Traženi pojam: ŽELJEZO I ŽELJEZNA GALANTERIJA - pronađeno rezultata: 118. (Str. 1/6)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
8.4.2021.
željezo i željezna galanterija
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
18,40 kn
23,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/112/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
8.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18,40 kn
Iznos PDV-a
4,60 kn
Cijena s PDV-om
23,00 kn
Rok
RAČUN BR. 111
Datum isporuke: 8.4.2021.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 23,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.10.2020.
željezo i željezna galanterija
Serto-Bel d.o.o.
OIB: 39241223213
28,01 kn
35,01 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/367/2020
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
19.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Serto-Bel d.o.o. OIB: 39241223213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
28,01 kn
Iznos PDV-a
7,00 kn
Cijena s PDV-om
35,01 kn
Rok
RAČUN BR. 806-1-11
Datum isporuke: 19.10.2020.
Isporučitelj: Serto-Bel d.o.o. OIB: 39241223213
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 35,01 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.3.2022.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
28,66 kn
35,83 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/069/2022
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
17.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
28,66 kn
Iznos PDV-a
7,17 kn
Cijena s PDV-om
35,83 kn
Rok
RAČUN BR. 2968/03/2
Datum isporuke: 17.3.2022.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 35,83 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.10.2020.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
31,46 kn
39,33 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/360/2020
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
14.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
31,46 kn
Iznos PDV-a
7,87 kn
Cijena s PDV-om
39,33 kn
Rok
RAČUN BR. 16162/03/2
Datum isporuke: 14.10.2020.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 39,33 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.3.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
34,68 kn
43,35 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/107/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
30.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
34,68 kn
Iznos PDV-a
8,67 kn
Cijena s PDV-om
43,35 kn
Rok
RAČUN BR. 4509
Datum isporuke: 30.3.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 43,35 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2021.
željezo i željezna galanterija
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
36,80 kn
46,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/171/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
36,80 kn
Iznos PDV-a
9,20 kn
Cijena s PDV-om
46,00 kn
Rok
RAČUN BR. 177
Datum isporuke: 19.5.2021.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 46,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.3.2022.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
39,05 kn
48,81 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/041/2022
Evidencijski broj
JN-01/02-22
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
1.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
39,05 kn
Iznos PDV-a
9,76 kn
Cijena s PDV-om
48,81 kn
Rok
RAČUN BR. 2199/03/2
Datum isporuke: 1.3.2022.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 48,81 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.7.2020.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
41,47 kn
41,47 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/250/2020
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
17.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
41,47 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
41,47 kn
Rok
RAČUN BR. 11195/03/2
Datum isporuke: 17.7.2020.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 51,84 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.7.2022.
željezo i željezna galanterija
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
45,36 kn
56,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/142/2022
Evidencijski broj
JN-01/02-22
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
27.7.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
45,36 kn
Iznos PDV-a
11,34 kn
Cijena s PDV-om
56,70 kn
Rok
RAČUN BR. 265
Datum isporuke: 17.5.2022.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 56,70 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.6.2020.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
53,06 kn
66,33 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/220/2020
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
15.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
53,06 kn
Iznos PDV-a
13,27 kn
Cijena s PDV-om
66,33 kn
Rok
RAČUN BR. 9192/03/2
Datum isporuke: 15.6.2020.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 66,33 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.9.2020.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
53,78 kn
67,23 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/318/2020
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
24.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
53,78 kn
Iznos PDV-a
13,45 kn
Cijena s PDV-om
67,23 kn
Rok
RAČUN BR. 14967/03/2
Datum isporuke: 24.9.2020.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 67,23 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.1.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
53,14 kn
66,43 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/021/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
26.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
53,14 kn
Iznos PDV-a
13,29 kn
Cijena s PDV-om
66,43 kn
Rok
RAČUN BR. 975/03/2
Datum isporuke: 26.1.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 66,43 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.9.2020.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
54,94 kn
68,68 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/321/2020
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
25.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
54,94 kn
Iznos PDV-a
13,74 kn
Cijena s PDV-om
68,68 kn
Rok
RAČUN BR. 14985/03/2
Datum isporuke: 25.9.2020.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 68,68 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.11.2020.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
58,35 kn
72,94 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/409/2020
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
13.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
58,35 kn
Iznos PDV-a
14,59 kn
Cijena s PDV-om
72,94 kn
Rok
RAČUN BR. 17905/03/2
Datum isporuke: 13.11.2020.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 72,94 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.2.2022.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
58,11 kn
72,64 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/038/2022
Evidencijski broj
JN-01/02-22
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
58,11 kn
Iznos PDV-a
14,53 kn
Cijena s PDV-om
72,64 kn
Rok
RAČUN BR. 2124/03/2
Datum isporuke: 28.2.2022.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 72,64 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.3.2021.
željezo i željezna galanterija
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
62,40 kn
78,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/078/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
10.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
62,40 kn
Iznos PDV-a
15,60 kn
Cijena s PDV-om
78,00 kn
Rok
RAČUN BR. 78
Datum isporuke: 10.3.2021.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 78,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.3.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
66,26 kn
82,83 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/065/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
2.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
66,26 kn
Iznos PDV-a
16,57 kn
Cijena s PDV-om
82,83 kn
Rok
RAČUN BR. 2701/03/2
Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 82,83 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.5.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
67,68 kn
84,60 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/178/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
25.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
67,68 kn
Iznos PDV-a
16,92 kn
Cijena s PDV-om
84,60 kn
Rok
RAČUN BR. 7820
Datum isporuke: 25.5.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 84,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.9.2021.
željezo i željezna galanterija
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
67,36 kn
84,20 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/298/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
17.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
67,36 kn
Iznos PDV-a
16,84 kn
Cijena s PDV-om
84,20 kn
Rok
RAČUN BR. 430
Datum isporuke: 17.9.2021.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 84,20 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.6.2020.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
70,47 kn
88,09 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/220/2020
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
14711000-8
Datum sklapanja
16.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
70,47 kn
Iznos PDV-a
17,62 kn
Cijena s PDV-om
88,09 kn
Rok
RAČUN BR. 9260/03/2
Datum isporuke: 16.6.2020.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 88,09 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/6

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.