Traženi pojam: REZERVNI DIJELOVI - pronađeno rezultata: 53. (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
17.3.2021.
rezervni dijelovi
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
18,00 kn
22,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/090/2021
Evidencijski broj
NAR--078/21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
17.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18,00 kn
Iznos PDV-a
4,50 kn
Cijena s PDV-om
22,50 kn
Rok
RAČUN BR. 537
Datum isporuke: 17.3.2021.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: rezervni dijelovi - šelna
Cijena s PDV-om: 22,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.12.2020.
rezervni dijelovi
Tahograf d.o.o.
OIB: 73777060562
24,00 kn
30,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/474/2020
Evidencijski broj
NAR-458/20
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
18.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tahograf d.o.o. OIB: 73777060562
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
24,00 kn
Iznos PDV-a
6,00 kn
Cijena s PDV-om
30,00 kn
Rok
RAČUN BR. 13168
Datum isporuke: 18.12.2020.
Isporučitelj: Tahograf d.o.o. OIB: 73777060562
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 30,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.4.2022.
rezervni dijelovi
Lager commerce d.o.o.
OIB: 94872190833
40,96 kn
51,20 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/085/2022
Evidencijski broj
NAR-076/22
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
4.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lager commerce d.o.o. OIB: 94872190833
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
40,96 kn
Iznos PDV-a
10,24 kn
Cijena s PDV-om
51,20 kn
Rok
RAČUN BR. 3841/101/01
Datum isporuke: 4.4.2022.
Isporučitelj: Lager commerce d.o.o. OIB: 94872190833
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 51,20 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.2.2021.
rezervni dijelovi - filter ulja
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
49,60 kn
62,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/040/2021
Evidencijski broj
NAR-040/21
Predmet
rezervni dijelovi - filter ulja
EOJN
Datum sklapanja
9.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
49,60 kn
Iznos PDV-a
12,40 kn
Cijena s PDV-om
62,00 kn
Rok
RAČUN BR. 304/03/01
Datum isporuke: 9.2.2021.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: rezervni dijelovi - filter ulja
Cijena s PDV-om: 62,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.10.2020.
rezervni dijelovi za čistilicu
Lager commerce d.o.o.
OIB: 94872190833
79,28 kn
99,10 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/343/2020
Evidencijski broj
NAR-322/20
Predmet
rezervni dijelovi za čistilicu
EOJN
Datum sklapanja
5.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lager commerce d.o.o. OIB: 94872190833
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
79,28 kn
Iznos PDV-a
19,82 kn
Cijena s PDV-om
99,10 kn
Rok
RAČUN BR. 14276/101/01
Datum isporuke: 5.10.2020.
Isporučitelj: Lager commerce d.o.o. OIB: 94872190833
Opis usluge: rezervni dijelovi za traktor
Cijena s PDV-om: 99,10 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.2.2022.
rezervni dijelovi
R-pim d.o.o.
OIB: 38514700472
112,00 kn
140,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/036/2022
Evidencijski broj
JN-01/13-22
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
25.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
R-pim d.o.o. OIB: 38514700472
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
112,00 kn
Iznos PDV-a
28,00 kn
Cijena s PDV-om
140,00 kn
Rok
RAČUN BR. 75/1/1
Datum isporuke: 11.5.2022.
Isporučitelj: R-pim d.o.o. OIB: 38514700472
Opis usluge: rezervni dio
Cijena s PDV-om: 140,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.12.2021.
rezervni dijelovi
Spart d.o.o.
OIB: 22935388974
122,00 kn
152,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/406/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
13.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
122,00 kn
Iznos PDV-a
30,50 kn
Cijena s PDV-om
152,50 kn
Rok
RAČUN BR. 701
Datum isporuke: 13.12.2021.
Isporučitelj: Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Opis usluge: filteri za radni stroj
Cijena s PDV-om: 152,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.12.2021.
rezervni dijelovi
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
127,20 kn
159,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/403/2021
Evidencijski broj
NAR-351/21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
13.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
127,20 kn
Iznos PDV-a
31,80 kn
Cijena s PDV-om
159,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2716/03/01
Datum isporuke: 13.12.2021.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 159,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.8.2021.
rezervni dijelovi
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
141,44 kn
176,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/259/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
10.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
141,44 kn
Iznos PDV-a
35,36 kn
Cijena s PDV-om
176,80 kn
Rok
RAČUN BR. 905
Datum isporuke: 10.8.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 176,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.6.2020.
rezervni dijelovi za malčer
Martin stroj d.o.o.
OIB: 70903581556
145,60 kn
182,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/211/2020
Evidencijski broj
NAR-200/20
Predmet
rezervni dijelovi za malčer
EOJN
Datum sklapanja
13.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Martin stroj d.o.o. OIB: 70903581556
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
145,60 kn
Iznos PDV-a
36,40 kn
Cijena s PDV-om
182,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3023/1/6
Datum isporuke: 13.6.2020.
Isporučitelj: Martin stroj d.o.o. OIB: 70903581556
Opis usluge: rezervni dijelovi za malčer
Cijena s PDV-om: 182,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.12.2021.
rezervni dijelovi
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
158,40 kn
198,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/399/2021
Evidencijski broj
NAR-356/21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
13.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
158,40 kn
Iznos PDV-a
39,60 kn
Cijena s PDV-om
198,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2709/03/01
Datum isporuke: 13.12.2021.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 198,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.6.2021.
rezervni dijelovi
DDServis d.o.o.
