Traženi pojam: GRAĐEVISKI MATERIJAL - pronađeno rezultata: 58. (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
22.2.2021.
građevinski materijal za groblje
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
13.905,45 kn
15.315,36 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/045/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal za groblje
EOJN
Datum sklapanja
22.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
13.905,45 kn
Iznos PDV-a
1.409,91 kn
Cijena s PDV-om
15.315,36 kn
Rok
RAČUN BR. 528-1-2
Datum isporuke: 22.2.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal za groblje, armaturna mreža za groblje
Cijena s PDV-om: 15.315,36 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.2.2021.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
10.525,72 kn
11.684,68 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/030/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
9.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.525,72 kn
Iznos PDV-a
1.158,96 kn
Cijena s PDV-om
11.684,68 kn
Rok
RAČUN BR. 375-1-2
Datum isporuke: 9.2.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal, armaturna mreža
Cijena s PDV-om: 11.684,68 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.1.2021.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
10.018,80 kn
12.523,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/001/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
4.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.018,80 kn
Iznos PDV-a
2.504,70 kn
Cijena s PDV-om
12.523,50 kn
Rok
RAČUN BR. 4178-1-2
Datum isporuke: 4.1.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 12.523,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.4.2022.
građevinski materijal
Tuplex d.o.o.
OIB: 28932279309
8.942,40 kn
11.178,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/112/2022
Evidencijski broj
JN-01/15-22
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
20.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tuplex d.o.o. OIB: 28932279309
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
8.942,40 kn
Iznos PDV-a
2.235,60 kn
Cijena s PDV-om
11.178,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2775-1-1
Datum isporuke: 20.4.2022.
Isporučitelj: Tuplex d.o.o. OIB: 28932279309
Opis usluge: polikarbonatne ploče
Cijena s PDV-om: 11.178,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.10.2020.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
7.864,51 kn
9.784,29 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/341/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
16.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.864,51 kn
Iznos PDV-a
1.919,78 kn
Cijena s PDV-om
9.784,29 kn
Rok
RAČUN BR. 3276-1-2
Datum isporuke: 16.10.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal za mrtvačnicu, željezo
Cijena s PDV-om: 9.784,29 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.12.2020.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
6.801,50 kn
8.490,66 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/443/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
15.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.801,50 kn
Iznos PDV-a
1.689,16 kn
Cijena s PDV-om
8.490,66 kn
Rok
RAČUN BR. 4062-1-2
Datum isporuke: 15.12.2020.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal, željezo
Cijena s PDV-om: 8.490,66 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.5.2022.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
6.385,50 kn
7.975,01 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/150/2022
Evidencijski broj
JN-01/15-22
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
31.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.385,50 kn
Iznos PDV-a
1.589,51 kn
Cijena s PDV-om
7.975,01 kn
Rok
RAČUN BR. 2044-1-2
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 7.981,88 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.7.2021.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
5.563,34 kn
6.954,18 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/248/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
31.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.563,34 kn
Iznos PDV-a
1.390,84 kn
Cijena s PDV-om
6.954,18 kn
Rok
RAČUN BR. 2737
Datum isporuke: 31.7.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 6.954,18 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.7.2021.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
5.189,26 kn
5.499,44 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/240/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
24.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.189,26 kn
Iznos PDV-a
310,18 kn
Cijena s PDV-om
5.499,44 kn
Rok
RAČUN BR. 2642
Datum isporuke: 24.7.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal, željezo
Cijena s PDV-om: 5.499,44 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.10.2021.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
4.697,50 kn
5.871,88 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/296/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
2.10.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.697,50 kn
Iznos PDV-a
1.174,38 kn
Cijena s PDV-om
5.871,88 kn
Rok
RAČUN BR. 3544-1-2
Datum isporuke: 2.10.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 5.871,88 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.12.2021.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
4.326,65 kn
5.408,31 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/393/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
17.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.326,65 kn
Iznos PDV-a
1.081,66 kn
Cijena s PDV-om
5.408,31 kn
Rok
RAČUN BR. 4545-1-2
Datum isporuke: 17.12.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 5.408,31 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.9.2021.
beton za groblje
Samoborka d.d.
