Traženi pojam: POTROŠNI MATERIJAL - pronađeno rezultata: 118. (Str. 1/6)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
15.10.2020.
potrošni materijal
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
5,81 kn
7,26 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/363/2020
Evidencijski broj
NAR-341/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
15.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5,81 kn
Iznos PDV-a
1,45 kn
Cijena s PDV-om
7,26 kn
Rok
RAČUN BR. 16225/03/2
Datum isporuke: 15.10.2020.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: potrošni materijal - pvc čep
Cijena s PDV-om: 7,26 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.9.2020.
potrošni materijal
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
20,84 kn
26,05 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/284/2020
Evidencijski broj
NAR-270/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
1.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
20,84 kn
Iznos PDV-a
5,21 kn
Cijena s PDV-om
26,05 kn
Rok
RAČUN BR. 13429/03/2
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 26,05 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.10.2020.
potrošni materijal
Tvrtka Stahlgruber d.o.o.
OIB: 49935301915
25,61 kn
32,01 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/345/2020
Evidencijski broj
NAR-325/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
7.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
25,61 kn
Iznos PDV-a
6,40 kn
Cijena s PDV-om
32,01 kn
Rok
RAČUN BR. 3387/01/1
Datum isporuke: 7.10.2020.
Isporučitelj: Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 32,01 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.9.2020.
potrošni materijal
Adria oil d.o.o.
OIB: 03004159051
28,40 kn
35,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/307/2020
Evidencijski broj
NAR-294/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
17.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
28,40 kn
Iznos PDV-a
7,10 kn
Cijena s PDV-om
35,50 kn
Rok
RAČUN BR. 87417/1115/1
Datum isporuke: 17.9.2020.
Isporučitelj: Adria oil d.o.o. OIB: 03004159051
Opis usluge: auto žarulja
Cijena s PDV-om: 35,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.6.2020.
potrošni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
28,80 kn
36,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/219/2020
Evidencijski broj
NAR-206/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
15.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
28,80 kn
Iznos PDV-a
7,20 kn
Cijena s PDV-om
36,00 kn
Rok
RAČUN BR. 37305-P01-04
Datum isporuke: 15.6.2020.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: plastične čaše
Cijena s PDV-om: 36,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.10.2020.
potrošni materijal
Agrocentar Nada d.o.o.
OIB: 70982296603
30,00 kn
37,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/376/2020
Evidencijski broj
NAR-349/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
21.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agrocentar Nada d.o.o. OIB: 70982296603
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
30,00 kn
Iznos PDV-a
7,50 kn
Cijena s PDV-om
37,50 kn
Rok
RAČUN BR. 550-SA02-91100
Datum isporuke: 21.10.2020.
Isporučitelj: Agrocentar Nada d.o.o. OIB: 70982296603
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 37,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.9.2020.
potrošni materijal
Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499
30,84 kn
38,55 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/293/2020
Evidencijski broj
NAR-283/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
10.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
30,84 kn
Iznos PDV-a
7,71 kn
Cijena s PDV-om
38,55 kn
Rok
RAČUN BR. 11530-VP1-1
Datum isporuke: 10.9.2020.
Isporučitelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Opis usluge: razni vijci
Cijena s PDV-om: 38,55 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.9.2020.
potrošni materijal
Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930
31,90 kn
39,87 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/305/2020
Evidencijski broj
NAR-299/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
17.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
31,90 kn
Iznos PDV-a
7,97 kn
Cijena s PDV-om
39,87 kn
Rok
RAČUN BR. 605/1/10
Datum isporuke: 17.9.2020.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 39,88 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.9.2020.
vijci
Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499
33,50 kn
41,88 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/331/2020
Evidencijski broj
NAR-319/20
Predmet
vijci
EOJN
Datum sklapanja
30.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
33,50 kn
Iznos PDV-a
8,38 kn
Cijena s PDV-om
41,88 kn
Rok
RAČUN BR. 12644-VP1-1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Opis usluge: vijci
Cijena s PDV-om: 41,88 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.10.2020.
potrošni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
35,12 kn
43,90 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/342/2020
Evidencijski broj
NAR-320/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
5.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
35,12 kn
Iznos PDV-a
8,78 kn
Cijena s PDV-om
43,90 kn
Rok
RAČUN BR. 71488-P01-04
Datum isporuke: 5.10.2020.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 43,90 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.5.2020.
potrošni materijal
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
36,80 kn
46,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/195/2020
Evidencijski broj
NAR-182/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
25.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
36,80 kn
Iznos PDV-a
9,20 kn
Cijena s PDV-om
46,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1067/03/01
Datum isporuke: 25.5.2020.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 46,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.9.2020.
potrošni materijal
Agrocentar Nada d.o.o.
