Traženi pojam: USLUGA - pronađeno rezultata: 226. (Str. 1/12)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
30.5.2022.
objava čestitke na radiju - Dan grada
SVN
OIB: 30288784821
1.200,00 kn
1.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/041/2022
Evidencijski broj
NAR-186/22
Predmet
objava čestitke na radiju - Dan grada
EOJN
Datum sklapanja
30.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SVN OIB: 30288784821
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.200,00 kn
Iznos PDV-a
300,00 kn
Cijena s PDV-om
1.500,00 kn
Rok
RAČUN BR. 54-01-1
Datum isporuke: 30.5.2022.
Isporučitelj: SVN Media d.o.o. OIB: 30288784821
Opis usluge: objava čestitke na radiju - Dan grada
Cijena s PDV-om: 1.500,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2022.
tehnički pregled ZG 8959HG
Croatia-tehnički pregledi d.o.o.
OIB: 89968033067
357,15 kn
446,44 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/038/2022
Evidencijski broj
NAR-128/22
Predmet
tehnički pregled ZG 8959HG
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Croatia-tehnički pregledi d.o.o. OIB: 89968033067
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
357,15 kn
Iznos PDV-a
89,29 kn
Cijena s PDV-om
446,44 kn
Rok
RAČUN BR. 33145
Datum isporuke: 24.5.2022.
Isporučitelj: Croatia-tehnički pregledi d.o.o. OIB: 89968033067
Opis usluge: tehnički pregled ZG 8959HG
Cijena s PDV-om: 446,44 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2022.
troškovi registarcije ZG 8959HG
Croatia-tehnički pregledi d.o.o.
OIB: 89968033067
797,12 kn
828,80 kn
UGOVOR
Broj
ZU/03/2022
Evidencijski broj
NAR-127/22
Predmet
troškovi registarcije ZG 8959HG
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Croatia-tehnički pregledi d.o.o. OIB: 89968033067
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
797,12 kn
Iznos PDV-a
31,68 kn
Cijena s PDV-om
828,80 kn
Rok
RAČUN BR. 33158
Datum isporuke: 24.5.2022.
Isporučitelj: Croatia-tehnički pregledi d.o.o. OIB: 89968033067
Opis usluge: troškovi registracije ZG 8959HG, troškovi registracije ZG 8959HG
Cijena s PDV-om: 828,80 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2022.
usluge medicine rada
Dom zdravlja Zagrebačke županije
OIB: 67021010361
350,00 kn
350,00 kn
UGOVOR
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-126/22
Predmet
usluge medicine rada
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
350,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
350,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2203978
Datum isporuke: 24.5.2022.
Isporučitelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Opis usluge: usluge medicine rada
Cijena s PDV-om: 350,00 kn
RAČUN BR. 949790
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 282,50 kn
RAČUN BR. 949789
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 949791
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 6360165
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
RAČUN BR. 1643
Datum isporuke: 31.5.2022.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.5.2022.
korištenje prostorija za obredno pranje
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja
OIB: 85584865987
95,22 kn
119,03 kn
UGOVOR
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-122/22
Predmet
korištenje prostorija za obredno pranje
EOJN
Datum sklapanja
23.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
95,22 kn
Iznos PDV-a
23,81 kn
Cijena s PDV-om
119,03 kn
Rok
RAČUN BR. 5766
Datum isporuke: 23.5.2022.
Isporučitelj: Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Gradska groblja OIB: 85584865987
Opis usluge: korištenje prostorija za obredno pranje
Cijena s PDV-om: 119,03 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.5.2022.
usluge medicine rada
Dom zdravlja Zagrebačke županije
OIB: 67021010361
350,00 kn
350,00 kn
UGOVOR
Broj
0
Evidencijski broj
nar-161/22
Predmet
usluge medicine rada
EOJN
Datum sklapanja
23.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
350,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
350,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2203761
Datum isporuke: 23.5.2022.
Isporučitelj: Dom zdravlja Zagrebačke županije OIB: 67021010361
Opis usluge: usluge medicine rada
Cijena s PDV-om: 350,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.5.2022.
čišćenje i pražnjenje sabirne jame
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o.
OIB: 72128261220
1.950,00 kn
2.437,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/037/2022
Evidencijski broj
NAR-124/22
Predmet
čišćenje i pražnjenje sabirne jame
EOJN
Datum sklapanja
20.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.950,00 kn
Iznos PDV-a
487,50 kn
Cijena s PDV-om
2.437,50 kn
Rok
RAČUN BR. 292-1-1
Datum isporuke: 20.5.2022.
