Traženi pojam: USLUGA - pronađeno rezultata: 117. (Str. 1/6)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
30.4.2021.
usluge medicine rada
Dom zdravlja Zagrebačke županije
OIB: 67021010361
225,00 kn
225,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-128/21
Predmet
usluge medicine rada
EOJN
Datum sklapanja
30.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
225,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
225,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2102826
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Opis usluge: usluge medicine rada
Cijena s PDV-om: 225,00 kn
RAČUN BR. 624169
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 539,71 kn
RAČUN BR. 624168
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 344,58 kn
RAČUN BR. 624170
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 5252814
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.4.2021.
objava osmrtnice
Hanza media d.o.o.
OIB: 79517545745
816,00 kn
1.020,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/97/2021
Evidencijski broj
NAR-125/21
Predmet
objava osmrtnice
EOJN
Datum sklapanja
29.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hanza media d.o.o. OIB: 79517545745
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
816,00 kn
Iznos PDV-a
204,00 kn
Cijena s PDV-om
1.020,00 kn
Rok
RAČUN BR. 5918
Datum isporuke: 29.4.2021.
Isporučitelj: Hanza media d.o.o. OIB: 79517545745
Opis usluge: objava osmrtnice
Cijena s PDV-om: 1.020,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.4.2021.
obrada i upis ugradnje kuke na vozilo
Agram tis d.o.o.
OIB: 99681708224
210,00 kn
262,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/34/2021
Evidencijski broj
NAR-106/21
Predmet
obrada i upis ugradnje kuke na vozilo
EOJN
Datum sklapanja
19.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
210,00 kn
Iznos PDV-a
52,50 kn
Cijena s PDV-om
262,50 kn
Rok
RAČUN BR. 10247
Datum isporuke: 19.4.2021.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: obrada i upis ugradnje kuke na vozilo
Cijena s PDV-om: 262,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.4.2021.
punjenje vatrogasnog aparata
Pastor-TVA d.d.
OIB: 17140959007
50,00 kn
62,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/32//2021
Evidencijski broj
NAR-104/21
Predmet
punjenje vatrogasnog aparata
EOJN
Datum sklapanja
15.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
12,50 kn
Cijena s PDV-om
62,50 kn
Rok
RAČUN BR. 2973
Datum isporuke: 15.4.2021.
Isporučitelj: Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007
Opis usluge: punjenje vatrogasnog aparata
Cijena s PDV-om: 62,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.4.2021.
vulkanizerske usluge
Dina-Prelec d.o.o.
OIB: 48658590250
544,00 kn
680,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/33/2021
Evidencijski broj
NAR-112/21
Predmet
vulkanizerske usluge
EOJN
Datum sklapanja
15.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dina-Prelec d.o.o. OIB: 48658590250
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
544,00 kn
Iznos PDV-a
136,00 kn
Cijena s PDV-om
680,00 kn
Rok
RAČUN BR. 20
Datum isporuke: 15.4.2021.
Isporučitelj: Dina-Prelec d.o.o. OIB: 48658590250
Opis usluge: vulkanizerske usluge
Cijena s PDV-om: 680,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.4.2021.
autokuka s ugradnjom
Tekoop d.o.o.
OIB: 75393713213
2.250,00 kn
2.812,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/103/2021
Evidencijski broj
NAR-105/21
Predmet
autokuka s ugradnjom
EOJN
Datum sklapanja
13.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Tekoop d.o.o. OIB: 75393713213
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.250,00 kn
Iznos PDV-a
562,50 kn
Cijena s PDV-om
2.812,50 kn
Rok
RAČUN BR. 88
Datum isporuke: 13.4.2021.
Isporučitelj: Tekoop d.o.o. OIB: 75393713213
Opis usluge: autokuka s ugradnjom
Cijena s PDV-om: 2.812,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.4.2021.
servis i održavanje strojeva i alata
Techno win d.o.o.
OIB: 03892414675
1.084,00 kn
1.355,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/27/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
servis i održavanje strojeva i alata
EOJN
Datum sklapanja
12.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.084,00 kn
Iznos PDV-a
271,00 kn
Cijena s PDV-om
1.355,00 kn
Rok
RAČUN BR. 74-1-1
Datum isporuke: 26.5.2021.
