Traženi pojam: OSIGURANJE - pronađeno rezultata: 41. (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
31.12.2021.
troškovi osiguranja ZG 3145 EL
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
126,13 kn
126,13 kn
UGOVOR
Broj
ZU/120/2021
Evidencijski broj
JN-01/06-21
Predmet
troškovi osiguranja ZG 3145 EL
EOJN
Datum sklapanja
31.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
126,13 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
126,13 kn
Rok
RAČUN BR. 052101227718
Datum isporuke: 31.12.2021.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: troškovi osiguranja ZG 3145 EL
Cijena s PDV-om: 126,13 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2021.
osiguranje imovine
Allianz Hrvatska d.d.
OIB: 23759810849
281,29 kn
281,29 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/50/2021
Evidencijski broj
JN-01/14-21
Predmet
osiguranje imovine
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Allianz Hrvatska d.d. OIB: 23759810849
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
281,29 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
281,29 kn
Rok
RAČUN BR. 170798846
Datum isporuke: 19.5.2021.
Isporučitelj: Allianz Hrvatska d.d. OIB: 23759810849
Opis usluge: osiguranje imovine
Cijena s PDV-om: 281,29 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.12.2021.
osiguranje vozila i strojeva
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
392,66 kn
392,66 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/119/2021
Evidencijski broj
JN-01/06-21
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
Datum sklapanja
29.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
392,66 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
392,66 kn
Rok
RAČUN BR. 052101227719
Datum isporuke: 31.12.2021.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: troškovi osiguranja ZG 8635EF
Cijena s PDV-om: 392,66 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.11.2020.
osiguranje vozila
Euroherc osiguranja d.d.
OIB: 22694857747
500,76 kn
500,76 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/77/2020
Evidencijski broj
JN-01/06-20
Predmet
osiguranje vozila
EOJN
Datum sklapanja
11.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranja d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
500,76 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
500,76 kn
Rok
RAČUN BR. 052001224132
Datum isporuke: 10.11.2020.
Isporučitelj: Euroherc osiguranja d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: osiguranje vozila - traktor Landini
Cijena s PDV-om: 500,76 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.11.2021.
osiguranje vozila i strojeva
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
500,76 kn
500,76 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/85/2021
Evidencijski broj
JN-01/06-21
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
Datum sklapanja
9.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
500,76 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
500,76 kn
Rok
RAČUN BR. 052101224373
Datum isporuke: 9.11.2021.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d.
Opis usluge: osiguranje vozila - traktor
Cijena s PDV-om: 500,76 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.11.2020.
osiguranje vozila i strojeva
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
846,61 kn
846,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/84/2020
Evidencijski broj
JN-01/06-20
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
Datum sklapanja
27.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
846,61 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
846,61 kn
Rok
RAČUN BR. 052001225329
Datum isporuke: 27.11.2020.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: osiguranje vozila i strojeva
Cijena s PDV-om: 846,61 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.11.2021.
osiguranje vozila i strojeva
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
846,62 kn
846,62 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/94/2021
Evidencijski broj
JN-01/06-21
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
Datum sklapanja
23.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
846,62 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
846,62 kn
Rok
RAČUN BR. 052101225328
Datum isporuke: 23.11.2021.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: troškovi osiguranja ZG 4404GD
Cijena s PDV-om: 846,62 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.6.2021.
osiguranje vozila i strojeva
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
874,23 kn
874,23 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/55/2021
Evidencijski broj
JN-01/06-21
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
Datum sklapanja
17.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
874,23 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
874,23 kn
Rok
RAČUN BR. 052101213596
Datum isporuke: 17.6.2021.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: osiguranje za ZG 6735FZ
Cijena s PDV-om: 874,23 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.6.2020.
osiguranje vozila i strojeva
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
883,32 kn
883,32 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/34/2020
Evidencijski broj
JN-01/06-20
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
66514110-0
Datum sklapanja
25.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
883,32 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
883,32 kn
Rok
RAČUN BR. 052001213799
Datum isporuke: 25.6.2020.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: osnovno osiguranje za čistilicu
Cijena s PDV-om: 883,32 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.11.2020.
osiguranje vozila
Euroherc osiguranja d.d.
OIB: 22694857747
1.185,48 kn
1.185,48 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/76/2020
Evidencijski broj
JN-01/06-20
Predmet
osiguranje vozila
EOJN
Datum sklapanja
10.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranja d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.185,48 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.185,48 kn
Rok
RAČUN BR. 052001224131
Datum isporuke: 10.11.2020.