Isporučitelj: Z.P.Z. Trgopromet d.o.o. OIB: 72128261220
Opis usluge: čišćenje i pražnjenje sabirne jame
Cijena s PDV-om: 2.437,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2022.
usluga cinčanja željeza
Cinčaona Helena d.o.o.
OIB: 18867325461
4.290,00 kn
5.362,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/034/2022
Evidencijski broj
NAR-118/22
Predmet
usluga cinčanja željeza
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Cinčaona Helena d.o.o. OIB: 18867325461
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.290,00 kn
Iznos PDV-a
1.072,50 kn
Cijena s PDV-om
5.362,50 kn
Rok
RAČUN BR. 1413/01/1
Datum isporuke: 19.5.2022.
Isporučitelj: Cinčaona Helena d.o.o. OIB: 18867325461
Opis usluge: usluga cinčanja željeza
Cijena s PDV-om: 5.362,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.5.2022.
usluge tiska
Kopriva-graf d.o.o.
OIB: 13897423444
160,00 kn
200,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/17/2022
Evidencijski broj
NAR-117/22
Predmet
usluge tiska
EOJN
Datum sklapanja
17.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
160,00 kn
Iznos PDV-a
40,00 kn
Cijena s PDV-om
200,00 kn
Rok
RAČUN BR. 65
Datum isporuke: 17.5.2022.
Isporučitelj: Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Opis usluge: usluga tiska
Cijena s PDV-om: 200,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.5.2022.
vulkanizerske usluge
Dina-Prelec d.o.o.
OIB: 48658590250
1.160,00 kn
1.450,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/035/2022
Evidencijski broj
NAR-110/22
Predmet
vulkanizerske usluge
EOJN
Datum sklapanja
12.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dina-Prelec d.o.o. OIB: 48658590250
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.160,00 kn
Iznos PDV-a
290,00 kn
Cijena s PDV-om
1.450,00 kn
Rok
RAČUN BR. 43
Datum isporuke: 12.5.2022.
Isporučitelj: Dina-Prelec d.o.o. OIB: 48658590250
Opis usluge: vulkanizerske usluge
Cijena s PDV-om: 1.450,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.5.2022.
usluge prijevoza robe - kamen
Jurić promet, obrt
OIB: 74378346297
2.000,00 kn
2.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/029/2022
Evidencijski broj
NAR-104/22
Predmet
usluge prijevoza robe - kamen
EOJN
Datum sklapanja
10.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Jurić promet, obrt OIB: 74378346297
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.000,00 kn
Iznos PDV-a
500,00 kn
Cijena s PDV-om
2.500,00 kn
Rok
RAČUN BR. 340/1/1
Datum isporuke: 10.5.2022.
Isporučitelj: Jurić promet, obrt OIB: 74378346297
Opis usluge: usluga prijevoza robe - kamen
Cijena s PDV-om: 2.500,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.5.2022.
seminar o uvođenju eura
RRIF-Plus d.o.o.
OIB: 18376805890
600,00 kn
750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/014/2022
Evidencijski broj
NAR-103/22
Predmet
seminar o uvođenju eura
EOJN
Datum sklapanja
9.5.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
RRIF-Plus d.o.o. OIB: 18376805890
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
150,00 kn
Cijena s PDV-om
750,00 kn
Rok
RAČUN BR. 11660-2-33
Datum isporuke: 9.5.2022.
Isporučitelj: RRIF-Plus d.o.o. OIB: 18376805890
Opis usluge: seminar o uvođenju eura
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.4.2022.
ugradnja slavina na groblju
Jurak mont, obrt vl. Zdravko Jurak
OIB: 19180900334
1.010,00 kn
1.262,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/024/2022
Evidencijski broj
NAR-088/22
Predmet
ugradnja slavina na groblju
EOJN
Datum sklapanja
25.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Jurak mont, obrt vl. Zdravko Jurak OIB: 19180900334
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.010,00 kn
Iznos PDV-a
252,50 kn
Cijena s PDV-om
1.262,50 kn
Rok
RAČUN BR. 20-1-1
Datum isporuke: 25.4.2022.
Isporučitelj: Jurak mont, obrt vl. Zdravko Jurak OIB: 19180900334
Opis usluge: ugradnja slavina na groblju
Cijena s PDV-om: 1.262,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.4.2022.
objava uskrsne čestitke na radiju
SVN Media d.o.o.
OIB: 30288784821
1.200,00 kn
1.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/022/2022
Evidencijski broj
NAR-082/22
Predmet
objava uskrsne čestitke na radiju
EOJN
Datum sklapanja
15.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SVN Media d.o.o. OIB: 30288784821
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.200,00 kn
Iznos PDV-a
300,00 kn
Cijena s PDV-om
1.500,00 kn
Rok
RAČUN BR. 29-01-1
Datum isporuke: 15.4.2022.