Isporučitelj: Techno win d.o.o. OIB: 03892414675
Opis usluge: popravak čistilice
Cijena s PDV-om: 1.355,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.4.2021.
zakon o radu 2021. pretplata
Poslovna literatura d.o.o.
OIB: 61452840082
1.376,00 kn
1.376,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/17/2021
Evidencijski broj
NAR-103/21
Predmet
zakon o radu 2021. pretplata
EOJN
Datum sklapanja
9.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Poslovna literatura d.o.o. OIB: 61452840082
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.376,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.376,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2551/01/211
Datum isporuke: 9.4.2021.
Isporučitelj: Poslovna literatura d.o.o. OIB: 61452840082
Opis usluge: zakon o radu 2021. pretplata
Cijena s PDV-om: 1.444,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.4.2021.
ugradnja dodatnih opruga na kombi
MG Mehanika d.o.o.
OIB: 32027868754
1.416,00 kn
1.770,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/28/2021
Evidencijski broj
JN-01/13-21
Predmet
ugradnja dodatnih opruga na kombi
EOJN
Datum sklapanja
8.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MG Mehanika d.o.o. OIB: 32027868754
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.416,00 kn
Iznos PDV-a
354,00 kn
Cijena s PDV-om
1.770,00 kn
Rok
RAČUN BR. 497/1/1
Datum isporuke: 8.4.2021.
Isporučitelj: MG Mehanika d.o.o. OIB: 32027868754
Opis usluge: ugradnja dodatnih opruga na kombi
Cijena s PDV-om: 1.770,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.4.2021.
usluga plastificiranja stupova
Metaplast encore d.o.o.
OIB: 22197454225
1.421,00 kn
1.776,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/006/2021
Evidencijski broj
NAR-095/21
Predmet
usluga plastificiranja stupova
EOJN
Datum sklapanja
7.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metaplast encore d.o.o. OIB: 22197454225
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.421,00 kn
Iznos PDV-a
355,25 kn
Cijena s PDV-om
1.776,25 kn
Rok
RAČUN BR. 42/1/1
Datum isporuke: 7.4.2021.
Isporučitelj: Metaplast encore d.o.o. OIB: 22197454225
Opis usluge: usluga plastificiranja stupova
Cijena s PDV-om: 1.776,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
6.4.2021.
objava uskrsne čestitke
SVN Media d.o.o.
OIB: 30288784821
700,00 kn
875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/12/2021
Evidencijski broj
NAR-093/21
Predmet
objava uskrsne čestitke
EOJN
Datum sklapanja
6.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SVN Media d.o.o. OIB: 30288784821
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
700,00 kn
Iznos PDV-a
175,00 kn
Cijena s PDV-om
875,00 kn
Rok
RAČUN BR. 45-01-1
Datum isporuke: 6.4.2021.
Isporučitelj: SVN Media d.o.o. OIB: 30288784821
Opis usluge: objava uskrsne čestitke
Cijena s PDV-om: 875,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.3.2021.
izrada i postava naljepnica na radna vozila
Kopriva-graf d.o.o.
OIB: 13897423444
700,00 kn
850,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/25/2021
Evidencijski broj
NAR-094/21
Predmet
izrada i postava naljepnica na radna vozila
EOJN
Datum sklapanja
26.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
700,00 kn
Iznos PDV-a
150,00 kn
Cijena s PDV-om
850,00 kn
Rok
RAČUN BR. 37
Datum isporuke: 26.3.2021.
Isporučitelj: Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Opis usluge: izrada i postava naljepnica na radna vozila
Cijena s PDV-om: 875,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.3.2021.
tehnički pregled ZG9305ID
Agram tis d.o.o.
OIB: 73294314024
357,15 kn
446,44 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/24/2021
Evidencijski broj
NAR-084/21
Predmet
tehnički pregled ZG9305ID
EOJN
Datum sklapanja
25.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 73294314024
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
357,15 kn
Iznos PDV-a
89,29 kn
Cijena s PDV-om
446,44 kn
Rok
RAČUN BR. 9961
Datum isporuke: 25.3.2021.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 73294314024
Opis usluge: tehnički pregled ZG9305ID
Cijena s PDV-om: 446,44 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.3.2021.
troškovi registracije
Agram tis d.o.o.
