Zadnje dodano: 1237 (Str. 1/62)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
19.3.2021.
nabava teretnog vozila
Unicredit leasing Croatia d.o.o.
OIB: 23035642859
180.719,04 kn
225.898,80 kn
UGOVOR
Broj
232373/21
Evidencijski broj
JN-02/05-21
Predmet
nabava teretnog vozila
EOJN
Datum sklapanja
19.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 23035642859
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
180.719,04 kn
Iznos PDV-a
45.179,76 kn
Cijena s PDV-om
225.898,80 kn
Rok
48 mjeseci
RAČUN BR. 66576
Datum isporuke: 19.3.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: predujam po ugovoru za novo teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 67.769,64 kn
RAČUN BR. 66546
Datum isporuke: 19.3.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: administrativni troškovi leasinga
Cijena s PDV-om: 338,85 kn
RAČUN BR. 87570
Datum isporuke: 1.4.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 109091
Datum isporuke: 1.5.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 128261
Datum isporuke: 1.6.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 151311
Datum isporuke: 1.7.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 173668
Datum isporuke: 1.8.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 198521
Datum isporuke: 1.9.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 218293
Datum isporuke: 1.10.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 241024
Datum isporuke: 1.11.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 263853
Datum isporuke: 1.12.2021.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 17540
Datum isporuke: 1.1.2022.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 32537
Datum isporuke: 1.2.2022.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 52792
Datum isporuke: 1.3.2022.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.526,21 kn
RAČUN BR. 75388
Datum isporuke: 1.4.2022.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.122,36 kn
RAČUN BR. 103854
Datum isporuke: 1.5.2022.
Isporučitelj: Unicredit leasing Croatia d.o.o. OIB: 18736141210
Opis usluge: troškovi leasinga za teretno vozilo
Cijena s PDV-om: 3.132,74 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.3.2022.
nabava segmenata autobusne nadstrešnice
KS Adria concept d.o.o.
OIB: 57287967046
87.450,00 kn
87.450,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/061/2022
Evidencijski broj
JN-02/08-22
Predmet
nabava segmenata autobusne nadstrešnice
EOJN
Datum sklapanja
30.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KS Adria concept d.o.o. OIB: 57287967046
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
87.450,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
87.450,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1-01/1
Datum isporuke: 30.3.2022.
Isporučitelj: KS Adria concept d.o.o. OIB: 57287967046
Opis usluge: nabava segmenata autobusne nadstrešnice
Cijena s PDV-om: 87.450,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.11.2021.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Forest, obrt
OIB: 42549606948
69.000,00 kn
86.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/87/2021
Evidencijski broj
JN-01/19-21
Predmet
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
EOJN
Datum sklapanja
17.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Forest, obrt OIB: 42549606948
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
69.000,00 kn
Iznos PDV-a
17.250,00 kn
Cijena s PDV-om
86.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 712/01/1
Datum isporuke: 17.11.2021.
Isporučitelj: Forest, obrt OIB: 42549606948
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 86.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.10.2021.
sadnice drveća
Rasadnik Iva d.o.o.
OIB: 82837995610
63.746,88 kn
73.163,81 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/317/2021
Evidencijski broj
JN-01/03-21
Predmet
sadnice drveća
EOJN
Datum sklapanja
27.10.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rasadnik Iva d.o.o. OIB: 82837995610
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
63.746,88 kn
Iznos PDV-a
9.416,93 kn
Cijena s PDV-om
73.163,81 kn
Rok
RAČUN BR. 803
Datum isporuke: 27.10.2021.
Isporučitelj: Rasadnik Iva d.o.o. OIB: 82837995610
Opis usluge: sadnice drveća, kolci za ukrutu
Cijena s PDV-om: 73.163,81 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.12.2021.
izrada koševa za smeće
Klima-metal obrt
OIB: 00250863259
56.000,00 kn
70.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/112/2021
Evidencijski broj
JN-01/16-21
Predmet
izrada koševa za smeće
EOJN
Datum sklapanja
25.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Klima-metal obrt OIB: 00250863259
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
56.000,00 kn
Iznos PDV-a
14.000,00 kn
Cijena s PDV-om
70.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 294-1-1
Datum isporuke: 25.12.2021.
Isporučitelj: Klima-metal obrt OIB: 00250863259
Opis usluge: izrada koševa za smeće
Cijena s PDV-om: 70.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.12.2021.
čišćenje i pražnjenje separatora
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o.