Isporučitelj: Euroherc osiguranja d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: osiguranje vozila
Cijena s PDV-om: 1.185,48 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.11.2021.
osiguranje vozila i strojeva
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
1.185,48 kn
1.185,48 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/86/2021
Evidencijski broj
JN-01/06-21
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
Datum sklapanja
9.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.185,48 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.185,48 kn
Rok
RAČUN BR. 052101224374
Datum isporuke: 9.11.2021.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: osiguranje - traktor Landini
Cijena s PDV-om: 1.185,48 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.6.2021.
osiguranje vozila i strojeva
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
1.387,44 kn
1.387,44 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/56/2021
Evidencijski broj
JN-01/06-21
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
Datum sklapanja
17.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.387,44 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.387,44 kn
Rok
RAČUN BR. 052101213595
Datum isporuke: 17.6.2021.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: osiguranje za ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 1.387,44 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.6.2020.
osiguranje vozila i strojeva
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
1.392,91 kn
1.392,91 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/34/2020
Evidencijski broj
JN-01/06-20
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
66514110-0
Datum sklapanja
25.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.392,91 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.392,91 kn
Rok
RAČUN BR. 052001213798
Datum isporuke: 25.6.2020.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: osnovno osiguranje za pogrebno vozilo - ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 1.392,91 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2022.
troškovi osiguranja ZG 8959HG
Croatia osiguranje d.d.
OIB: 26187994862
1.612,30 kn
1.612,30 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/039/2022
Evidencijski broj
JN-01/06-22
Predmet
troškovi osiguranja ZG 8959HG
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Croatia osiguranje d.d. OIB: 26187994862
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.612,30 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.612,30 kn
Rok
RAČUN BR. 990585196/22
Datum isporuke: 24.5.2022.
Isporučitelj: Croatia osiguranje d.d. OIB: 26187994862
Opis usluge: troškovi osiguranja ZG 8959HG
Cijena s PDV-om: 1.612,30 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2020.
osiguranje od profesionalne odgovornosti
Allianz Zagreb d.d.
OIB: 23759810849
1.672,22 kn
1.672,22 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/25/2020
Evidencijski broj
JN-01/14-20
Predmet
osiguranje od profesionalne odgovornosti
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.672,22 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.672,22 kn
Rok
RAČUN BR. 1490-21997-152010086
Datum isporuke: 19.5.2020.
Isporučitelj: Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849
Opis usluge: osiguranje od profesionalne odgovornosti
Cijena s PDV-om: 1.672,22 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.10.2021.
osiguranje vozila ZG 9457GB
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
1.726,76 kn
1.726,76 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/79/2021
Evidencijski broj
JN-01/06-21
Predmet
osiguranje vozila ZG 9457GB
EOJN
Datum sklapanja
18.10.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.726,76 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.726,76 kn
Rok
RAČUN BR. 052101222622
Datum isporuke: 18.10.2021.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: osiguranje vozila ZG 9457GB
Cijena s PDV-om: 1.726,76 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.10.2020.
osiguranje vozila i strojeva
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
1.731,56 kn
1.731,56 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/62/2020
Evidencijski broj
JN-01/06-20
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
Datum sklapanja
9.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.731,56 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.731,56 kn
Rok
RAČUN BR. 052001221634
Datum isporuke: 9.10.2020.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: osnovno osiguranje - ZG 9457GB
Cijena s PDV-om: 1.731,56 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.10.2021.
osiguranje vozila i strojeva
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
1.866,38 kn
1.866,38 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/77/2021
Evidencijski broj
JN-01/06-21
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
Datum sklapanja
7.10.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.866,38 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.866,38 kn
Rok
RAČUN BR. 052101221751
Datum isporuke: 7.10.2021.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: osiguranje vozila ZG 3049HA
Cijena s PDV-om: 1.866,38 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.10.2020.
osiguranje vozila i strojeva
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
1.873,45 kn
1.873,45 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/61/2020
Evidencijski broj
JN-01/06-20
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
Datum sklapanja
5.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.873,45 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.873,45 kn
Rok
RAČUN BR. 052001221212
Datum isporuke: 5.10.2020.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: osiguranje za ZG 3049HA
Cijena s PDV-om: 1.873,45 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.6.2022.
osiguranje vozila i strojeva
Croatia osiguranje d.d.
OIB: 26187994862
1.885,60 kn
1.885,60 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/050/2022
Evidencijski broj
JN-01/06-22
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
Datum sklapanja
15.6.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Croatia osiguranje d.d. OIB: 26187994862
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.885,60 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.885,60 kn
Rok
RAČUN BR. 990689011/22
Datum isporuke: 15.6.2022.
Isporučitelj: Croatia osiguranje d.d. OIB: 26187994862
Opis usluge: osiguranje čistilice
Cijena s PDV-om: 1.885,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.