Zadnje dodano: 1237 (Str. 1/62)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
27.7.2022.
željezo i željezna galanterija
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
45,36 kn
56,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/142/2022
Evidencijski broj
JN-01/02-22
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
27.7.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
45,36 kn
Iznos PDV-a
11,34 kn
Cijena s PDV-om
56,70 kn
Rok
RAČUN BR. 265
Datum isporuke: 17.5.2022.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 56,70 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.7.2022.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
465,28 kn
581,60 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/042/2022
Evidencijski broj
JN--01/15-22
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
12.7.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
465,28 kn
Iznos PDV-a
116,32 kn
Cijena s PDV-om
581,60 kn
Rok
RAČUN BR. 978-1-2
Datum isporuke: 19.3.2022.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 581,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.5.2022.
oprema za dječja igrališta, parkove i javne površine
S.K.I.M.T. d.o.o.
OIB: 44452211416
3.800,00 kn
4.750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/097/2022
Evidencijski broj
JN-01/16-22
Predmet
oprema za dječja igrališta, parkove i javne površine
EOJN
Datum sklapanja
31.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
S.K.I.M.T. d.o.o. OIB: 44452211416
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.800,00 kn
Iznos PDV-a
950,00 kn
Cijena s PDV-om
4.750,00 kn
Rok
RAČUN BR. 148
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: S.K.I.M.T. d.o.o. OIB: 44452211416
Opis usluge: stol za stolni tenis
Cijena s PDV-om: 4.750,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.5.2022.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
1.825,09 kn
2.281,36 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/150/2022
Evidencijski broj
JN-01/15-22
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
31.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.825,09 kn
Iznos PDV-a
456,27 kn
Cijena s PDV-om
2.281,36 kn
Rok
RAČUN BR. 924-2-2
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 2.281,36 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.5.2022.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
6.385,50 kn
7.975,01 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/150/2022
Evidencijski broj
JN-01/15-22
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
31.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.385,50 kn
Iznos PDV-a
1.589,51 kn
Cijena s PDV-om
7.975,01 kn
Rok
RAČUN BR. 2044-1-2
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal
Cijena s PDV-om: 7.981,88 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.5.2022.
motorno ulje
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
489,60 kn
612,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/157/2022
Evidencijski broj
NAR-132/22
Predmet
motorno ulje
EOJN
Datum sklapanja
31.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
489,60 kn
Iznos PDV-a
122,40 kn
Cijena s PDV-om
612,00 kn
Rok
RAČUN BR. 396/04/01
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: motorno ulje
Cijena s PDV-om: 612,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.5.2022.
razne matice i vijci
Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499
518,08 kn
647,60 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/155/2022
Evidencijski broj
NAR-141/22
Predmet
razne matice i vijci
EOJN
Datum sklapanja
31.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
518,08 kn
Iznos PDV-a
129,52 kn
Cijena s PDV-om
647,60 kn
Rok
RAČUN BR. 427-VP2-1
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Opis usluge: razne matice i vijci
Cijena s PDV-om: 647,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.5.2022.
razne matice i vijci
Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499
936,20 kn
1.170,25 kn
UGOVOR
Broj
ZR/156/2022
Evidencijski broj
NAR-140/22
Predmet
razne matice i vijci
EOJN
Datum sklapanja
31.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
936,20 kn
Iznos PDV-a
234,05 kn
Cijena s PDV-om
1.170,25 kn
Rok
RAČUN BR. 7495-VP1-1
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Opis usluge: razne matice i vijci
Cijena s PDV-om: 1.170,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.5.2022.
objava čestitke na radiju - Dan grada
SVN
OIB: 30288784821
1.200,00 kn
1.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/041/2022
Evidencijski broj
NAR-186/22
Predmet
objava čestitke na radiju - Dan grada
EOJN
Datum sklapanja
30.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SVN OIB: 30288784821
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.200,00 kn
Iznos PDV-a
300,00 kn
Cijena s PDV-om
1.500,00 kn
Rok
RAČUN BR. 54-01-1
Datum isporuke: 30.5.2022.
Isporučitelj: SVN Media d.o.o. OIB: 30288784821
Opis usluge: objava čestitke na radiju - Dan grada
Cijena s PDV-om: 1.500,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.5.2022.
voda Gorska
Matić d.o.o.
OIB: 76598425509
102,00 kn
127,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/19/2022
Evidencijski broj
NAR-131/22
Predmet
voda Gorska
EOJN
Datum sklapanja
26.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Matić d.o.o. OIB: 76598425509
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
102,00 kn
Iznos PDV-a
25,50 kn
Cijena s PDV-om
127,50 kn
Rok
RAČUN BR. 11785-001-91
Datum isporuke: 26.5.2022.
Isporučitelj: Matić d.o.o. OIB: 76598425509
Opis usluge: voda Gorska
Cijena s PDV-om: 127,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2022.
tehnički pregled ZG 8959HG
Croatia-tehnički pregledi d.o.o.
OIB: 89968033067
357,15 kn
446,44 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/038/2022
Evidencijski broj
NAR-128/22
Predmet
tehnički pregled ZG 8959HG
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Croatia-tehnički pregledi d.o.o. OIB: 89968033067
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
357,15 kn
Iznos PDV-a
89,29 kn
Cijena s PDV-om
446,44 kn
Rok
RAČUN BR. 33145
Datum isporuke: 24.5.2022.
