Zadnje dodano: 754 (Str. 1/38)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
12.7.2021.
servis čistilice
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
16.000,00 kn
20.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/63/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis čistilice
EOJN
Datum sklapanja
12.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
16.000,00 kn
Iznos PDV-a
4.000,00 kn
Cijena s PDV-om
20.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 181-1-1
Datum isporuke: 12.7.2021.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: servis čistilice
Cijena s PDV-om: 20.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.7.2021.
rezervni dijelovi
Lager commerce d.o.o.
OIB: 94872190833
195,84 kn
244,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/217/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
1.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lager commerce d.o.o. OIB: 94872190833
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
195,84 kn
Iznos PDV-a
48,96 kn
Cijena s PDV-om
244,80 kn
Rok
RAČUN BR. 9113/101/01
Datum isporuke: 1.7.2021.
Isporučitelj: Lager commerce d.o.o. OIB: 94872190833
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 244,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.6.2021.
servis pogrebnog vozila
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
1.056,20 kn
1.320,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/61/2021
Evidencijski broj
NAR-196/21
Predmet
servis pogrebnog vozila
EOJN
Datum sklapanja
30.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.056,20 kn
Iznos PDV-a
264,05 kn
Cijena s PDV-om
1.320,25 kn
Rok
RAČUN BR. 169/1/2
Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: servis pogrebnog vozila ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 1.320,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.6.2021.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
427,44 kn
534,30 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/212/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
30.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
427,44 kn
Iznos PDV-a
106,86 kn
Cijena s PDV-om
534,30 kn
Rok
RAČUN BR. 2270
Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 534,30 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.6.2021.
razne matice i vijci
Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499
150,58 kn
188,22 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/211/2021
Evidencijski broj
NAR-194/21
Predmet
razne matice i vijci
EOJN
Datum sklapanja
29.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
150,58 kn
Iznos PDV-a
37,64 kn
Cijena s PDV-om
188,22 kn
Rok
RAČUN BR. 8591
Datum isporuke: 29.6.2021.
Isporučitelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Opis usluge: razne matice i vijci
Cijena s PDV-om: 188,23 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.6.2021.
flaks
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
142,12 kn
177,65 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/210/2021
Evidencijski broj
NAR-192/21
Predmet
flaks
EOJN
Datum sklapanja
28.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
142,12 kn
Iznos PDV-a
35,53 kn
Cijena s PDV-om
177,65 kn
Rok
RAČUN BR. 730
Datum isporuke: 28.6.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: flaks
Cijena s PDV-om: 177,65 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.6.2021.
pranje službenih vozila
Dizajn na kvadrat, obrt vl. M.Stojanović
OIB: 44523707423
3.000,00 kn
3.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/60/2021
Evidencijski broj
NAR-195/21
Predmet
pranje službenih vozila
EOJN
Datum sklapanja
28.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dizajn na kvadrat, obrt vl. M.Stojanović OIB: 44523707423
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
3.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 19
Datum isporuke: 28.6.2021.
Isporučitelj: Dizajn na kvadrat, obrt vl. M.Stojanović OIB: 44523707423
Opis usluge: pranje službenih vozila
Cijena s PDV-om: 3.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.6.2021.
gnojivo za cvijeće
Pecina d.o.o.
OIB: 87526088885
440,00 kn
497,20 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/209/2021
Evidencijski broj
NAR-189/21
Predmet
gnojivo za cvijeće
EOJN
Datum sklapanja
24.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pecina d.o.o. OIB: 87526088885
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
440,00 kn
Iznos PDV-a
57,20 kn
Cijena s PDV-om
497,20 kn
Rok
RAČUN BR. 12821
Datum isporuke: 24.6.2021.
Isporučitelj: Pecina d.o.o. OIB: 87526088885
Opis usluge: gnojivo za cvijeće
Cijena s PDV-om: 497,20 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.6.2021.
potrošni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
34,32 kn
42,90 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/207/2021
Evidencijski broj
NAR-190/21
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
24.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
34,32 kn
Iznos PDV-a
8,58 kn
Cijena s PDV-om
42,90 kn
Rok
RAČUN BR. 52210
Datum isporuke: 24.6.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 42,90 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.6.2021.
flaks
Drezga d.o.o.
OIB: 46535283602
843,20 kn
1.054,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/208/2021
Evidencijski broj
NAR-191/21
Predmet
flaks
EOJN
Datum sklapanja
24.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
843,20 kn
Iznos PDV-a
210,80 kn
Cijena s PDV-om
1.054,00 kn
Rok
RAČUN BR. 718
Datum isporuke: 24.6.2021.
