Traženi pojam: USLUGA - pronađeno rezultata: 226. (Str. 1/12)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
17.11.2021.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Forest, obrt
OIB: 42549606948
69.000,00 kn
86.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/87/2021
Evidencijski broj
JN-01/19-21
Predmet
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
EOJN
Datum sklapanja
17.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Forest, obrt OIB: 42549606948
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
69.000,00 kn
Iznos PDV-a
17.250,00 kn
Cijena s PDV-om
86.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 712/01/1
Datum isporuke: 17.11.2021.
Isporučitelj: Forest, obrt OIB: 42549606948
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 86.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.12.2021.
izrada koševa za smeće
Klima-metal obrt
OIB: 00250863259
56.000,00 kn
70.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/112/2021
Evidencijski broj
JN-01/16-21
Predmet
izrada koševa za smeće
EOJN
Datum sklapanja
25.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Klima-metal obrt OIB: 00250863259
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
56.000,00 kn
Iznos PDV-a
14.000,00 kn
Cijena s PDV-om
70.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 294-1-1
Datum isporuke: 25.12.2021.
Isporučitelj: Klima-metal obrt OIB: 00250863259
Opis usluge: izrada koševa za smeće
Cijena s PDV-om: 70.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.9.2020.
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o.
OIB: 72128261220
37.800,00 kn
47.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/58/2020
Evidencijski broj
JN-01/21-20
Predmet
čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
EOJN
Datum sklapanja
28.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
37.800,00 kn
Iznos PDV-a
9.450,00 kn
Cijena s PDV-om
47.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 451-1-1
Datum isporuke: 28.9.2020.
Isporučitelj: Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Opis usluge: čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora Kipišće
Cijena s PDV-om: 47.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.6.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
19.920,00 kn
24.900,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/36/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
50000000-5
Datum sklapanja
29.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.920,00 kn
Iznos PDV-a
4.980,00 kn
Cijena s PDV-om
24.900,00 kn
Rok
RAČUN BR. 112-1-1
Datum isporuke: 29.6.2020.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: popravak čistilice
Cijena s PDV-om: 24.900,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.2.2021.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
DMP USLUGE, obrt za usluge
OIB: 55464490473
18.750,00 kn
23.437,50 kn
UGOVOR
Broj
13/2021
Evidencijski broj
JN-01/19-21
Predmet
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
EOJN
Datum sklapanja
18.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.750,00 kn
Iznos PDV-a
4.687,50 kn
Cijena s PDV-om
23.437,50 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 1/01/211
Datum isporuke: 12.4.2021.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 23.437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.3.2022.
izrada i montaža namještaja za prostorije radnika na groblju
TDesign interiors j.d.o.o.
OIB: 70423891642
16.000,00 kn
20.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/047/2022
Evidencijski broj
NAR-57/22
Predmet
izrada i montaža namještaja za prostorije radnika na groblju
EOJN
Datum sklapanja
31.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TDesign interiors j.d.o.o. OIB: 70423891642
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
16.000,00 kn
Iznos PDV-a
4.000,00 kn
Cijena s PDV-om
20.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1/1/1
Datum isporuke: 31.3.2022.
Isporučitelj: TDesign interiors j.d.o.o. OIB: 70423891642
Opis usluge: izrada i montaža namještaja za prostorije radnika na groblju
Cijena s PDV-om: 20.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.2.2022.
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
DMP USLUGE, obrt za usluge
OIB: 55464490473
10.767,65 kn
13.459,56 kn
UGOVOR
Broj
12/2022
Evidencijski broj
JN-01/19-22
Predmet
usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
EOJN
Datum sklapanja
25.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.767,65 kn
Iznos PDV-a
2.691,91 kn
Cijena s PDV-om
13.459,56 kn
Rok
godina dana - 25.02.2023.
RAČUN BR. 1/01/221
Datum isporuke: 9.5.2022.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 13.459,56 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.11.2020.
usluga klesarskih radova
Klesarstvo Grgić d.o.o.
OIB: 17820089965
9.000,00 kn
11.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/408/2020
Evidencijski broj
NAR-394/20
Predmet
usluga klesarskih radova
EOJN
Datum sklapanja
13.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Klesarstvo Grgić d.o.o. OIB: 17820089965
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
9.000,00 kn
Iznos PDV-a
2.250,00 kn
Cijena s PDV-om
11.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 517/PJ1/100
Datum isporuke: 13.11.2020.