OIB: 72128261220
49.304,00 kn
61.630,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/106/2021
Evidencijski broj
JN-01/20-21
Predmet
čišćenje i pražnjenje separatora
EOJN
Datum sklapanja
17.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
49.304,00 kn
Iznos PDV-a
12.326,00 kn
Cijena s PDV-om
61.630,00 kn
Rok
RAČUN BR. 715-1-1
Datum isporuke: 17.12.2021.
Isporučitelj: Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Opis usluge: čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora
Cijena s PDV-om: 61.630,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.9.2020.
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o.
OIB: 72128261220
37.800,00 kn
47.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/58/2020
Evidencijski broj
JN-01/21-20
Predmet
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
EOJN
Datum sklapanja
28.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
37.800,00 kn
Iznos PDV-a
9.450,00 kn
Cijena s PDV-om
47.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 451-1-1
Datum isporuke: 28.9.2020.
Isporučitelj: Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Opis usluge: čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Cijena s PDV-om: 47.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.10.2021.
komunalni usisavač lišća
Agroopskrba Matej d.o.o.
OIB: 98048977427
30.400,00 kn
38.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/344/2021
Evidencijski broj
JN-01/23-21
Predmet
komunalni usisavač lišća
EOJN
Datum sklapanja
15.10.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agroopskrba Matej d.o.o. OIB: 98048977427
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
30.400,00 kn
Iznos PDV-a
7.600,00 kn
Cijena s PDV-om
38.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 304
Datum isporuke: 15.10.2021.
Isporučitelj: Agroopskrba Matej d.o.o. OIB: 98048977427
Opis usluge: komunalni usisavač lišća
Cijena s PDV-om: 38.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.12.2021.
oprema za dječja igrališta, parkove i javne površine
KS Adria concept d.o.o.
OIB: 57287967046
34.980,00 kn
34.980,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/415/2021
Evidencijski broj
JN-01/16-21
Predmet
oprema za dječja igrališta, parkove i javne površine
EOJN
Datum sklapanja
21.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KS Adria concept d.o.o. OIB: 57287967046
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
34.980,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
34.980,00 kn
Rok
RAČUN BR. 4-01-1
Datum isporuke: 21.12.2021.
Isporučitelj: KS Adria concept d.o.o. OIB: 57287967046
Opis usluge: autobusne nadstrešnice - komplet
Cijena s PDV-om: 34.980,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.12.2021.
čišćenje i pražnjenje separatora
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o.
OIB: 72128261220
27.107,00 kn
33.883,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/105/2021
Evidencijski broj
JN-01/20-21
Predmet
čišćenje i pražnjenje separatora
EOJN
Datum sklapanja
14.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
27.107,00 kn
Iznos PDV-a
6.776,75 kn
Cijena s PDV-om
33.883,75 kn
Rok
RAČUN BR. 695-1-1
Datum isporuke: 14.12.2021.
Isporučitelj: Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Opis usluge: čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora
Cijena s PDV-om: 33.883,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.5.2022.
sadnice cvijeća
Pecina d.o.o.
OIB: 87526088885
31.220,00 kn
32.841,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/040/2022
Evidencijski broj
JN-01/22-22
Predmet
sadnice cvijeća
EOJN
Datum sklapanja
13.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pecina d.o.o. OIB: 87526088885
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
31.220,00 kn
Iznos PDV-a
1.621,00 kn
Cijena s PDV-om
32.841,00 kn
Rok
RAČUN BR. 10022
Datum isporuke: 13.5.2022.
Isporučitelj: Pecina d.o.o. OIB: 87526088885
Opis usluge: sadnice cvijeća, potrošni materijal za sadnju
Cijena s PDV-om: 32.841,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2022.
nabava stakla
Gorica staklo d.o.o.
OIB: 93716144137
25.974,37 kn
32.467,96 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/090/2022
Evidencijski broj
JN-01/24-22
Predmet
nabava stakla
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Gorica staklo d.o.o. OIB: 93716144137
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
25.974,37 kn
Iznos PDV-a
6.493,59 kn
Cijena s PDV-om
32.467,96 kn
Rok
RAČUN BR. 3363-01/1
Datum isporuke: 27.4.2022.
Isporučitelj: Gorica staklo d.o.o. OIB: 93716144137
Opis usluge: nabava stakla lamistal
Cijena s PDV-om: 32.467,96 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.5.2021.
sadnice cvijeća i ukrasnog bilja
Pecina d.o.o.