Isporučitelj: Drezga d.o.o. OIB: 46535283602
Opis usluge: flaks
Cijena s PDV-om: 1.054,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.6.2021.
tehnički pregled ZG 6769FM
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
264,49 kn
330,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/57/2021
Evidencijski broj
NAR-186/21
Predmet
tehnički pregled ZG 6769FM
EOJN
Datum sklapanja
23.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
264,49 kn
Iznos PDV-a
66,12 kn
Cijena s PDV-om
330,61 kn
Rok
RAČUN BR. 17781
Datum isporuke: 23.6.2021.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi tehničkog pregleda ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 330,61 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.6.2021.
troškovi registracije ZG 6769FM
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
600,57 kn
632,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/58/2021
Evidencijski broj
NAR-184/21
Predmet
troškovi registracije ZG 6769FM
EOJN
Datum sklapanja
23.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,57 kn
Iznos PDV-a
31,68 kn
Cijena s PDV-om
632,25 kn
Rok
RAČUN BR. 17788
Datum isporuke: 23.6.2021.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije ZG 6769FM, troškovi registracije ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 632,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.6.2021.
troškovi registracije ZG 6735FZ
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
301,00 kn
328,37 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/59/2021
Evidencijski broj
NAR-185/21
Predmet
troškovi registracije ZG 6735FZ
EOJN
Datum sklapanja
23.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
301,00 kn
Iznos PDV-a
27,37 kn
Cijena s PDV-om
328,37 kn
Rok
RAČUN BR. 17783
Datum isporuke: 23.6.2021.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: troškovi registracije - ZG 6735FZ, troškovi registracije - ZG 6735FZ
Cijena s PDV-om: 328,37 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.6.2021.
rezervni dijelovi
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
415,72 kn
519,65 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/206/2021
Evidencijski broj
NAR-193/21
Predmet
rezervni dijelovi
EOJN
Datum sklapanja
23.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
415,72 kn
Iznos PDV-a
103,93 kn
Cijena s PDV-om
519,65 kn
Rok
RAČUN BR. 461
Datum isporuke: 23.6.2021.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: rezervni dijelovi
Cijena s PDV-om: 519,65 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.6.2021.
ogradni paneli i pletiva
Javor trgovina d.o.o.
OIB: 94766493425
767,34 kn
959,17 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/205/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
23.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Javor trgovina d.o.o. OIB: 94766493425
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
767,34 kn
Iznos PDV-a
191,83 kn
Cijena s PDV-om
959,17 kn
Rok
RAČUN BR. 663
Datum isporuke: 23.6.2021.
Isporučitelj: Javor trgovina d.o.o. OIB: 94766493425
Opis usluge: ogradni paneli
Cijena s PDV-om: 959,18 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.6.2021.
potrošni materijal
Pevex d.d.
OIB: 73660371074
63,92 kn
79,90 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/202/2021
Evidencijski broj
NAR-181/21
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
21.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pevex d.d. OIB: 73660371074
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
63,92 kn
Iznos PDV-a
15,98 kn
Cijena s PDV-om
79,90 kn
Rok
RAČUN BR. 66304
Datum isporuke: 21.6.2021.
Isporučitelj: Pevex d.d. OIB: 73660371074
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 79,90 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.6.2021.
građevinski materijal
Ildaks d.o.o.
OIB: 21720055021
733,60 kn
917,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/201/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
21.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ildaks d.o.o. OIB: 21720055021
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
733,60 kn
Iznos PDV-a
183,40 kn
Cijena s PDV-om
917,00 kn
Rok
RAČUN BR. 17284/1/1
Datum isporuke: 21.6.2021.
Isporučitelj: Ildaks d.o.o. OIB: 21720055021
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 917,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.6.2021.
usluge medicine rada
Dom zdravlja Zagrebačke županije
OIB: 67021010361
225,00 kn
225,00 kn
UGOVOR
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-183/21
Predmet
usluge medicine rada
EOJN
Datum sklapanja
18.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
225,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
225,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2104158
Datum isporuke: 18.6.2021.
Isporučitelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Opis usluge: usluge medicine rada
Cijena s PDV-om: 225,00 kn
RAČUN BR. 1576
Datum isporuke: 29.6.2021.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn
RAČUN BR. 1011-1-1
Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: Telmatix d.o.o. OIB: 17574253502
Opis usluge: mjesečni paušal za održavanje sustava telemetrije
Cijena s PDV-om: 375,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.6.2021.
pretplata za portalu - ZJN2021
Poslovna literatura d.o.o.
OIB: 61452840082
1.168,00 kn
1.226,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/24/2021
Evidencijski broj
NAR-182/21
Predmet
pretplata za portalu - ZJN2021
EOJN
Datum sklapanja
18.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Poslovna literatura d.o.o. OIB: 61452840082
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.168,00 kn
Iznos PDV-a
58,40 kn
Cijena s PDV-om
1.226,40 kn
Rok
RAČUN BR. 3982/01/211
Datum isporuke: 18.6.2021.
Isporučitelj: Poslovna literatura d.o.o. OIB: 61452840082
Opis usluge: pretplata na portalu - ZJN2021
Cijena s PDV-om: 1.226,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.6.2021.
osiguranje vozila i strojeva
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
1.387,44 kn
1.387,44 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/56/2021
Evidencijski broj
JN-01/06-21
Predmet
osiguranje vozila i strojeva
EOJN
Datum sklapanja
17.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.387,44 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.387,44 kn
Rok
RAČUN BR. 052101213595
Datum isporuke: 17.6.2021.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: osiguranje za ZG 6769FM
Cijena s PDV-om: 1.387,44 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/38

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.