Traženi pojam: SERVIS I ODRŽAVANJE STROJEVA I ALATA - pronađeno rezultata: 49. (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
19.2.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
12/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
19.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
godina dana - 19.02.2022.
RAČUN BR. 251
Datum isporuke: 27.3.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis motorne pile
Cijena s PDV-om: 150,05 kn
RAČUN BR. 394
Datum isporuke: 23.4.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dio za kosilicu
Cijena s PDV-om: 143,65 kn
RAČUN BR. 392
Datum isporuke: 23.4.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis motorne pile
Cijena s PDV-om: 592,30 kn
RAČUN BR. 406
Datum isporuke: 27.4.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za kosilice
Cijena s PDV-om: 204,00 kn
RAČUN BR. 433
Datum isporuke: 3.5.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis čistača šikare
Cijena s PDV-om: 637,35 kn
RAČUN BR. 2/01/211
Datum isporuke: 3.5.2021.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 21.563,25 kn
RAČUN BR. 452
Datum isporuke: 5.5.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za Rider
Cijena s PDV-om: 1.166,20 kn
RAČUN BR. 775
Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis alata
Cijena s PDV-om: 395,95 kn
RAČUN BR. 764
Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis alata
Cijena s PDV-om: 291,55 kn
RAČUN BR. 3/01/211
Datum isporuke: 12.7.2021.
Isporučitelj: DMP USLUGE, obrt za usluge OIB: 55464490473
Opis usluge: usluga tarupiranja i šumskog malčiranja
Cijena s PDV-om: 20.977,50 kn
RAČUN BR. 867
Datum isporuke: 28.7.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: popravak motornog obrezivača
Cijena s PDV-om: 531,10 kn
RAČUN BR. 936
Datum isporuke: 17.8.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis alata
Cijena s PDV-om: 181,90 kn
RAČUN BR. 1033
Datum isporuke: 8.9.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis i održavanje strojeva i alata
Cijena s PDV-om: 1.097,90 kn
RAČUN BR. 1025
Datum isporuke: 8.9.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis i održavanje strojeva i alata
Cijena s PDV-om: 185,30 kn
RAČUN BR. 1151
Datum isporuke: 8.10.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dio za motornu pilu
Cijena s PDV-om: 136,85 kn
RAČUN BR. 1230
Datum isporuke: 28.10.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis motorne pile
Cijena s PDV-om: 220,00 kn
RAČUN BR. 1295
Datum isporuke: 30.11.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za kosilice
Cijena s PDV-om: 9.015,70 kn
RAČUN BR. 1324
Datum isporuke: 13.12.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 1.414,40 kn
RAČUN BR. 1326
Datum isporuke: 13.12.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za strojeve
Cijena s PDV-om: 810,90 kn
RAČUN BR. 1383
Datum isporuke: 31.12.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za kosilice
Cijena s PDV-om: 259,25 kn
RAČUN BR. 28
Datum isporuke: 19.1.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis motornog puhača
Cijena s PDV-om: 172,05 kn
RAČUN BR. 27
Datum isporuke: 19.1.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis čistača šikare
Cijena s PDV-om: 1.236,85 kn
RAČUN BR. 63
Datum isporuke: 1.2.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dio - nož za Rider
Cijena s PDV-om: 668,10 kn
RAČUN BR. 128
Datum isporuke: 14.2.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dio
Cijena s PDV-om: 23,28 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.9.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Poslek auto d.o.o.
OIB: 17837018119
51,20 kn
64,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/301/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
17.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Poslek auto d.o.o. OIB: 17837018119
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
51,20 kn
Iznos PDV-a
12,80 kn
Cijena s PDV-om
64,00 kn
Rok
RAČUN BR. 23/01/02
Datum isporuke: 17.9.2021.
Isporučitelj: Poslek auto d.o.o. OIB: 17837018119
Opis usluge: servis i održavanje strojeva i alata
Cijena s PDV-om: 64,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.3.2022.
popravak alata
Tehno-hidraulik d.o.o.
OIB: 09925328419
90,00 kn
112,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/081/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
popravak alata
EOJN
Datum sklapanja
31.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
90,00 kn
Iznos PDV-a
22,50 kn
Cijena s PDV-om
112,50 kn
Rok
RAČUN BR. 550-01-1
Datum isporuke: 31.3.2022.
