Zadnje dodano: 857 (Str. 1/43)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
19.3.2021.
nabava teretnog vozila
Unicredit leasing Croatia d.o.o.
OIB: 23035642859
180.719,04 kn
225.898,80 kn
UGOVOR
Broj
232373/21
Evidencijski broj
JN-02/05-21
Predmet
nabava teretnog vozila
EOJN
Datum sklapanja
19.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 23035642859
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
180.719,04 kn
Iznos PDV-a
45.179,76 kn
Cijena s PDV-om
225.898,80 kn
Rok
48 mjeseci
RAČUN BR. 66576
Datum isporuke: 19.3.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: predujam po ugovoru za novo teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 67.769,64 kn
RAČUN BR. 66546
Datum isporuke: 19.3.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: administrativni troškovi leasinga
Cijena s PDV-om: 338,85 kn
RAČUN BR. 87570
Datum isporuke: 1.4.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 109091
Datum isporuke: 1.5.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 128261
Datum isporuke: 1.6.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 151311
Datum isporuke: 1.7.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 173668
Datum isporuke: 1.8.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 198521
Datum isporuke: 1.9.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.9.2020.
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o.
OIB: 72128261220
37.800,00 kn
47.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/58/2020
Evidencijski broj
JN-01/21-20
Predmet
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
EOJN
Datum sklapanja
28.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
37.800,00 kn
Iznos PDV-a
9.450,00 kn
Cijena s PDV-om
47.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 451-1-1
Datum isporuke: 28.9.2020.
Isporučitelj: Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Opis usluge: čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Cijena s PDV-om: 47.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.5.2021.
sadnice cvijeća i ukrasnog bilja
Pecina d.o.o.
OIB: 87526088885
27.520,00 kn
31.097,60 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/093/2021
Evidencijski broj
JN-01/22-21
Predmet
sadnice cvijeća i ukrasnog bilja
EOJN
Datum sklapanja
13.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pecina d.o.o. OIB: 87526088885
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
27.520,00 kn
Iznos PDV-a
3.577,60 kn
Cijena s PDV-om
31.097,60 kn
Rok
RAČUN BR. 9121
Datum isporuke: 13.5.2021.
Isporučitelj: Pecina d.o.o. OIB: 87526088885
Opis usluge: sadnice cvijeća
Cijena s PDV-om: 31.097,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.6.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
19.920,00 kn
24.900,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/36/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
50000000-5
Datum sklapanja
29.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.920,00 kn
Iznos PDV-a
4.980,00 kn
Cijena s PDV-om
24.900,00 kn
Rok
RAČUN BR. 112-1-1
Datum isporuke: 29.6.2020.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: popravak čistilice
Cijena s PDV-om: 24.900,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.12.2020.
2D aluminijska slova naselja za novi rotor
Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa
OIB: 84099600615
19.905,00 kn
24.881,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/437/2020
Evidencijski broj
NAR-462/20
Predmet
2D aluminijska slova naselja za novi rotor
EOJN
Datum sklapanja
21.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.905,00 kn
Iznos PDV-a
4.976,25 kn
Cijena s PDV-om
24.881,25 kn
Rok
RAČUN BR. 1865/POSL.1/1
Datum isporuke: 21.12.2020.
Isporučitelj: Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Opis usluge: 2D aluminijska slova naselja za novi rotor
Cijena s PDV-om: 24.881,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.12.2020.
popravak, preinaka i dodavanje nove el.instalacije na gradskom groblju
Infopal d.o.o.
OIB: 17931610566
19.000,00 kn
23.750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/200/2020
Evidencijski broj
NAR-453/20
Predmet
popravak, preinaka i dodavanje nove el.instalacije na gradskom groblju
EOJN
Datum sklapanja
17.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Infopal d.o.o. OIB: 17931610566
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.000,00 kn
Iznos PDV-a
4.750,00 kn
Cijena s PDV-om
23.750,00 kn
Rok
RAČUN BR. 074-01-001
Datum isporuke: 17.12.2020.
