Traženi pojam: MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I SANITARNI MATERIJAL - pronađeno rezultata: 51. (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
17.2.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
1.411,91 kn
1.764,88 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/046/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
17.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.411,91 kn
Iznos PDV-a
352,97 kn
Cijena s PDV-om
1.764,88 kn
Rok
RAČUN BR. 1299/1/4
Datum isporuke: 17.2.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal - dvorana
Cijena s PDV-om: 1.764,89 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.11.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
1.271,121 kn
1.524,52 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/355/2021
Evidencijski broj
JN01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
10.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.271,121 kn
Iznos PDV-a
253,40 kn
Cijena s PDV-om
1.524,52 kn
Rok
RAČUN BR. 10560
Datum isporuke: 10.11.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje, sredstvo za dezinfekciju
Cijena s PDV-om: 1.524,52 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.11.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Metro Cash&Carry d.o.o.
OIB: 38016445738
1.099,20 kn
1.374,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/364/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
9.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.099,20 kn
Iznos PDV-a
274,80 kn
Cijena s PDV-om
1.374,00 kn
Rok
RAČUN BR. 070076
Datum isporuke: 9.11.2021.
Isporučitelj: Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal i materijal za čišćenje
Cijena s PDV-om: 1.374,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.1.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
976,94 kn
1.221,20 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/015/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
27.1.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
976,94 kn
Iznos PDV-a
244,26 kn
Cijena s PDV-om
1.221,20 kn
Rok
RAČUN BR. 770/1/4
Datum isporuke: 27.1.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 1.221,18 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.11.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
930,79 kn
1.163,49 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/374/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
29.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
930,79 kn
Iznos PDV-a
232,70 kn
Cijena s PDV-om
1.163,49 kn
Rok
RAČUN BR. 11057/1/4
Datum isporuke: 29.11.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 1.163,49 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.9.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
885,70 kn
1.107,11 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/285/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
15.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
885,70 kn
Iznos PDV-a
221,41 kn
Cijena s PDV-om
1.107,11 kn
Rok
RAČUN BR. 8537
Datum isporuke: 15.9.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 1.107,13 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.2.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
834,30 kn
1.042,88 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/051/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
19.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
834,30 kn
Iznos PDV-a
208,58 kn
Cijena s PDV-om
1.042,88 kn
Rok
RAČUN BR. 1479/1/4
Datum isporuke: 19.2.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 1.042,88 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.2.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Metro Cash&Carry d.o.o.
OIB: 38016445738
800,71 kn
991,14 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/026/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
17.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
800,71 kn
Iznos PDV-a
190,43 kn
Cijena s PDV-om
991,14 kn
Rok
RAČUN BR. 006592/10/5
Datum isporuke: 27.2.2022.
Isporučitelj: Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal, materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 991,14 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.6.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
791,46 kn
989,33 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/165/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
10.6.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
791,46 kn
Iznos PDV-a
197,87 kn
Cijena s PDV-om
989,33 kn
Rok
RAČUN BR. 5758/1/4
Datum isporuke: 10.6.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 989,33 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.9.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
790,66 kn
988,31 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/282/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
21.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
790,66 kn
Iznos PDV-a
197,65 kn
Cijena s PDV-om
988,31 kn
Rok
RAČUN BR. 8743
Datum isporuke: 21.9.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 988,33 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.5.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Metro Cash&Carry d.o.o.
OIB: 38016445738
763,20 kn
954,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/182/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
27.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
763,20 kn
Iznos PDV-a
190,80 kn
Cijena s PDV-om
954,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1216
Datum isporuke: 27.5.2021.
Isporučitelj: Metro Cash&Carry d.o.o. OIB: 38016445738
Opis usluge:
Cijena s PDV-om: 0,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.8.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Novo-systems d.o.o.
OIB: 97213196638
745,00 kn
931,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/263/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
19.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Novo-systems d.o.o. OIB: 97213196638
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
745,00 kn
Iznos PDV-a
186,25 kn
Cijena s PDV-om
931,25 kn
Rok
RAČUN BR. 803-1-1
Datum isporuke: 19.8.2021.
Isporučitelj: Novo-systems d.o.o. OIB: 97213196638
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 931,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.12.2021.
sanitarni materijal i materijal za čišćenje
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
687,05 kn
858,81 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/392/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
sanitarni materijal i materijal za čišćenje
EOJN
Datum sklapanja
13.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
687,05 kn
Iznos PDV-a
171,76 kn
Cijena s PDV-om
858,81 kn
Rok
RAČUN BR. 11619
Datum isporuke: 13.12.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal i materijal za čišćenje
Cijena s PDV-om: 858,81 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2022.
sanitarni potrošni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
684,03 kn
855,04 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/117/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
684,03 kn
Iznos PDV-a
171,01 kn
Cijena s PDV-om
855,04 kn
Rok
RAČUN BR. 4023/1/4
Datum isporuke: 26.4.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 855,04 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.3.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
676,41 kn
845,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/087/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
25.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
676,41 kn
Iznos PDV-a
169,09 kn
Cijena s PDV-om
845,50 kn
Rok
RAČUN BR. 2627
Datum isporuke: 25.3.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 845,51 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
632,46 kn
790,56 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/143/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
632,46 kn
Iznos PDV-a
158,10 kn
Cijena s PDV-om
790,56 kn
Rok
RAČUN BR. 4909/1/4
Datum isporuke: 19.5.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 790,58 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.1.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
621,57 kn
776,97 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/011/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-20
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
26.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
621,57 kn
Iznos PDV-a
155,40 kn
Cijena s PDV-om
776,97 kn
Rok
RAČUN BR. 612/1/4
Datum isporuke: 26.1.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 776,96 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.7.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
596,03 kn
745,04 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/222/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
12.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
596,03 kn
Iznos PDV-a
149,01 kn
Cijena s PDV-om
745,04 kn
Rok
RAČUN BR. 6355
Datum isporuke: 12.7.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 745,04 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.1.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
564,47 kn
705,59 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/016/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
27.1.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
564,47 kn
Iznos PDV-a
141,12 kn
Cijena s PDV-om
705,59 kn
Rok
RAČUN BR. 769/1/4
Datum isporuke: 27.1.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Cijena s PDV-om: 705,59 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.3.2022.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
513,21 kn
641,51 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/057/2022
Evidencijski broj
JN-01/05-22
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
14.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
513,21 kn
Iznos PDV-a
128,30 kn
Cijena s PDV-om
641,51 kn
Rok
RAČUN BR. 2381/1/4
Datum isporuke: 14.3.2022.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 641,51 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.