Isporučitelj: Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Opis usluge: popravak alata
Cijena s PDV-om: 112,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.3.2022.
servis i održavanje strojeva i alata
Belsan d.o.o.
OIB: 67797514346
100,00 kn
125,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/075/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
25.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Belsan d.o.o. OIB: 67797514346
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
100,00 kn
Iznos PDV-a
25,00 kn
Cijena s PDV-om
125,00 kn
Rok
RAČUN BR. 7
Datum isporuke: 25.3.2022.
Isporučitelj: Belsan d.o.o. OIB: 67797514346
Opis usluge: servis alata
Cijena s PDV-om: 125,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.9.2022.
rezervni dio - vodilica
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
123,76 kn
154,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/216/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
rezervni dio - vodilica
EOJN
Datum sklapanja
2.9.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
123,76 kn
Iznos PDV-a
30,94 kn
Cijena s PDV-om
154,70 kn
Rok
RAČUN BR. 1009
Datum isporuke: 2.9.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dio - vodilica
Cijena s PDV-om: 154,70 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.11.2021.
servis motornog puhača
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
175,60 kn
219,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/99/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis motornog puhača
EOJN
Datum sklapanja
29.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
175,60 kn
Iznos PDV-a
43,90 kn
Cijena s PDV-om
219,50 kn
Rok
RAČUN BR. 883
Datum isporuke: 29.11.2021.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis motornog puhača
Cijena s PDV-om: 219,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.9.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
177,60 kn
222,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/70/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
8.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
177,60 kn
Iznos PDV-a
44,40 kn
Cijena s PDV-om
222,00 kn
Rok
RAČUN BR. 697
Datum isporuke: 8.9.2021.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis i održavanje strojeva i alata
Cijena s PDV-om: 222,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.4.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
180,00 kn
225,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/31/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
13.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
180,00 kn
Iznos PDV-a
45,00 kn
Cijena s PDV-om
225,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2593
Datum isporuke: 13.4.2021.
Isporučitelj: Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Opis usluge: popravak alata
Cijena s PDV-om: 225,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.6.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
186,40 kn
233,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/215/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
9.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
186,40 kn
Iznos PDV-a
46,60 kn
Cijena s PDV-om
233,00 kn
Rok
RAČUN BR. 426/04/01
Datum isporuke: 9.6.2020.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis motorne kose
Cijena s PDV-om: 233,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.6.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
195,90 kn
244,88 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/35/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
50000000-5
Datum sklapanja
25.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
195,90 kn
Iznos PDV-a
48,98 kn
Cijena s PDV-om
244,88 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.7.2021.
rezervni dijelovi
Lager commerce d.o.o.
OIB: 94872190833
195,84 kn
244,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/217/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
1.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lager commerce d.o.o. OIB: 94872190833
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
195,84 kn
Iznos PDV-a
48,96 kn
Cijena s PDV-om
244,80 kn
Rok
RAČUN BR. 9113/101/01
Datum isporuke: 1.7.2021.
Isporučitelj: Lager commerce d.o.o. OIB: 94872190833
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 244,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.1.2022.
cijev za čistilicu
Tehno-hidraulik d.o.o.
OIB: 09925328419
216,93 kn
271,16 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/011/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
cijev za čistilicu
EOJN
Datum sklapanja
25.1.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
216,93 kn
Iznos PDV-a
54,23 kn
Cijena s PDV-om
271,16 kn
Rok
RAČUN BR. 133-01-1
Datum isporuke: 25.1.2022.
Isporučitelj: Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Opis usluge: cijev za čistilicu
Cijena s PDV-om: 271,16 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.2.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
246,80 kn
308,51 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/13/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
18.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
246,80 kn
Iznos PDV-a
61,71 kn
Cijena s PDV-om
308,51 kn
Rok
RAČUN BR. 154/1/1
Datum isporuke: 18.2.2021.
Isporučitelj: Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Opis usluge: popravak udarne bušilice
Cijena s PDV-om: 308,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.3.2022.
servis kosilice
Poslek auto d.o.o.
OIB: 17837018119
302,40 kn
378,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/013/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
servis kosilice
EOJN
Datum sklapanja
8.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Poslek auto d.o.o. OIB: 17837018119
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
302,40 kn
Iznos PDV-a
75,60 kn
Cijena s PDV-om
378,00 kn
Rok
RAČUN BR. 9/01/02
Datum isporuke: 8.3.2022.
