Zadnje dodano: 1509 (Str. 1/76)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
5.4.2022.
potrošni materijal
A.G.A.-Impex d.o.o.
OIB: 98558130473
18,00 kn
22,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/093/2022
Evidencijski broj
NAR-077/22
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
5.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
A.G.A.-Impex d.o.o. OIB: 98558130473
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18,00 kn
Iznos PDV-a
4,50 kn
Cijena s PDV-om
22,50 kn
Rok
RAČUN BR. 722/01/01
Datum isporuke: 5.4.2022.
Isporučitelj: A.G.A.-Impex d.o.o. OIB: 98558130473
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 22,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.3.2021.
osposobljavanje radnika
A1 Kontrol centar d.o.o.
OIB: 88971125612
1.400,00 kn
1.750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/21/2021
Evidencijski broj
NAR-081/21
Predmet
osposobljavanje radnika
EOJN
Datum sklapanja
31.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
A1 Kontrol centar d.o.o. OIB: 88971125612
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.400,00 kn
Iznos PDV-a
350,00 kn
Cijena s PDV-om
1.750,00 kn
Rok
RAČUN BR. 46
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: A1 Kontrol centar d.o.o. OIB: 88971125612
Opis usluge: osposobljavanje radnika
Cijena s PDV-om: 1.750,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.9.2020.
potrošni materijal
Adria oil d.o.o.
OIB: 03004159051
28,40 kn
35,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/307/2020
Evidencijski broj
NAR-294/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
17.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
28,40 kn
Iznos PDV-a
7,10 kn
Cijena s PDV-om
35,50 kn
Rok
RAČUN BR. 87417/1115/1
Datum isporuke: 17.9.2020.
Isporučitelj: Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Opis usluge: auto žarulja
Cijena s PDV-om: 35,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.10.2020.
ulje za kočnice
Adria oil d.o.o.
OIB: 03004159051
27,99 kn
34,99 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/340/2020
Evidencijski broj
NAR-318/20
Predmet
ulje za kočnice
EOJN
Datum sklapanja
2.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
27,99 kn
Iznos PDV-a
7,00 kn
Cijena s PDV-om
34,99 kn
Rok
RAČUN BR. 92508/1115/1
Datum isporuke: 2.10.2020.
Isporučitelj: Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Opis usluge: ulje za kočnice
Cijena s PDV-om: 34,99 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.10.2020.
potrošni materijal
Adria oil d.o.o.
OIB: 03004159051
18,00 kn
22,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/382/2020
Evidencijski broj
NAR-361/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
27.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18,00 kn
Iznos PDV-a
4,50 kn
Cijena s PDV-om
22,50 kn
Rok
RAČUN BR. 100791/1115/1
Datum isporuke: 27.10.2020.
Isporučitelj: Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Opis usluge: auto žarulja
Cijena s PDV-om: 22,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.11.2021.
auto žarulja
Adria oil d.o.o.
OIB: 03004159051
17,20 kn
21,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/375/2021
Evidencijski broj
NAR-325/21
Predmet
auto žarulja
EOJN
Datum sklapanja
23.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
17,20 kn
Iznos PDV-a
4,30 kn
Cijena s PDV-om
21,50 kn
Rok
RAČUN BR. 115654
Datum isporuke: 23.11.2021.
Isporučitelj: Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Opis usluge: auto žarulja
Cijena s PDV-om: 21,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
troškovi registracije ZG 6769FM
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
605,82 kn
637,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/32/2020
Evidencijski broj
NAR-210/20
Predmet
troškovi registracije ZG 6769FM
EOJN
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
605,82 kn
Iznos PDV-a
31,68 kn
Cijena s PDV-om
637,50 kn
Rok
RAČUN BR. 17462-H119-1983
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG 6769FM, troškovi registracije ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 637,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
troškovi registracije ZG 6769FM
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
264,49 kn
330,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/32/2020
Evidencijski broj
NAR-207/20
Predmet
troškovi registracije ZG 6769FM
EOJN
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
264,49 kn
Iznos PDV-a
66,12 kn
Cijena s PDV-om
330,61 kn
Rok
RAČUN BR. 17457-H119-1671
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 330,61 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
troškovi registracije ZG6735FZ
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
311,08 kn
338,45 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/33/2020
Evidencijski broj
NAR-208/20
Predmet
troškovi registracije ZG6735FZ
EOJN
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
311,08 kn
Iznos PDV-a
27,37 kn
Cijena s PDV-om
338,45 kn
Rok
RAČUN BR. 17455-H119-1671
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG6735FZ, troškovi registracije ZG6735FZ
Cijena s PDV-om: 338,45 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.10.2020.
troškovi registracije ZG 3049HA
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
1.316,72 kn
1.348,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/63/2020
Evidencijski broj
NAR-331/20
Predmet
troškovi registracije ZG 3049HA
EOJN
Datum sklapanja
9.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.316,72 kn
Iznos PDV-a
31,68 kn
Cijena s PDV-om
1.348,40 kn
Rok
RAČUN BR. 27320-H119-5012
Datum isporuke: 9.10.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije, troškovi registracije
Cijena s PDV-om: 1.348,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.10.2020.