Isporučitelj: Klesarstvo Grgić d.o.o. OIB: 17820089965
Opis usluge: usluga klesarskih radova
Cijena s PDV-om: 11.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.12.2021.
potrošni materijal i usluga tiska
Kopriva-graf d.o.o.
OIB: 13897423444
8.994,23 kn
11.242,79 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/111/2021
Evidencijski broj
NAR-376/21
Predmet
potrošni materijal i usluga tiska
EOJN
Datum sklapanja
22.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
8.994,23 kn
Iznos PDV-a
2.248,56 kn
Cijena s PDV-om
11.242,79 kn
Rok
RAČUN BR. 208/01/211
Datum isporuke: 22.12.2021.
Isporučitelj: Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Opis usluge: potrošni materijal i usluga tiska
Cijena s PDV-om: 11.242,79 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.10.2020.
usluga hoblanja daski
Koren stolarija, vl. Jožef Koren
OIB: 33640270336
5.000,00 kn
6.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/66/2020
Evidencijski broj
NAR-335/20
Predmet
usluga hoblanja daski
EOJN
Datum sklapanja
12.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Koren stolarija, vl. Jožef Koren OIB: 33640270336
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.000,00 kn
Iznos PDV-a
1.250,00 kn
Cijena s PDV-om
6.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 22/1/1
Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: Koren stolarija, vl. Jožef Koren OIB: 33640270336
Opis usluge: usluga obrade drveta
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.12.2020.
tisak promo materijala
Kopriva-graf d.o.o.
OIB: 13897423444
4.955,50 kn
6.194,38 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/50/2020
Evidencijski broj
NAR-442/20
Predmet
tisak promo materijala
EOJN
Datum sklapanja
17.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.955,50 kn
Iznos PDV-a
1.238,88 kn
Cijena s PDV-om
6.194,38 kn
Rok
RAČUN BR. 157/01/201
Datum isporuke: 17.12.2020.
Isporučitelj: Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Opis usluge: tisak promo materijala
Cijena s PDV-om: 6.194,38 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2022.
usluga cinčanja željeza
Cinčaona Helena d.o.o.
OIB: 18867325461
4.290,00 kn
5.362,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/034/2022
Evidencijski broj
NAR-118/22
Predmet
usluga cinčanja željeza
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Cinčaona Helena d.o.o. OIB: 18867325461
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.290,00 kn
Iznos PDV-a
1.072,50 kn
Cijena s PDV-om
5.362,50 kn
Rok
RAČUN BR. 1413/01/1
Datum isporuke: 19.5.2022.
Isporučitelj: Cinčaona Helena d.o.o. OIB: 18867325461
Opis usluge: usluga cinčanja željeza
Cijena s PDV-om: 5.362,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.11.2021.
usluga tiska
Kopriva-graf d.o.o.
OIB: 13897423444
4.245,00 kn
5.306,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/83/2021
Evidencijski broj
NAR-304/21
Predmet
usluga tiska
EOJN
Datum sklapanja
5.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.245,00 kn
Iznos PDV-a
1.061,25 kn
Cijena s PDV-om
5.306,25 kn
Rok
RAČUN BR. 172/01/211
Datum isporuke: 5.11.2021.
Isporučitelj: Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Opis usluge: usluga tiska - osmrtnice i naljepnice
Cijena s PDV-om: 5.306,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.8.2020.
pregled i ispitivanje radne opreme
Kontrol biro d.o.o.
OIB: 80916616067
4.195,50 kn
5.244,38 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/49/2020
Evidencijski broj
NAR-262/20
Predmet
pregled i ispitivanje radne opreme
EOJN
Datum sklapanja
14.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.195,50 kn
Iznos PDV-a
1.048,88 kn
Cijena s PDV-om
5.244,38 kn
Rok
RAČUN BR. 9511/1/365
Datum isporuke: 14.8.2020.
Isporučitelj: Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Opis usluge: pregled i ispitovanje radne opreme
Cijena s PDV-om: 5.244,38 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.10.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
HED, obrt za održavanje i popravak motornih vozila
OIB: 57940962109
4.090,00 kn
5.112,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/72/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
22.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HED, obrt za održavanje i popravak motornih vozila OIB: 57940962109
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.090,00 kn
Iznos PDV-a
1.022,50 kn
Cijena s PDV-om
5.112,50 kn
Rok
RAČUN BR. 637/P1/1
Datum isporuke: 22.10.2020.
