/2020
Evidencijski broj
NAR-220/20
Predmet
mreža za golove
EOJN
Datum sklapanja
16.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 114-VP-1
Datum isporuke: 16.7.2020.
Isporučitelj: Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961
Opis usluge: mreža za golove
Cijena s PDV-om: 1.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.9.2020.
mreža za golove
Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto
OIB: 74373950961
1.000,00 kn
1.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/272/2020
Evidencijski broj
NAR-282/20
Predmet
mreža za golove
EOJN
Datum sklapanja
1.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 151-VP-1
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Užar, obrt za proizvodnju uža, vl. G. Geto OIB: 74373950961
Opis usluge: mreža za golove
Cijena s PDV-om: 1.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.10.2020.
potrošni materijal
Utenzilija d.o.o.
OIB: 96082313900
176,10 kn
220,13 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/361/2020
Evidencijski broj
NAR-338/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
14.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Utenzilija d.o.o. OIB: 96082313900
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
176,10 kn
Iznos PDV-a
44,03 kn
Cijena s PDV-om
220,13 kn
Rok
RAČUN BR. 203/2001/13
Datum isporuke: 14.10.2020.
Isporučitelj: Utenzilija d.o.o. OIB: 96082313900
Opis usluge: potrošni materijal - lanci
Cijena s PDV-om: 220,13 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.6.2020.
maska za varenje
Tvrtka Stahlgruber d.o.o.
OIB: 49935301915
504,00 kn
630,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/216/2020
Evidencijski broj
NAR-200/20
Predmet
maska za varenje
EOJN
Datum sklapanja
9.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
504,00 kn
Iznos PDV-a
126,00 kn
Cijena s PDV-om
630,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1915/01/1
Datum isporuke: 9.6.2020.
Isporučitelj: Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915
Opis usluge: maska za varenje
Cijena s PDV-om: 630,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.10.2020.
potrošni materijal
Tvrtka Stahlgruber d.o.o.
OIB: 49935301915
25,61 kn
32,01 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/345/2020
Evidencijski broj
NAR-325/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
7.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
25,61 kn
Iznos PDV-a
6,40 kn
Cijena s PDV-om
32,01 kn
Rok
RAČUN BR. 3387/01/1
Datum isporuke: 7.10.2020.
Isporučitelj: Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 32,01 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.9.2020.
građevinski materijal
Tuplex d.o.o.
OIB: 28932279309
1.134,00 kn
1.417,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/308/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
17.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tuplex d.o.o. OIB: 28932279309
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.134,00 kn
Iznos PDV-a
283,50 kn
Cijena s PDV-om
1.417,50 kn
Rok
RAČUN BR. 5916-1-1
Datum isporuke: 17.9.2020.
Isporučitelj: Tuplex d.o.o. OIB: 28932279309
Opis usluge: pleksiglas za autobusne nadstrešnice
Cijena s PDV-om: 1.417,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.10.2020.
potrošni materijal
Tokić d.o.o.
OIB: 74867487620
40,32 kn
50,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/352/2020
Evidencijski broj
NAR-333/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
12.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tokić d.o.o. OIB: 74867487620
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
40,32 kn
Iznos PDV-a
10,08 kn
Cijena s PDV-om
50,40 kn
Rok
RAČUN BR. 24780/P015/1
Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: Tokić d.o.o. OIB: 74867487620
Opis usluge: žarulja
Cijena s PDV-om: 50,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.5.2020.
potrošni materijal
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
36,80 kn
46,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/195/2020
Evidencijski broj
NAR-182/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
25.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
36,80 kn
Iznos PDV-a
9,20 kn
Cijena s PDV-om
46,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1067/03/01
Datum isporuke: 25.5.2020.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 46,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.9.2020.
potrošni materijal
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
260,00 kn
325,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/297/2020
Evidencijski broj
NAR-287/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
11.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
260,00 kn
Iznos PDV-a
65,00 kn
Cijena s PDV-om
325,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1889/03/01
Datum isporuke: 11.9.2020.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 325,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.8.2020.
potrošni materijal
Super ponuda d.o.o.
OIB: 92653050545
466,40 kn
583,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/259/2020
Evidencijski broj
NAR-248/2020
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
1.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Super ponuda d.o.o. OIB: 92653050545
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
466,40 kn
Iznos PDV-a
116,60 kn
Cijena s PDV-om
583,00 kn
Rok
RAČUN BR. 15025/PJ1/1
Datum isporuke: 1.8.2020.
Isporučitelj: Super ponuda d.o.o. OIB: 92653050545
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 583,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.7.2020.
izrada ključeva
Super ključ d.o.o.
OIB: 31729781360
132,00 kn
165,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/239/2020
Evidencijski broj
NAR-221/20
Predmet
izrada ključeva
EOJN
Datum sklapanja
3.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Super ključ d.o.o. OIB: 31729781360
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
132,00 kn
Iznos PDV-a
33,00 kn
Cijena s PDV-om
165,00 kn
Rok
RAČUN BR. 50-1-11
Datum isporuke: 3.7.2020.
Isporučitelj: Super ključ d.o.o. OIB: 31729781360
Opis usluge: izrada ključeva
Cijena s PDV-om: 165,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2020.
potrošni materijal
Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930
42,26 kn
52,83 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/188/2020
Evidencijski broj
NAR-177/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
42,26 kn
Iznos PDV-a
10,57 kn
Cijena s PDV-om
52,83 kn
Rok
RAČUN BR. 1578/1/20
Datum isporuke: 19.5.2020.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal za bojanje
Cijena s PDV-om: 52,83 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.5.2020.
potrošni materijal za bojanje ograde
Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930
539,09 kn
673,86 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/189/2020
Evidencijski broj
NAR-179/20
Predmet
potrošni materijal za bojanje ograde
EOJN
Datum sklapanja
20.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
539,09 kn
Iznos PDV-a
134,77 kn
Cijena s PDV-om
673,86 kn
Rok
RAČUN BR. 1610/1/20
Datum isporuke: 20.5.2020.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal za bojanje ograde
Cijena s PDV-om: 673,86 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.5.2020.
potrošni materijal
Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930
79,80 kn
99,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/193/2020
Evidencijski broj
NAR-178/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
21.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
79,80 kn
Iznos PDV-a
19,95 kn
Cijena s PDV-om
99,75 kn
Rok
RAČUN BR. 1623/1/20
Datum isporuke: 21.5.2020.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal za bojanje ograde
Cijena s PDV-om: 99,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.7.2020.
potrošni materijal za bojanje ograde
Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930
1.340,44 kn
1.675,55 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/255/2020
Evidencijski broj
NAR-237/2020
Predmet
potrošni materijal za bojanje ograde
EOJN
Datum sklapanja
17.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.340,44 kn
Iznos PDV-a
335,11 kn
Cijena s PDV-om
1.675,55 kn
Rok
RAČUN BR. 2377/1/20
Datum isporuke: 17.7.2020.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal za bojanje ograde
Cijena s PDV-om: 1.675,55 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.8.2020.
potrošni materijal za bojanje
Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930
1.634,86 kn
2.043,57 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/278/2020
Evidencijski broj
NAR-268/20
Predmet
potrošni materijal za bojanje
EOJN
Datum sklapanja
21.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.634,86 kn
Iznos PDV-a
408,71 kn
Cijena s PDV-om
2.043,57 kn
Rok
RAČUN BR. 244/1/10
Datum isporuke: 21.8.2020.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal za bojanje ograde
Cijena s PDV-om: 2.043,58 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/6

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.