Isporučitelj: Infopal d.o.o. OIB: 17931610566
Opis usluge: popravak, preinaka i dodavanje nove el.instalacije na gradskom groblju
Cijena s PDV-om: 23.750,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.2.2021.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
DMP USLUGE, obrt za usluge
OIB: 55464490473
18.750,00 kn
23.437,50 kn
UGOVOR
Broj
13/2021
Evidencijski broj
JN-01/19-21
Predmet
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
EOJN
Datum sklapanja
18.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.750,00 kn
Iznos PDV-a
4.687,50 kn
Cijena s PDV-om
23.437,50 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 1/01/211
Datum isporuke: 12.4.2021.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 23.437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.1.2021.
ogradni paneli
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
18.151,00 kn
22.688,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/007/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli
EOJN
Datum sklapanja
12.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.151,00 kn
Iznos PDV-a
4.537,75 kn
Cijena s PDV-om
22.688,75 kn
Rok
RAČUN BR. 19/01/600
Datum isporuke: 12.1.2021.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli
Cijena s PDV-om: 22.688,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.7.2021.
servis čistilice
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
16.000,00 kn
20.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/63/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis čistilice
EOJN
Datum sklapanja
12.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
16.000,00 kn
Iznos PDV-a
4.000,00 kn
Cijena s PDV-om
20.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 181-1-1
Datum isporuke: 12.7.2021.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: servis čistilice
Cijena s PDV-om: 20.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.9.2020.
izrada drenaže i oborinske odvodnje na groblju
Kanal servis d.o.o.
OIB: 89380253034
18.907,00 kn
18.907,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/52/2020
Evidencijski broj
NAR-306/20
Predmet
izrada drenaže i oborinske odvodnje na groblju
EOJN
Datum sklapanja
10.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kanal servis d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.907,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
18.907,00 kn
Rok
RAČUN BR. 347-1-1
Datum isporuke: 10.9.2020.
Isporučitelj: Kanal servis d.o.o. OIB: 89380253034
Opis usluge: izrada drenaže i oborinske odvodnje na groblju
Cijena s PDV-om: 18.907,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.10.2020.
sadnice drveća
Rasadnik Iva d.o.o.
OIB: 82837995610
15.381,96 kn
17.381,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/356/2020
Evidencijski broj
JN-02/03-20
Predmet
sadnice drveća
EOJN
Datum sklapanja
20.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rasadnik Iva d.o.o. OIB: 82837995610
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
15.381,96 kn
Iznos PDV-a
1.999,65 kn
Cijena s PDV-om
17.381,61 kn
Rok
RAČUN BR. 701-P01-01
Datum isporuke: 20.10.2020.
Isporučitelj: Rasadnik Iva d.o.o. OIB: 82837995610
Opis usluge: sadnice drveća
Cijena s PDV-om: 17.381,61 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.12.2020.
rezervni dijelovi
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
13.754,36 kn
17.192,95 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/456/2020
Evidencijski broj
NAR-431/20
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
29.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
13.754,36 kn
Iznos PDV-a
3.438,59 kn
Cijena s PDV-om
17.192,95 kn
Rok
RAČUN BR. 1614
Datum isporuke: 29.12.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 17.192,95 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.8.2020.
željezo i željezna galanterija
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
13.119,00 kn
16.398,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/269/2020
Evidencijski broj
JN-01/18-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
12.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
13.119,00 kn
Iznos PDV-a
3.279,75 kn
Cijena s PDV-om
16.398,75 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.2.2021.
građevinski materijal za groblje
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
13.905,45 kn
15.315,36 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/045/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal za groblje
EOJN
Datum sklapanja
22.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
13.905,45 kn
Iznos PDV-a
1.409,91 kn
Cijena s PDV-om
15.315,36 kn
Rok
RAČUN BR. 528-1-2
Datum isporuke: 22.2.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal za groblje, armaturna mreža za groblje
Cijena s PDV-om: 15.315,36 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.11.2020.
osiguranje imovine i prof. odgovornost
Allianz Hrvatska d.d.