Isporučitelj: HED, obrt za održavanje i popravak motornih vozila OIB: 57940962109
Opis usluge: servis i popravak čistilice
Cijena s PDV-om: 5.112,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.12.2021.
usluga cateringa
Catering LTC d.o.o.
OIB: 79340870266
3.429,20 kn
3.875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/51/2021
Evidencijski broj
NAR-373/21
Predmet
usluga cateringa
EOJN
Datum sklapanja
23.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Catering LTC d.o.o. OIB: 79340870266
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.429,20 kn
Iznos PDV-a
445,80 kn
Cijena s PDV-om
3.875,00 kn
Rok
RAČUN BR. 320
Datum isporuke: 23.12.2021.
Isporučitelj: Catering LTC d.o.o. OIB: 79340870266
Opis usluge: usluga cateringa
Cijena s PDV-om: 3.875,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.1.2021.
troškovi kremacije
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja
OIB: 85584865987
2.637,52 kn
3.287,96 kn
UGOVOR
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-011/21
Predmet
troškovi kremacije
EOJN
Datum sklapanja
11.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.637,52 kn
Iznos PDV-a
650,44 kn
Cijena s PDV-om
3.287,96 kn
Rok
RAČUN BR. 380
Datum isporuke: 11.1.2021.
Isporučitelj: Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Opis usluge: troškovi kremacije, troškovi kremacije
Cijena s PDV-om: 87.366,20 kn
RAČUN BR. 44-1-1
Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Telmatix d.o.o. OIB: 17574253502
Opis usluge: mjesečni paušal za održavanje sustava telemetrije
Cijena s PDV-om: 300,00 kn
RAČUN BR. 75416
Datum isporuke: 31.1.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 539,71 kn
RAČUN BR. 75415
Datum isporuke: 31.1.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 344,58 kn
RAČUN BR. 75417
Datum isporuke: 31.1.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 4049943099-202102-1
Datum isporuke: 1.2.2021.
Isporučitelj: Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Opis usluge: mjesečna radio pristojba
Cijena s PDV-om: 240,00 kn
RAČUN BR. 1788
Datum isporuke: 5.2.2021.
Isporučitelj: Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Opis usluge: troškovi kremacije, troškovi kremacije
Cijena s PDV-om: 2.113,96 kn
RAČUN BR. 2191
Datum isporuke: 16.2.2021.
Isporučitelj: Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Opis usluge: troškovi kremacije, troškovi kremacije
Cijena s PDV-om: 2.419,71 kn
RAČUN BR. 420/VER1/1
Datum isporuke: 24.2.2021.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn
RAČUN BR. 5234786
Datum isporuke: 24.2.2021.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
RAČUN BR. 231-1-1
Datum isporuke: 26.2.2021.
Isporučitelj: Telmatix d.o.o. OIB: 17574253502
Opis usluge: mjesečni paušal za održavanje sustava telemetrije
Cijena s PDV-om: 300,00 kn
RAČUN BR. 329541
Datum isporuke: 28.2.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 344,58 kn
RAČUN BR. 329543
Datum isporuke: 28.2.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 329542
Datum isporuke: 28.2.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 539,71 kn
RAČUN BR. 4049943099-202103-0
Datum isporuke: 1.3.2021.
Isporučitelj: Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Opis usluge: mjesečna radio pristojba
Cijena s PDV-om: 240,00 kn
RAČUN BR. 417
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: Telmatix d.o.o. OIB: 17574253502
Opis usluge: mjesečni paušal za održavanje sustava telemetrije
Cijena s PDV-om: 300,00 kn
RAČUN BR. 5244439
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
RAČUN BR. 447275
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 539,71 kn
RAČUN BR. 447274
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 344,58 kn
RAČUN BR. 447276
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 4049943099-202104-8
Datum isporuke: 1.4.2021.
Isporučitelj: Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Opis usluge: mjesečna radio pristojba
Cijena s PDV-om: 240,00 kn
RAČUN BR. 4094
Datum isporuke: 6.4.2021.
Isporučitelj: Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Opis usluge: troškovi kremacije, troškovi kremacije
Cijena s PDV-om: 2.991,71 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.11.2020.
pjeskarenje i plastificiranje urbane opreme za parkove
Metaplast encore d.o.o.
OIB: 22197454225
2.525,00 kn
3.156,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/429/2020
Evidencijski broj
NAR-409/20
Predmet
pjeskarenje i plastificiranje urbane opreme za parkove
EOJN
Datum sklapanja
23.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metaplast encore d.o.o. OIB: 22197454225
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.525,00 kn
Iznos PDV-a
631,25 kn
Cijena s PDV-om
3.156,25 kn
Rok
RAČUN BR. 94/1/1
Datum isporuke: 23.11.2020.
