Zadnje dodano: 651 (Str. 1/33)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
30.4.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Sever S.D.L. d.o.o.
OIB: 61060868477
764,00 kn
955,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/39/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
30.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
764,00 kn
Iznos PDV-a
191,00 kn
Cijena s PDV-om
955,00 kn
Rok
RAČUN BR. 255
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477
Opis usluge: servis motornih kosa
Cijena s PDV-om: 955,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.4.2021.
usluge medicine rada
Dom zdravlja Zagrebačke županije
OIB: 67021010361
225,00 kn
225,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-128/21
Predmet
usluge medicine rada
EOJN
Datum sklapanja
30.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
225,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
225,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2102826
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Opis usluge: usluge medicine rada
Cijena s PDV-om: 225,00 kn
RAČUN BR. 624169
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 539,71 kn
RAČUN BR. 624168
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 344,58 kn
RAČUN BR. 624170
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 5252814
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.4.2021.
popravak brave i zasuna na vozilu
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
483,00 kn
603,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/41/2021
Evidencijski broj
NAR-128/21
Predmet
popravak brave i zasuna na vozilu
EOJN
Datum sklapanja
30.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
483,00 kn
Iznos PDV-a
120,75 kn
Cijena s PDV-om
603,75 kn
Rok
RAČUN BR. 107/1/2
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: popravak brave i zasuna na vozilu
Cijena s PDV-om: 603,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.4.2021.
potrošni materijal
Drijen d.o.o.
OIB: 41040680817
420,00 kn
525,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/145/2021
Evidencijski broj
NAR-129/21
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
30.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drijen d.o.o. OIB: 41040680817
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
420,00 kn
Iznos PDV-a
105,00 kn
Cijena s PDV-om
525,00 kn
Rok
RAČUN BR. 11130
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Drijen d.o.o. OIB: 41040680817
Opis usluge: kolci za sadnju
Cijena s PDV-om: 525,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.4.2021.
razne matice i vijci
Rotometal-ing d.o.o.
OIB: 74290794499
376,10 kn
470,13 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/142/2021
Evidencijski broj
NAR-110/21
Predmet
razne matice i vijci
EOJN
Datum sklapanja
30.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
376,10 kn
Iznos PDV-a
94,03 kn
Cijena s PDV-om
470,13 kn
Rok
RAČUN BR. 344
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499
Opis usluge: razne matice i vijci
Cijena s PDV-om: 470,13 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.4.2021.
objava osmrtnice
Hanza media d.o.o.
OIB: 79517545745
816,00 kn
1.020,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/97/2021
Evidencijski broj
NAR-125/21
Predmet
objava osmrtnice
EOJN
Datum sklapanja
29.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hanza media d.o.o. OIB: 79517545745
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
816,00 kn
Iznos PDV-a
204,00 kn
Cijena s PDV-om
1.020,00 kn
Rok
RAČUN BR. 5918
Datum isporuke: 29.4.2021.
Isporučitelj: Hanza media d.o.o. OIB: 79517545745
Opis usluge: objava osmrtnice
Cijena s PDV-om: 1.020,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.4.2021.
servis vozila ZG 8959HG
RB Auto d.o.o.
OIB: 51138584691
1.649,43 kn
2.061,79 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/40/2021
Evidencijski broj
NAR-126/21
Predmet
servis vozila ZG 8959HG
EOJN
Datum sklapanja
29.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
RB Auto d.o.o. OIB: 51138584691
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.649,43 kn
Iznos PDV-a
412,36 kn
Cijena s PDV-om
2.061,79 kn
Rok
RAČUN BR. 1772
Datum isporuke: 29.4.2021.
Isporučitelj: RB Auto d.o.o. OIB: 51138584691
Opis usluge: servis vozila ZG 8959HG
Cijena s PDV-om: 2.061,79 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.4.2021.
sitni inventar
Bauhaus-Zagreb k.d.
OIB: 71642207963
662,40 kn
828,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/137/2021
Evidencijski broj
JN-01/09-21
Predmet
sitni inventar
EOJN
Datum sklapanja
29.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
662,40 kn
Iznos PDV-a
165,60 kn
Cijena s PDV-om
828,00 kn
Rok
RAČUN BR. 13092
Datum isporuke: 29.4.2021.
Isporučitelj: Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Opis usluge: računala za navodnjavanje
Cijena s PDV-om: 828,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.4.2021.
ogradni paneli i pletiva
Krešimir trgovina d.o.o.
OIB: 57250407301
4.926,20 kn
6.157,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/143/2021
Evidencijski broj
JN-01/18-21
Predmet
ogradni paneli i pletiva
EOJN
Datum sklapanja
29.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.926,20 kn
Iznos PDV-a
1.231,55 kn
Cijena s PDV-om
6.157,75 kn
Rok
RAČUN BR. 645/01/600
Datum isporuke: 29.4.2021.
Isporučitelj: Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301
Opis usluge: ogradni paneli i pletiva
Cijena s PDV-om: 6.157,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.4.2021.
rezervni dio za čistilicu
Tehno-hidraulik d.o.o.