Isporučitelj: Croatia-tehnički pregledi d.o.o. OIB: 89968033067
Opis usluge: tehnički pregled ZG 8959HG
Cijena s PDV-om: 446,44 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2022.
troškovi registarcije ZG 8959HG
Croatia-tehnički pregledi d.o.o.
OIB: 89968033067
797,12 kn
828,80 kn
UGOVOR
Broj
ZU/03/2022
Evidencijski broj
NAR-127/22
Predmet
troškovi registarcije ZG 8959HG
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Croatia-tehnički pregledi d.o.o. OIB: 89968033067
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
797,12 kn
Iznos PDV-a
31,68 kn
Cijena s PDV-om
828,80 kn
Rok
RAČUN BR. 33158
Datum isporuke: 24.5.2022.
Isporučitelj: Croatia-tehnički pregledi d.o.o. OIB: 89968033067
Opis usluge: troškovi registracije ZG 8959HG, troškovi registracije ZG 8959HG
Cijena s PDV-om: 828,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2022.
usluge medicine rada
Dom zdravlja Zagrebačke županije
OIB: 67021010361
350,00 kn
350,00 kn
UGOVOR
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-126/22
Predmet
usluge medicine rada
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
350,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
350,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2203978
Datum isporuke: 24.5.2022.
Isporučitelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Opis usluge: usluge medicine rada
Cijena s PDV-om: 350,00 kn
RAČUN BR. 949790
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 282,50 kn
RAČUN BR. 949789
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 949791
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 6360165
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
RAČUN BR. 1643
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2022.
sudoper za prostoriju uz mrtvačnicu
Bauhaus-Zagreb k.d.
OIB: 71642207963
431,04 kn
538,80 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/152/2022
Evidencijski broj
NAR-125/22
Predmet
sudoper za prostoriju uz mrtvačnicu
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
431,04 kn
Iznos PDV-a
107,76 kn
Cijena s PDV-om
538,80 kn
Rok
RAČUN BR. 4954
Datum isporuke: 24.5.2022.
Isporučitelj: Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Opis usluge: sudoper za prostoriju uz mrtvačnicu
Cijena s PDV-om: 538,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2022.
troškovi osiguranja ZG 8959HG
Croatia osiguranje d.d.
OIB: 26187994862
1.612,30 kn
1.612,30 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/039/2022
Evidencijski broj
JN-01/06-22
Predmet
troškovi osiguranja ZG 8959HG
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Croatia osiguranje d.d. OIB: 26187994862
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.612,30 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.612,30 kn
Rok
RAČUN BR. 990585196/22
Datum isporuke: 24.5.2022.
Isporučitelj: Croatia osiguranje d.d. OIB: 26187994862
Opis usluge: troškovi osiguranja ZG 8959HG
Cijena s PDV-om: 1.612,30 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.5.2022.
korištenje prostorija za obredno pranje
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja
OIB: 85584865987
95,22 kn
119,03 kn
UGOVOR
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-122/22
Predmet
korištenje prostorija za obredno pranje
EOJN
Datum sklapanja
23.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
95,22 kn
Iznos PDV-a
23,81 kn
Cijena s PDV-om
119,03 kn
Rok
RAČUN BR. 5766
Datum isporuke: 23.5.2022.
Isporučitelj: Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Opis usluge: korištenje prostorija za obredno pranje
Cijena s PDV-om: 119,03 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.5.2022.
usluge medicine rada
Dom zdravlja Zagrebačke županije
OIB: 67021010361
350,00 kn
350,00 kn
UGOVOR
Broj
0
Evidencijski broj
nar-161/22
Predmet
usluge medicine rada
EOJN
Datum sklapanja
23.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
350,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
350,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2203761
Datum isporuke: 23.5.2022.
Isporučitelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Opis usluge: usluge medicine rada
Cijena s PDV-om: 350,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.5.2022.
čišćenje i pražnjenje sabirne jame
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o.
OIB: 72128261220
1.950,00 kn
2.437,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/037/2022
Evidencijski broj
NAR-124/22
Predmet
čišćenje i pražnjenje sabirne jame
EOJN
Datum sklapanja
20.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.950,00 kn
Iznos PDV-a
487,50 kn
Cijena s PDV-om
2.437,50 kn
Rok
RAČUN BR. 292-1-1
Datum isporuke: 20.5.2022.
Isporučitelj: Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Opis usluge: čišćenje i pražnjenje sabirne jame
Cijena s PDV-om: 2.437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.5.2022.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
333,20 kn
416,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/151/2022
Evidencijski broj
JN-01/02-22
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
20.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
333,20 kn
Iznos PDV-a
83,30 kn
Cijena s PDV-om
416,50 kn
Rok
RAČUN BR. 950/03/1
Datum isporuke: 20.5.2022.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 416,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2022.
usluga cinčanja željeza
Cinčaona Helena d.o.o.
OIB: 18867325461
4.290,00 kn
5.362,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/034/2022
Evidencijski broj
NAR-118/22
Predmet
usluga cinčanja željeza
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Cinčaona Helena d.o.o. OIB: 18867325461
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.290,00 kn
Iznos PDV-a
1.072,50 kn
Cijena s PDV-om
5.362,50 kn
Rok
RAČUN BR. 1413/01/1
Datum isporuke: 19.5.2022.
Isporučitelj: Cinčaona Helena d.o.o. OIB: 18867325461
Opis usluge: usluga cinčanja željeza
Cijena s PDV-om: 5.362,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/62

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.