OIB: 70982296603
39,60 kn
49,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/328/2020
Evidencijski broj
NAR-311/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
30.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agrocentar Nada d.o.o. OIB: 70982296603
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
39,60 kn
Iznos PDV-a
9,90 kn
Cijena s PDV-om
49,50 kn
Rok
RAČUN BR. 515-SA02-91100
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Agrocentar Nada d.o.o. OIB: 70982296603
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 49,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.10.2020.
potrošni materijal
Tokić d.o.o.
OIB: 74867487620
40,32 kn
50,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/352/2020
Evidencijski broj
NAR-333/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
12.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tokić d.o.o. OIB: 74867487620
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
40,32 kn
Iznos PDV-a
10,08 kn
Cijena s PDV-om
50,40 kn
Rok
RAČUN BR. 24780/P015/1
Datum isporuke: 12.10.2020.
Isporučitelj: Tokić d.o.o. OIB: 74867487620
Opis usluge: žarulja
Cijena s PDV-om: 50,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2020.
potrošni materijal
Sig sistemi d.o.o.
OIB: 90045754930
42,26 kn
52,83 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/188/2020
Evidencijski broj
NAR-177/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
42,26 kn
Iznos PDV-a
10,57 kn
Cijena s PDV-om
52,83 kn
Rok
RAČUN BR. 1578/1/20
Datum isporuke: 19.5.2020.
Isporučitelj: Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930
Opis usluge: potrošni materijal za bojanje
Cijena s PDV-om: 52,83 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.8.2020.
potrošni materijal
Ljekarne Zagrebačke županije
OIB: 71623616932
45,60 kn
57,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/111/2020
Evidencijski broj
NAR-252/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
11.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ljekarne Zagrebačke županije OIB: 71623616932
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
45,60 kn
Iznos PDV-a
11,40 kn
Cijena s PDV-om
57,00 kn
Rok
RAČUN BR. 17923-09-11
Datum isporuke: 11.8.2020.
Isporučitelj: Ljekarne Zagrebačke županije OIB: 71623616932
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 57,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.10.2020.
potrošni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
48,00 kn
60,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/377/2020
Evidencijski broj
NAR-350/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
21.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
48,00 kn
Iznos PDV-a
12,00 kn
Cijena s PDV-om
60,00 kn
Rok
RAČUN BR. 76923-P01-04
Datum isporuke: 21.10.2020.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 60,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.6.2020.
sanitarni potrošni materijal
Ver trgovina, vl. Goran Suša
OIB: 90847447353
52,00 kn
65,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/25/2020
Evidencijski broj
NAR-189/20
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
2.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
52,00 kn
Iznos PDV-a
13,00 kn
Cijena s PDV-om
65,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1171/VER1/1
Datum isporuke: 2.6.2020.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.7.2020.
sanitarni potrošni materijal
Ver trgovina, vl. Goran Suša
OIB: 90847447353
52,00 kn
65,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/27/2020
Evidencijski broj
NAR-229/20
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
3.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
52,00 kn
Iznos PDV-a
13,00 kn
Cijena s PDV-om
65,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.7.2020.
osvježivač prostora
Ver trgovina, vl. Goran Suša
OIB: 90847447353
52,00 kn
65,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/32/2020
Evidencijski broj
NAR-246/20
Predmet
osvježivač prostora
EOJN
Datum sklapanja
28.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
52,00 kn
Iznos PDV-a
13,00 kn
Cijena s PDV-om
65,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1702/VER1/1
Datum isporuke: 28.7.2020.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn
RAČUN BR. 2018/VER1/1
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.10.2020.
potrošni materijal
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
55,76 kn
69,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/337/2020
Evidencijski broj
NAR-315/20
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
1.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
55,76 kn
Iznos PDV-a
13,94 kn
Cijena s PDV-om
69,70 kn
Rok
RAČUN BR. 1326/ZGF01/20
Datum isporuke: 1.10.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: potrošni materijal za flakserice
Cijena s PDV-om: 69,70 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/6

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.