Isporučitelj: Metaplast encore d.o.o. OIB: 22197454225
Opis usluge: pjeskarenje i plastificirane urbane opreme za parkove
Cijena s PDV-om: 3.156,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.2.2021.
prijevoz pokojnika iz bolnica i domova za stare i nemoćne
Miraj, obrt vl. Z.Žic
OIB: 69758570942
2.480,80 kn
3.101,00 kn
UGOVOR
Broj
17/2020
Evidencijski broj
JN-01/22--20
Predmet
prijevoz pokojnika iz bolnica i domova za stare i nemoćne
EOJN
Datum sklapanja
10.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Miraj, obrt vl. Z.Žic OIB: 69758570942
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.480,80 kn
Iznos PDV-a
620,20 kn
Cijena s PDV-om
3.101,00 kn
Rok
RAČUN BR. 337/2/1
Datum isporuke: 10.12.2020.
Isporučitelj: Miraj, obrt vl. Z.Žic OIB: 69758570942
Opis usluge: prijevoz pokojnika iz bolnica i domova za stare i nemoćne
Cijena s PDV-om: 3.101,00 kn
RAČUN BR. 10/2/1
Datum isporuke: 8.1.2021.
Isporučitelj: Miraj, obrt vl. Z.Žic OIB: 69758570942
Opis usluge: prijevoz pokojnika iz bolnica i domova za stare i nemoćne
Cijena s PDV-om: 5.500,00 kn
RAČUN BR. 36/2/1
Datum isporuke: 3.2.2021.
Isporučitelj: Miraj, obrt vl. Z.Žic OIB: 69758570942
Opis usluge: prijevoz pokojnika iz bolnica i domova za stare i nemoćne
Cijena s PDV-om: 6.767,50 kn
RAČUN BR. 63/2/1
Datum isporuke: 5.3.2021.
Isporučitelj: Miraj, obrt vl. Z.Žic OIB: 69758570942
Opis usluge: prijevoz pokojnika iz bolnica i domova za stare i nemoćne
Cijena s PDV-om: 6.187,50 kn
RAČUN BR. 91/2/1
Datum isporuke: 2.4.2021.
Isporučitelj: Miraj, obrt vl. Z.Žic OIB: 69758570942
Opis usluge: prijevoz pokojnika iz bolnica i domova za stare i nemoćne
Cijena s PDV-om: 1.375,00 kn
RAČUN BR. 112/2/1
Datum isporuke: 6.5.2021.
Isporučitelj: Miraj, obrt vl. Z.Žic OIB: 69758570942
Opis usluge: prijevoz pokojnika iz bolnica i domova za stare i nemoćne
Cijena s PDV-om: 4.125,00 kn
RAČUN BR. 156/2/1
Datum isporuke: 14.6.2021.
Isporučitelj: Miraj, obrt vl. Z.Žic OIB: 69758570942
Opis usluge: prijevoz pokojnika iz bolnica i domova za stare i nemoćne
Cijena s PDV-om: 5.500,00 kn
RAČUN BR. 192/2/1
Datum isporuke: 13.7.2021.
Isporučitelj: Miraj, obrt vl. Z.Žic OIB: 69758570942
Opis usluge: prijevoz pokojnika iz bolnica i domova za stare i nemoćne
Cijena s PDV-om: 1.375,00 kn
RAČUN BR. 131/2/1
Datum isporuke: 18.8.2021.
Isporučitelj: Miraj, obrt vl. Z.Žic OIB: 69758570942
Opis usluge: prijevoz pokojnika iz bolnica i domova za stare i nemoćne
Cijena s PDV-om: 1.375,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.11.2021.
certifikat boniteta
Companywall d.o.o.
OIB: 93441573210
2.450,00 kn
3.062,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/43/2021
Evidencijski broj
NAR-307/21
Predmet
certifikat boniteta
EOJN
Datum sklapanja
8.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Companywall d.o.o. OIB: 93441573210
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.450,00 kn
Iznos PDV-a
612,50 kn
Cijena s PDV-om
3.062,50 kn
Rok
RAČUN BR. 6119
Datum isporuke: 8.11.2021.
Isporučitelj: Companywall d.o.o. OIB: 93441573210
Opis usluge: certifikat boniteta
Cijena s PDV-om: 3.062,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/12

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.