troškovi tehničkog pregleda ZG 3049HA
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
357,15 kn
446,44 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/63/2020
Evidencijski broj
NAR-328/20
Predmet
troškovi tehničkog pregleda ZG 3049HA
EOJN
Datum sklapanja
9.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
357,15 kn
Iznos PDV-a
89,29 kn
Cijena s PDV-om
446,44 kn
Rok
RAČUN BR. 27315-H119-5012
Datum isporuke: 9.10.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi tehničkog pregleda ZG 3049HA
Cijena s PDV-om: 446,44 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.10.2020.
troškovi registracije ZG 9457GB
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
1.130,72 kn
1.162,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/68/2020
Evidencijski broj
NAR-343/20
Predmet
troškovi registracije ZG 9457GB
EOJN
Datum sklapanja
19.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.130,72 kn
Iznos PDV-a
31,68 kn
Cijena s PDV-om
1.162,40 kn
Rok
RAČUN BR. 28246-H119-17161
Datum isporuke: 19.10.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG 9457GB, troškovi registracije ZG 9457GB
Cijena s PDV-om: 1.162,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.10.2020.
troškovi tehničkog pregleda ZG 9457GB
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
261,47 kn
326,84 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/68/2020
Evidencijski broj
NAR-342/20
Predmet
troškovi tehničkog pregleda ZG 9457GB
EOJN
Datum sklapanja
19.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
261,47 kn
Iznos PDV-a
65,37 kn
Cijena s PDV-om
326,84 kn
Rok
RAČUN BR. 28240-H119.17161
Datum isporuke: 19.10.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi tehničkog pregleda ZG 9457GB
Cijena s PDV-om: 326,84 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.11.2020.
registracija vozila ZG1268GR
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
163,48 kn
190,85 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/79/2020
Evidencijski broj
NAR-390/20
Predmet
registracija vozila ZG1268GR
EOJN
Datum sklapanja
13.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
163,48 kn
Iznos PDV-a
27,37 kn
Cijena s PDV-om
190,85 kn
Rok
RAČUN BR. 30716-H119-1983
Datum isporuke: 13.11.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: registracija vozila ZG1268GR, registracija vozila ZG1268GR
Cijena s PDV-om: 190,85 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.11.2020.
registracija vozila ZG1268GR
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
161,91 kn
202,39 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/79/2020
Evidencijski broj
NAR-389/20
Predmet
registracija vozila ZG1268GR
EOJN
Datum sklapanja
13.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
161,91 kn
Iznos PDV-a
40,48 kn
Cijena s PDV-om
202,39 kn
Rok
RAČUN BR. 30709-H119-17205
Datum isporuke: 13.11.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: registracija vozila ZG1268GR
Cijena s PDV-om: 202,39 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.12.2020.
tehnički pregled traktora ZG4404GD
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
161,91 kn
202,39 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/87/2020
Evidencijski broj
NAR-426/20
Predmet
tehnički pregled traktora ZG4404GD
EOJN
Datum sklapanja
4.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
161,91 kn
Iznos PDV-a
40,48 kn
Cijena s PDV-om
202,39 kn
Rok
RAČUN BR. 32545
Datum isporuke: 4.12.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: tehnički pregled traktora - ZG4404GD
Cijena s PDV-om: 202,39 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.12.2020.
troškovi registracije - traktor ZG4404GD
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
163,48 kn
190,85 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/87/2020
Evidencijski broj
NAR-425/20
Predmet
troškovi registracije - traktor ZG4404GD
EOJN
Datum sklapanja
4.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
163,48 kn
Iznos PDV-a
27,37 kn
Cijena s PDV-om
190,85 kn
Rok
RAČUN BR. 32553-H119-13081
Datum isporuke: 4.12.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije traktor ZG4404GD, troškovi registracije traktor ZG4404GD
Cijena s PDV-om: 190,85 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.12.2020.
tehnički pregled ZG3960GM
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
357,15 kn
446,44 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/88/2020
Evidencijski broj
NAR-427/20
Predmet
tehnički pregled ZG3960GM
EOJN
Datum sklapanja
4.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
357,15 kn
Iznos PDV-a
89,29 kn
Cijena s PDV-om
446,44 kn
Rok
RAČUN BR. 32544-H119-5012
Datum isporuke: 4.12.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: tehnički pregled ZG3960GM
Cijena s PDV-om: 446,44 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.12.2020.
troškovi registracije ZG 3960GM
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
990,12 kn
1.021,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/88/2020
Evidencijski broj
NAR-428/20
Predmet
troškovi registracije ZG 3960GM
EOJN
Datum sklapanja
4.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
990,12 kn
Iznos PDV-a
31,68 kn
Cijena s PDV-om
1.021,80 kn
Rok
RAČUN BR. 32564-H119-17161
Datum isporuke: 4.12.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracijeZG 3960GM, troškovi registracijeZG 3960GM
Cijena s PDV-om: 1.021,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.12.2020.
troškovi registracije ZG 7450FR
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
1.331,12 kn
1.362,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/92/2020
Evidencijski broj
NAR-435/20
Predmet
troškovi registracije ZG 7450FR
EOJN
Datum sklapanja
15.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.331,12 kn
Iznos PDV-a
31,68 kn
Cijena s PDV-om
1.362,80 kn
Rok
RAČUN BR. 33438
Datum isporuke: 15.12.2020.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije - ZG 7450FR, troškovi registracije - ZG 7450FR
Cijena s PDV-om: 1.362,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/76

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.