OIB: 09925328419
399,82 kn
499,78 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/121/2021
Evidencijski broj
NAR-109/21
Predmet
rezervni dio za čistilicu
EOJN
Datum sklapanja
28.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
399,82 kn
Iznos PDV-a
99,96 kn
Cijena s PDV-om
499,78 kn
Rok
RAČUN BR. 671
Datum isporuke: 29.4.2021.
Isporučitelj: Tehno-hidraulik d.o.o. OIB: 09925328419
Opis usluge: rezervni dio za čistilicu
Cijena s PDV-om: 499,78 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.4.2021.
građevinski materijal
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
1.981,97 kn
2.462,51 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/061/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal
EOJN
Datum sklapanja
28.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.981,97 kn
Iznos PDV-a
480,54 kn
Cijena s PDV-om
2.462,51 kn
Rok
RAČUN BR. 1390-1-2
Datum isporuke: 28.4.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal, željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 2.462,51 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.4.2021.
potrošni materijal
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
1.119,20 kn
1.399,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/139/2021
Evidencijski broj
NAR-141/21
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
28.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.119,20 kn
Iznos PDV-a
279,80 kn
Cijena s PDV-om
1.399,00 kn
Rok
RAČUN BR. 406
Datum isporuke: 28.4.2021.
Isporučitelj: Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 1.399,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.4.2021.
popravak alata
Alati Milić d.o.o.
OIB: 53769098448
63,63 kn
79,54 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/37/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
popravak alata
EOJN
Datum sklapanja
27.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
63,63 kn
Iznos PDV-a
15,91 kn
Cijena s PDV-om
79,54 kn
Rok
RAČUN BR. 3042
Datum isporuke: 27.4.2021.
Isporučitelj: Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448
Opis usluge: popravak alata
Cijena s PDV-om: 79,54 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.4.2021.
sanitarni potrošni materijal
Offertissima d.o.o.
OIB: 00643859701
58,96 kn
73,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/138/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
sanitarni potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
27.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
58,96 kn
Iznos PDV-a
14,74 kn
Cijena s PDV-om
73,70 kn
Rok
RAČUN BR. 34359
Datum isporuke: 27.4.2021.
Isporučitelj: Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 73,70 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
373,46 kn
466,83 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/134/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
373,46 kn
Iznos PDV-a
93,37 kn
Cijena s PDV-om
466,83 kn
Rok
RAČUN BR. 893
Datum isporuke: 26.4.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 466,83 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2021.
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
Bent excellent d.o.o.
OIB: 91040737993
393,46 kn
491,83 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/130/2021
Evidencijski broj
JN-01/05-21
Predmet
materijal za čišćenje i sanitarni materijal
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
393,46 kn
Iznos PDV-a
98,37 kn
Cijena s PDV-om
491,83 kn
Rok
RAČUN BR. 3765/1/4
Datum isporuke: 26.4.2021.
Isporučitelj: Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993
Opis usluge: sanitarni potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 491,83 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2021.
sitni inventar
HGSpot grupa d.o.o.
OIB: 65553879500
540,00 kn
675,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/07/2021
Evidencijski broj
JN-01/09-21
Predmet
sitni inventar
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HGSpot grupa d.o.o. OIB: 65553879500
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
540,00 kn
Iznos PDV-a
135,00 kn
Cijena s PDV-om
675,00 kn
Rok
RAČUN BR. 18692/9/1
Datum isporuke: 26.4.2021.
Isporučitelj: HGSpot grupa d.o.o. OIB: 65553879500
Opis usluge: sitni inventar - eksterni disk
Cijena s PDV-om: 675,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.4.2021.
sadnice drveća
Rasadnik Iva d.o.o.
OIB: 82837995610
2.494,00 kn
2.818,22 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/132/2021
Evidencijski broj
JN-01/03-21
Predmet
sadnice drveća
EOJN
Datum sklapanja
24.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Rasadnik Iva d.o.o. OIB: 82837995610
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.494,00 kn
Iznos PDV-a
324,22 kn
Cijena s PDV-om
2.818,22 kn
Rok
RAČUN BR. 366
Datum isporuke: 24.4.2021.
Isporučitelj: Rasadnik Iva d.o.o. OIB: 82837995610
Opis usluge: sadnice drveća
Cijena s PDV-om: 2.818,22 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.4.2021.
potrošni materijal
Tas autoservis d.o.o.
OIB: 98858838213
16,00 kn
20,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/136/2021
Evidencijski broj
NAR-123/21
Predmet
potrošni materijal
EOJN
Datum sklapanja
23.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
16,00 kn
Iznos PDV-a
4,00 kn
Cijena s PDV-om
20,00 kn
Rok
RAČUN BR. 843
Datum isporuke: 23.4.2021.
Isporučitelj: Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213
Opis usluge: potrošni materijal
Cijena s PDV-om: 20,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.4.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
2.782,12 kn
3.477,63 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/127/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
23.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.782,12 kn
Iznos PDV-a
695,51 kn
Cijena s PDV-om
3.477,63 kn
Rok
RAČUN BR. 882
Datum isporuke: 23.4.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 3.477,63 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/33

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.