OIB: 87526088885
27.520,00 kn
31.097,60 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/093/2021
Evidencijski broj
JN-01/22-21
Predmet
sadnice cvijeća i ukrasnog bilja
EOJN
Datum sklapanja
13.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pecina d.o.o. OIB: 87526088885
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
27.520,00 kn
Iznos PDV-a
3.577,60 kn
Cijena s PDV-om
31.097,60 kn
Rok
RAČUN BR. 9121
Datum isporuke: 13.5.2021.
Isporučitelj: Pecina d.o.o. OIB: 87526088885
Opis usluge: sadnice cvijeća
Cijena s PDV-om: 31.097,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.6.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
19.920,00 kn
24.900,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/36/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
50000000-5
Datum sklapanja
29.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.920,00 kn
Iznos PDV-a
4.980,00 kn
Cijena s PDV-om
24.900,00 kn
Rok
RAČUN BR. 112-1-1
Datum isporuke: 29.6.2020.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: popravak čistilice
Cijena s PDV-om: 24.900,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.12.2020.
2D aluminijska slova naselja za novi rotor
Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa
OIB: 84099600615
19.905,00 kn
24.881,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/437/2020
Evidencijski broj
NAR-462/20
Predmet
2D aluminijska slova naselja za novi rotor
EOJN
Datum sklapanja
21.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.905,00 kn
Iznos PDV-a
4.976,25 kn
Cijena s PDV-om
24.881,25 kn
Rok
RAČUN BR. 1865/POSL.1/1
Datum isporuke: 21.12.2020.
Isporučitelj: Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Opis usluge: 2D aluminijska slova naselja za novi rotor
Cijena s PDV-om: 24.881,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.12.2021.
popravak el.instalacija na mrtvačnici i rasvjete na groblju
Infopal d.o.o.
OIB: 17931610566
19.050,00 kn
23.812,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/121/2021
Evidencijski broj
NAR-395/21
Predmet
popravak el.instalacija na mrtvačnici i rasvjete na groblju
EOJN
Datum sklapanja
30.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Infopal d.o.o. OIB: 17931610566
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.050,00 kn
Iznos PDV-a
4.762,50 kn
Cijena s PDV-om
23.812,50 kn
Rok
RAČUN BR. 120-01-001
Datum isporuke: 30.12.2021.
Isporučitelj: Infopal d.o.o. OIB: 17931610566
Opis usluge: popravak el.instalacija na mrtvačnici i rasvjete na groblju
Cijena s PDV-om: 23.812,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.12.2020.
popravak, preinaka i dodavanje nove el.instalacije na gradskom groblju
Infopal d.o.o.
OIB: 17931610566
19.000,00 kn
23.750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/200/2020
Evidencijski broj
NAR-453/20
Predmet
popravak, preinaka i dodavanje nove el.instalacije na gradskom groblju
EOJN
Datum sklapanja
17.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Infopal d.o.o. OIB: 17931610566
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.000,00 kn
Iznos PDV-a
4.750,00 kn
Cijena s PDV-om
23.750,00 kn
Rok
RAČUN BR. 074-01-001
Datum isporuke: 17.12.2020.
Isporučitelj: Infopal d.o.o. OIB: 17931610566
Opis usluge: popravak, preinaka i dodavanje nove el.instalacije na gradskom groblju
Cijena s PDV-om: 23.750,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.2.2021.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
DMP USLUGE, obrt za usluge
OIB: 55464490473
18.750,00 kn
23.437,50 kn
UGOVOR
Broj
13/2021
Evidencijski broj
JN-01/19-21
Predmet
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
EOJN
Datum sklapanja
18.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.750,00 kn
Iznos PDV-a
4.687,50 kn
Cijena s PDV-om
23.437,50 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 1/01/211
Datum isporuke: 12.4.2021.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 23.437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.12.2021.
čišćenje i pražnjenje separatora
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o.
OIB: 72128261220
18.368,00 kn
22.960,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/107/2021
Evidencijski broj
JN-01/20-21
Predmet
čišćenje i pražnjenje separatora
EOJN
Datum sklapanja
14.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.368,00 kn
Iznos PDV-a
4.592,00 kn
Cijena s PDV-om
22.960,00 kn
Rok
RAČUN BR. 696-1-1
Datum isporuke: 14.12.2021.
Isporučitelj: Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Opis usluge: čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora
Cijena s PDV-om: 22.960,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.1.2021.
ogradni paneli
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
18.151,00 kn
22.688,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/007/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli
EOJN
Datum sklapanja
12.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.151,00 kn
Iznos PDV-a
4.537,75 kn
Cijena s PDV-om
22.688,75 kn
Rok
RAČUN BR. 19/01/600
Datum isporuke: 12.1.2021.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli
Cijena s PDV-om: 22.688,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/62

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.