Traženi pojam: MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I SANITARNI MATERIJAL - pronađeno rezultata: 51. (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
15.2.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
35,28 kn
44,10 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/048/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
15.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
35,28 kn
Iznos PDV-a
8,82 kn
Cijena s PDV-om
44,10 kn
Rok
RAČUN BR. 6732-P01-03
Datum isporuke: 15.2.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 44,10 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.5.2022.
sanitarni potrošni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
43,97 kn
54,96 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/126/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
10.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
43,97 kn
Iznos PDV-a
10,99 kn
Cijena s PDV-om
54,96 kn
Rok
RAČUN BR. 4481/1/4
Datum isporuke: 10.5.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 54,96 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.9.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
44,18 kn
55,23 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/285/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
21.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
44,18 kn
Iznos PDV-a
11,05 kn
Cijena s PDV-om
55,23 kn
Rok
RAČUN BR. 8737
Datum isporuke: 21.9.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 55,23 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.3.2021.
sanitarni potrošni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
51,21 kn
64,01 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/101/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
26.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
51,21 kn
Iznos PDV-a
12,80 kn
Cijena s PDV-om
64,01 kn
Rok
RAČUN BR. 2696
Datum isporuke: 26.3.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 64,01 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
6.4.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
56,00 kn
70,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/110/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
6.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
56,00 kn
Iznos PDV-a
14,00 kn
Cijena s PDV-om
70,00 kn
Rok
RAČUN BR. 27904
Datum isporuke: 6.4.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 70,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.4.2021.
sanitarni potrošni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
58,96 kn
73,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/138/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
27.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
58,96 kn
Iznos PDV-a
14,74 kn
Cijena s PDV-om
73,70 kn
Rok
RAČUN BR. 34359
Datum isporuke: 27.4.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 73,70 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2022.
sanitarni potrošni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
64,77 kn
80,96 kn
UGOVOR
Broj
ZR/119/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
64,77 kn
Iznos PDV-a
16,19 kn
Cijena s PDV-om
80,96 kn
Rok
RAČUN BR. 4024/1/4
Datum isporuke: 26.4.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 80,96 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.4.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
65,07 kn
81,34 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/102/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
23.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
65,07 kn
Iznos PDV-a
16,27 kn
Cijena s PDV-om
81,34 kn
Rok
RAČUN BR. 3711
Datum isporuke: 23.4.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 81,34 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.8.2021.
sanitarni potrošni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
87,92 kn
109,90 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/253/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
12.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
87,92 kn
Iznos PDV-a
21,98 kn
Cijena s PDV-om
109,90 kn
Rok
RAČUN BR. 37825
Datum isporuke: 12.8.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 109,90 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.9.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
99,76 kn
124,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/282/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
21.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
99,76 kn
Iznos PDV-a
24,94 kn
Cijena s PDV-om
124,70 kn
Rok
RAČUN BR. 8746
Datum isporuke: 21.9.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 124,70 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.3.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
123,88 kn
154,84 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/102/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
31.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
123,88 kn
Iznos PDV-a
30,96 kn
Cijena s PDV-om
154,84 kn
Rok
RAČUN BR. 2904
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 154,85 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.11.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
139,60 kn
174,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/369/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
12.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
139,60 kn
Iznos PDV-a
34,90 kn
Cijena s PDV-om
174,50 kn
Rok
RAČUN BR. 50821
Datum isporuke: 12.11.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 174,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.4.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
154,76 kn
193,45 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/096/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
14.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
154,76 kn
Iznos PDV-a
38,69 kn
Cijena s PDV-om
193,45 kn
Rok
RAČUN BR. 3657/1/4
Datum isporuke: 14.4.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 193,45 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.5.2022.
sanitarni potrošni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
171,03 kn
213,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/128/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
10.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
171,03 kn
Iznos PDV-a
42,77 kn
Cijena s PDV-om
213,80 kn
Rok
RAČUN BR. 4491/1/4
Datum isporuke: 10.5.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 213,79 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.2.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
174,57 kn
218,21 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/029/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
23.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
174,57 kn
Iznos PDV-a
43,64 kn
Cijena s PDV-om
218,21 kn
Rok
RAČUN BR. 1709/1/4
Datum isporuke: 23.2.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 218,21 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.8.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
191,31 kn
239,14 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/254/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
13.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
191,31 kn
Iznos PDV-a
47,83 kn
Cijena s PDV-om
239,14 kn
Rok
RAČUN BR. 7425
Datum isporuke: 13.8.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 239,14 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.5.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
214,21 kn
267,76 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/154/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
18.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
214,21 kn
Iznos PDV-a
53,55 kn
Cijena s PDV-om
267,76 kn
Rok
RAČUN BR. 4487/1/4
Datum isporuke: 18.5.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 267,76 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.2.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
250,29 kn
312,86 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/023/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
18.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
250,29 kn
Iznos PDV-a
62,57 kn
Cijena s PDV-om
312,86 kn
Rok
RAČUN BR. 1552/1/4
Datum isporuke: 18.2.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 312,86 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.12.2021.
materijal za čišćenje
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
260,00 kn
325,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/432/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje
EOJN
Datum sklapanja
29.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
260,00 kn
Iznos PDV-a
65,00 kn
Cijena s PDV-om
325,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2814/03/01
Datum isporuke: 29.12.2021.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: materijal za čišćenje
Cijena s PDV-om: 325,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.3.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
264,37 kn
330,47 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/076/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
29.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
264,37 kn
Iznos PDV-a
66,10 kn
Cijena s PDV-om
330,47 kn
Rok
RAČUN BR. 2920/1/4
Datum isporuke: 29.3.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 330,46 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.