OIB: 23759810849
15.008,54 kn
15.008,54 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/82/2020
Evidencijski broj
JN-01/14-20
Predmet
osiguranje imovine i prof. odgovornost
EOJN
Datum sklapanja
26.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Allianz Hrvatska d.d. OIB: 23759810849
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
15.008,54 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
15.008,54 kn
Rok
RAČUN BR. 1490-21997-161396765
Datum isporuke: 26.11.2020.
Isporučitelj: Allianz Hrvatska d.d. OIB: 23759810849
Opis usluge: polica osiguranja prof. odgovornosti
Cijena s PDV-om: 15.008,54 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.1.2021.
aluminijska dvokrilna vrata za mrtvačnicu
Že-ma d.o.o.
OIB: 08802868786
11.937,98 kn
14.922,48 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/135/2020
Evidencijski broj
NAR-352/20
Predmet
aluminijska dvokrilna vrata za mrtvačnicu
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Že-ma d.o.o. OIB: 08802868786
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
11.937,98 kn
Iznos PDV-a
2.984,50 kn
Cijena s PDV-om
14.922,48 kn
Rok
RAČUN BR. 81/2/1
Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Že-ma d.o.o. OIB: 08802868786
Opis usluge: aluminijska dvokrilna vrata za mrtvačnicu
Cijena s PDV-om: 14.922,48 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.6.2021.
potrošni materijal i alat
Konstal d.o.o.
OIB: 92934464945
11.454,40 kn
14.318,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/195/2021
Evidencijski broj
NAR-174/21
Predmet
potrošni materijal i alat
EOJN
Datum sklapanja
9.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Konstal d.o.o. OIB: 92934464945
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
11.454,40 kn
Iznos PDV-a
2.863,60 kn
Cijena s PDV-om
14.318,00 kn
Rok
RAČUN BR. 119/1/2
Datum isporuke: 9.6.2021.
Isporučitelj: Konstal d.o.o. OIB: 92934464945
Opis usluge: potrošni materijal i alat
Cijena s PDV-om: 14.318,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.4.2021.
oprema za dječja igrališta i parkove
Kovačić stolarija, obrt za proizvodnju, vl. Z.Kovačević
OIB: 58248233029
11.356,82 kn
14.196,03 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/106/2021
Evidencijski broj
JN-01/16-21
Predmet
oprema za dječja igrališta i parkove
EOJN
Datum sklapanja
22.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kovačić stolarija, obrt za proizvodnju, vl. Z.Kovačević OIB: 58248233029
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
11.356,82 kn
Iznos PDV-a
2.839,21 kn
Cijena s PDV-om
14.196,03 kn
Rok
RAČUN BR. 59
Datum isporuke: 22.4.2021.
Isporučitelj: Kovačić stolarija, obrt za proizvodnju, vl. Z.Kovačević OIB: 58248233029
Opis usluge: oprema za dječja igrališta i parkove
Cijena s PDV-om: 14.196,03 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.9.2021.
staklo za nadstrešnice
Gorica staklo d.o.o.
OIB: 93716144137
11.224,30 kn
14.030,38 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/272/2021
Evidencijski broj
NAR-238/21
Predmet
staklo za nadstrešnice
EOJN
Datum sklapanja
17.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Gorica staklo d.o.o. OIB: 93716144137
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
11.224,30 kn
Iznos PDV-a
2.806,08 kn
Cijena s PDV-om
14.030,38 kn
Rok
RAČUN BR. 7766
Datum isporuke: 17.9.2021.
Isporučitelj: Gorica staklo d.o.o. OIB: 93716144137
Opis usluge: staklo za nadstrešnice
Cijena s PDV-om: 14.030,38 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.11.2020.
agregat za struju
L.-ring d.o.o.
OIB: 69115259681
10.880,00 kn
13.600,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/433/2020
Evidencijski broj
NAR-410/20
Predmet
agregat za struju
EOJN
Datum sklapanja
30.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
L.-ring d.o.o. OIB: 69115259681
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.880,00 kn
Iznos PDV-a
2.720,00 kn
Cijena s PDV-om
13.600,00 kn
Rok
RAČUN BR. 243/1/1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: L.-ring d.o.o. OIB: 69115259681
Opis usluge: agregat za struju
Cijena s PDV-om: 13.600,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/43

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.