OIB: 73294314024
1.495,76 kn
1.544,68 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/23/2021
Evidencijski broj
NAR-085/21
Predmet
troškovi registracije
EOJN
Datum sklapanja
25.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Agram tis d.o.o. OIB: 73294314024
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.495,76 kn
Iznos PDV-a
48,92 kn
Cijena s PDV-om
1.544,68 kn
Rok
RAČUN BR. 9971
Datum isporuke: 25.3.2021.
Isporučitelj: Agram tis d.o.o. OIB: 73294314024
Opis usluge: troškovi registracije ZG9305ID, troškovi registracije ZG9305ID
Cijena s PDV-om: 1.544,68 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.3.2021.
troškovi javnog bilježnika
Javni bilježnik T.Knez
OIB: 07401283723
175,00 kn
228,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/10/2021
Evidencijski broj
NAR-079/21
Predmet
troškovi javnog bilježnika
EOJN
Datum sklapanja
19.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Javni bilježnik T.Knez OIB: 07401283723
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
175,00 kn
Iznos PDV-a
53,75 kn
Cijena s PDV-om
228,75 kn
Rok
RAČUN BR. 368
Datum isporuke: 19.3.2021.
Isporučitelj: Javni bilježnik T.Knez OIB: 07401283723
Opis usluge: troškovi javnog bilježnika, troškovi javnog bilježnika
Cijena s PDV-om: 228,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.3.2021.
lotanje limenih uloška
Miraj, obrt vl. Z.Žic
OIB: 69758570942
928,00 kn
1.160,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/46,47,55,59/2021
Evidencijski broj
NAR-069/21
Predmet
lotanje limenih uloška
EOJN
Datum sklapanja
5.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Miraj, obrt vl. Z.Žic OIB: 69758570942
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
928,00 kn
Iznos PDV-a
232,00 kn
Cijena s PDV-om
1.160,00 kn
Rok
RAČUN BR. 64/2/1
Datum isporuke: 5.3.2021.
Isporučitelj: Miraj, obrt vl. Z.Žic OIB: 69758570942
Opis usluge: lotanje limenih uloška
Cijena s PDV-om: 1.160,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.3.2021.
popravak mjenjača - Fiat Ducato
MM auto moto tehna d.o.o.
OIB: 17119217373
1.128,00 kn
1.410,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/17/2021
Evidencijski broj
NAR-063/21
Predmet
popravak mjenjača - Fiat Ducato
EOJN
Datum sklapanja
4.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.128,00 kn
Iznos PDV-a
282,00 kn
Cijena s PDV-om
1.410,00 kn
Rok
RAČUN BR. 50/1/2
Datum isporuke: 4.3.2021.
Isporučitelj: MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373
Opis usluge: popravak mjenjača Fiat Ducato
Cijena s PDV-om: 1.410,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.3.2021.
najam A4 HP uređaja
Opti print adria d.o.o.
OIB: 11469787133
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
16/2021
Evidencijski broj
NAR-064/21
Predmet
najam A4 HP uređaja
EOJN
Datum sklapanja
1.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Opti print adria d.o.o. OIB: 11469787133
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 1186
Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.3.2021.
najam A4 HP uređaja
Opri Print Adria d.o.o.
OIB: 11469787133
350,00 kn
437,50 kn
UGOVOR
Broj
ZG-21-1134-01
Evidencijski broj
NAR-064/21
Predmet
najam A4 HP uređaja
EOJN
Datum sklapanja
1.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
350,00 kn
Iznos PDV-a
87,50 kn
Cijena s PDV-om
437,50 kn
Rok
12 mjeseci
RAČUN BR. 1677
Datum isporuke: 1.4.2021.
Isporučitelj: Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133
Opis usluge: mjesečni najam A4 HP uređaja
Cijena s PDV-om: 437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.2.2021.
izrada i tisak naljepnica za znakove i vozila
Kopriva-graf d.o.o.
OIB: 13897423444
1.105,00 kn
1.381,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/01/2021
Evidencijski broj
NAR-059/21
Predmet
izrada i tisak naljepnica za znakove i vozila
EOJN
Datum sklapanja
26.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.105,00 kn
Iznos PDV-a
276,25 kn
Cijena s PDV-om
1.381,25 kn
Rok
RAČUN BR. 18/01/211
Datum isporuke: 26.2.2021.
Isporučitelj: Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Opis usluge: izrada i tisak naljepnica za znakove i vozila
Cijena s PDV-om: 1.381,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/6

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.