OIB: 53149109818
3.950,00 kn
4.937,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/276/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
beton za groblje
EOJN
Datum sklapanja
13.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Samoborka d.d. OIB: 53149109818
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.950,00 kn
Iznos PDV-a
987,50 kn
Cijena s PDV-om
4.937,50 kn
Rok
RAČUN BR. 26140
Datum isporuke: 13.9.2021.
Isporučitelj: Samoborka d.d. OIB: 53149109818
Opis usluge: beton za groblje
Cijena s PDV-om: 4.937,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.11.2021.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
3.853,31 kn
4.816,64 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/357/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
26.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.853,31 kn
Iznos PDV-a
963,33 kn
Cijena s PDV-om
4.816,64 kn
Rok
RAČUN BR. 4269
Datum isporuke: 26.11.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 4.816,64 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.9.2021.
nosači za staklo inox
Serto-bel d.o.o.
OIB: 39241223213
3.693,60 kn
4.617,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/299/2021
Evidencijski broj
NAR-257/21
Predmet
nosači za staklo inox
EOJN
Datum sklapanja
24.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Serto-bel d.o.o. OIB: 39241223213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.693,60 kn
Iznos PDV-a
923,40 kn
Cijena s PDV-om
4.617,00 kn
Rok
RAČUN BR. 4170
Datum isporuke: 24.9.2021.
Isporučitelj: Serto-bel d.o.o. OIB: 39241223213
Opis usluge: nosači za staklo inox
Cijena s PDV-om: 4.617,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.7.2021.
beton za groblje
Samoborka d.d.
OIB: 53149109818
3.670,00 kn
4.587,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/230/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
beton za groblje
EOJN
Datum sklapanja
12.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Samoborka d.d. OIB: 53149109818
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.670,00 kn
Iznos PDV-a
917,00 kn
Cijena s PDV-om
4.587,00 kn
Rok
RAČUN BR. 19696
Datum isporuke: 12.7.2021.
Isporučitelj: Samoborka d.d. OIB: 53149109818
Opis usluge: beton za groblje
Cijena s PDV-om: 4.587,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
3.562,72 kn
4.453,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/066/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.562,72 kn
Iznos PDV-a
890,68 kn
Cijena s PDV-om
4.453,40 kn
Rok
RAČUN BR. 459-2-2
Datum isporuke: 1.4.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 4.453,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.12.2020.
građevinski materijal
Bauhaus-Zagreb k.d.
OIB: 71642207963
3.417,44 kn
4.271,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/462/2020
Evidencijski broj
JN-01/15-20
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
15.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.417,44 kn
Iznos PDV-a
854,36 kn
Cijena s PDV-om
4.271,80 kn
Rok
RAČUN BR. 25205
Datum isporuke: 15.12.2020.
Isporučitelj: Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Opis usluge: zidne obloge za mrtvačnicu
Cijena s PDV-om: 4.271,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.6.2022.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
3.252,92 kn
4.066,15 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/162/2022
Evidencijski broj
JN-01/15-22
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
30.6.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.252,92 kn
Iznos PDV-a
813,23 kn
Cijena s PDV-om
4.066,15 kn
Rok
RAČUN BR. 1123-2-2
Datum isporuke: 30.6.2022.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 4.066,15 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.2.2021.
građevinski materijal
Samoborka d.d.
OIB: 53149109818
3.200,00 kn
4.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/059/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
22.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Samoborka d.d. OIB: 53149109818
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.200,00 kn
Iznos PDV-a
800,00 kn
Cijena s PDV-om
4.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3742-P01-1
Datum isporuke: 22.2.2021.
Isporučitelj: Samoborka d.d. OIB: 53149109818
Opis usluge: beton za groblje
Cijena s PDV-om: 4.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.9.2021.
polikarbonatna ploča za stanice
ARIESgrad d.o.o
OIB: 09694643541
2.990,40 kn
3.738,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/307/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
polikarbonatna ploča za stanice
EOJN
Datum sklapanja
22.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ARIESgrad d.o.o OIB: 09694643541
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.990,40 kn
Iznos PDV-a
747,60 kn
Cijena s PDV-om
3.738,00 kn
Rok
RAČUN BR. 426
Datum isporuke: 22.9.2021.
Isporučitelj: ARIESgrad d.o.o OIB: 09694643541
Opis usluge: polikarbonatna ploča za stanice
Cijena s PDV-om: 3.738,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.