OIB: 95325472047
172,80 kn
216,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/188/2021
Evidencijski broj
NAR-188/21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
16.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DDServis d.o.o. OIB: 95325472047
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
172,80 kn
Iznos PDV-a
43,20 kn
Cijena s PDV-om
216,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3412/1/1
Datum isporuke: 16.6.2021.
Isporučitelj: DDServis d.o.o. OIB: 95325472047
Opis usluge: rezervni dijelovi - filter hidraulike
Cijena s PDV-om: 216,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2022.
rezervni dijelovi za traktor
Skuba d.o.o.
OIB: 42350572912
175,00 kn
218,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/005/2022
Evidencijski broj
JN-01/23-22
Predmet
rezervni dijelovi za traktor
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Skuba d.o.o. OIB: 42350572912
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
175,00 kn
Iznos PDV-a
43,75 kn
Cijena s PDV-om
218,75 kn
Rok
RAČUN BR. 18-001-511
Datum isporuke: 3.1.2022.
Isporučitelj: Skuba d.o.o. OIB: 42350572912
Opis usluge: rezervni dijelovi za traktor
Cijena s PDV-om: 218,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.7.2021.
rezervni dijelovi
Lager commerce d.o.o.
OIB: 94872190833
195,84 kn
244,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/217/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
1.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lager commerce d.o.o. OIB: 94872190833
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
195,84 kn
Iznos PDV-a
48,96 kn
Cijena s PDV-om
244,80 kn
Rok
RAČUN BR. 9113/101/01
Datum isporuke: 1.7.2021.
Isporučitelj: Lager commerce d.o.o. OIB: 94872190833
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 244,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.12.2020.
rezervni dijelovi
Poljo-Joso d.o.o.
OIB: 29519763547
208,00 kn
260,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/478/2020
Evidencijski broj
NAR-461/20
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
21.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Poljo-Joso d.o.o. OIB: 29519763547
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
208,00 kn
Iznos PDV-a
52,00 kn
Cijena s PDV-om
260,00 kn
Rok
RAČUN BR. 8417/1/1
Datum isporuke: 21.12.2020.
Isporučitelj: Poljo-Joso d.o.o. OIB: 29519763547
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 260,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.5.2021.
rezervni dijelovi
Spart d.o.o.
OIB: 22935388974
213,00 kn
266,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/186/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
28.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
213,00 kn
Iznos PDV-a
53,25 kn
Cijena s PDV-om
266,25 kn
Rok
RAČUN BR. 421-1-1
Datum isporuke: 28.5.2021.
Isporučitelj: Spart d.o.o. OIB: 22935388974
Opis usluge: rezervni dijelovi za malčer
Cijena s PDV-om: 266,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
remen kosišta
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
220,32 kn
275,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/229/2020
Evidencijski broj
NAR-230/20
Predmet
remen kosišta
EOJN
Datum sklapanja
30.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
220,32 kn
Iznos PDV-a
55,08 kn
Cijena s PDV-om
275,40 kn
Rok
RAČUN BR. 785/ZGF01/20
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: remen kosišta
Cijena s PDV-om: 275,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.3.2021.
rezervni dijelovi za radne strojeve
Masiva d.o.o.
OIB: 79470071383
275,68 kn
344,60 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/072/2021
Evidencijski broj
NAR-071/21
Predmet
rezervni dijelovi za radne strojeve
EOJN
Datum sklapanja
4.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Masiva d.o.o. OIB: 79470071383
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
275,68 kn
Iznos PDV-a
68,92 kn
Cijena s PDV-om
344,60 kn
Rok
RAČUN BR. 2847
Datum isporuke: 4.3.2021.
Isporučitelj: Masiva d.o.o. OIB: 79470071383
Opis usluge: rezervni dijelovi za radne strojeve
Cijena s PDV-om: 344,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.8.2020.
potrošni dijelovi za flakserice
Ružić I.N.H.d.o.o.
OIB: 87058353380
299,51 kn
374,39 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/262/2020
Evidencijski broj
NAR-257/2020
Predmet
potrošni dijelovi za flakserice
EOJN
Datum sklapanja
12.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ružić I.N.H.d.o.o. OIB: 87058353380
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
299,51 kn
Iznos PDV-a
74,88 kn
Cijena s PDV-om
374,39 kn
Rok
RAČUN BR. 208-01-91
Datum isporuke: 12.8.2020.
Isporučitelj: Ružić I.N.H.d.o.o. OIB: 87058353380
Opis usluge: potrošni dijelovi za flakserice
Cijena s PDV-om: 374,39 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.11.2021.
rezervni dijelovi
Tokić d.o.o.
OIB: 74867487620
316,20 kn
395,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/387/2021
Evidencijski broj
NAR-334/21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
26.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tokić d.o.o. OIB: 74867487620
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
316,20 kn
Iznos PDV-a
79,05 kn
Cijena s PDV-om
395,25 kn
Rok
RAČUN BR. 33877
Datum isporuke: 26.11.2021.
Isporučitelj: Tokić d.o.o. OIB: 74867487620
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 395,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.