Isporučitelj: Poslek auto d.o.o. OIB: 17837018119
Opis usluge: servis kosilice
Cijena s PDV-om: 378,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.12.2020.
servis i održavanje strojeva i alata
Hidro-spoj, obrt
OIB: 92956073538
320,00 kn
400,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/86/2020
Evidencijski broj
JN-01/13-20
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
1.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hidro-spoj, obrt OIB: 92956073538
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
320,00 kn
Iznos PDV-a
80,00 kn
Cijena s PDV-om
400,00 kn
Rok
RAČUN BR. 6592-1-1
Datum isporuke: 1.12.2020.
Isporučitelj: Hidro-spoj, obrt OIB: 92956073538
Opis usluge: popravak cilindra
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.8.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
354,40 kn
443,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/70/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
25.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
354,40 kn
Iznos PDV-a
88,60 kn
Cijena s PDV-om
443,00 kn
Rok
RAČUN BR. 637
Datum isporuke: 25.8.2021.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis i održavanje strojeva i alata
Cijena s PDV-om: 443,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.12.2022.
servis i održavanje strojeva i alata
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
383,80 kn
479,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/101/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
13.12.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
383,80 kn
Iznos PDV-a
95,95 kn
Cijena s PDV-om
479,75 kn
Rok
RAČUN BR. 1145/1/1
Datum isporuke: 13.12.2022.
Isporučitelj: Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Opis usluge: popravak alata
Cijena s PDV-om: 479,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.9.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
384,00 kn
480,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/75/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
22.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
384,00 kn
Iznos PDV-a
96,00 kn
Cijena s PDV-om
480,00 kn
Rok
RAČUN BR. 743
Datum isporuke: 22.9.2021.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis i održavanje strojeva i alata
Cijena s PDV-om: 480,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.2.2022.
servis i održavanje strojeva i alata
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
423,64 kn
529,55 kn
UGOVOR
Broj
11/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
19.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
423,64 kn
Iznos PDV-a
105,91 kn
Cijena s PDV-om
529,55 kn
Rok
RAČUN BR. 217
Datum isporuke: 18.3.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za motornu pilu
Cijena s PDV-om: 529,55 kn
RAČUN BR. 320
Datum isporuke: 11.4.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 456,45 kn
RAČUN BR. 405
Datum isporuke: 25.4.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za kosilice
Cijena s PDV-om: 230,35 kn
RAČUN BR. 637
Datum isporuke: 7.6.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 476,00 kn
RAČUN BR. 952
Datum isporuke: 18.8.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 1.719,98 kn
RAČUN BR. 980
Datum isporuke: 26.8.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: popravak motorne pile
Cijena s PDV-om: 90,00 kn
RAČUN BR. 1030
Datum isporuke: 8.9.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za kosilice
Cijena s PDV-om: 132,60 kn
RAČUN BR. 1119
Datum isporuke: 29.9.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi za kosilice
Cijena s PDV-om: 628,15 kn
RAČUN BR. 1174
Datum isporuke: 13.10.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis alata
Cijena s PDV-om: 494,70 kn
RAČUN BR. 1186
Datum isporuke: 17.10.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis alata
Cijena s PDV-om: 328,95 kn
RAČUN BR. 1184
Datum isporuke: 17.10.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis alata
Cijena s PDV-om: 634,95 kn
RAČUN BR. 1221
Datum isporuke: 25.10.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: servis alata
Cijena s PDV-om: 756,50 kn
RAČUN BR. 1242
Datum isporuke: 2.11.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dio
Cijena s PDV-om: 371,88 kn
RAČUN BR. 1417
Datum isporuke: 23.12.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dio
Cijena s PDV-om: 708,90 kn
RAČUN BR. 1430
Datum isporuke: 29.12.2022.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: oštrenje lanca motorne pile
Cijena s PDV-om: 30,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.11.2021.
dijelovi za traktor
Spart d.o.o.
OIB: 22935388974
450,00 kn
562,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/360/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
dijelovi za traktor
EOJN
Datum sklapanja
8.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
450,00 kn
Iznos PDV-a
112,50 kn
Cijena s PDV-om
562,50 kn
Rok
RAČUN BR. 660
Datum isporuke: 8.11.2021.
Isporučitelj: Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Opis usluge: dijelovi za traktor
Cijena s PDV-om: 562,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.