Isporučitelj: SVN Media d.o.o. OIB: 30288784821
Opis usluge: objava uskrsne čestitke
Cijena s PDV-om: 1.500,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.4.2022.
nadoplata ENC-a
Hrvatske autoceste d.o.o.
OIB: 57500462912
313,04 kn
391,30 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/021/2022
Evidencijski broj
NAR-080/22
Predmet
nadoplata ENC-a
EOJN
Datum sklapanja
13.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
313,04 kn
Iznos PDV-a
78,26 kn
Cijena s PDV-om
391,30 kn
Rok
RAČUN BR. 10457743
Datum isporuke: 13.4.2022.
Isporučitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912
Opis usluge: nadoplata ENC-a
Cijena s PDV-om: 391,30 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.4.2022.
vulkanizerske usluge i gume
Dina-Prelec d.o.o.
OIB: 48658590250
1.755,20 kn
2.194,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/084/2022
Evidencijski broj
NAR-074/22
Predmet
vulkanizerske usluge i gume
EOJN
Datum sklapanja
2.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dina-Prelec d.o.o. OIB: 48658590250
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.755,20 kn
Iznos PDV-a
438,80 kn
Cijena s PDV-om
2.194,00 kn
Rok
RAČUN BR. 19
Datum isporuke: 2.4.2022.
Isporučitelj: Dina-Prelec d.o.o. OIB: 48658590250
Opis usluge: vulkanizerske usluge i gume
Cijena s PDV-om: 2.194,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.3.2022.
izrada i montaža namještaja za prostorije radnika na groblju
TDesign interiors j.d.o.o.
OIB: 70423891642
16.000,00 kn
20.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/047/2022
Evidencijski broj
NAR-57/22
Predmet
izrada i montaža namještaja za prostorije radnika na groblju
EOJN
Datum sklapanja
31.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TDesign interiors j.d.o.o. OIB: 70423891642
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
16.000,00 kn
Iznos PDV-a
4.000,00 kn
Cijena s PDV-om
20.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1/1/1
Datum isporuke: 31.3.2022.
Isporučitelj: TDesign interiors j.d.o.o. OIB: 70423891642
Opis usluge: izrada i montaža namještaja za prostorije radnika na groblju
Cijena s PDV-om: 20.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.3.2022.
usluge medicine rada
Medicinsko-biokemijski laboratorij V.Z.
OIB: 26508662548
125,00 kn
125,00 kn
UGOVOR
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-79/22
Predmet
usluge medicine rada
EOJN
Datum sklapanja
31.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Medicinsko-biokemijski laboratorij V.Z. OIB: 26508662548
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
125,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
125,00 kn
Rok
RAČUN BR. 47/2/1
Datum isporuke: 31.3.2022.
Isporučitelj: Medicinsko-biokemijski laboratorij V.Z. OIB: 26508662548
Opis usluge: usluge medicine rada
Cijena s PDV-om: 125,00 kn
RAČUN BR. 532571
Datum isporuke: 31.3.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 532569
Datum isporuke: 31.3.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 532570
Datum isporuke: 31.3.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 282,50 kn
RAČUN BR. 4049943099-202204-4
Datum isporuke: 1.4.2022.
Isporučitelj: Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Opis usluge: mjesečna radio pristojba
Cijena s PDV-om: 240,00 kn
RAČUN BR. 1274
Datum isporuke: 29.4.2022.
Isporučitelj: Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353
Opis usluge: osvježivač prostora
Cijena s PDV-om: 65,00 kn
RAČUN BR. 731466
Datum isporuke: 30.4.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 731468
Datum isporuke: 30.4.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 731467
Datum isporuke: 30.4.2022.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 282,50 kn
RAČUN BR. 6104371
Datum isporuke: 30.4.2022.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
RAČUN BR. 4049943099-202205-2
Datum isporuke: 1.5.2022.
Isporučitelj: Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Opis usluge: mjesečna radio pristojba
Cijena s PDV-om: 240,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.3.2022.
usluga plastificiranja stupova
Metaplast encore d.o.o.
OIB: 22197454225
756,00 kn
945,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/018/2022
Evidencijski broj
NAR-68/22
Predmet
usluga plastificiranja stupova
EOJN
Datum sklapanja
24.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Metaplast encore d.o.o. OIB: 22197454225
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
756,00 kn
Iznos PDV-a
189,00 kn
Cijena s PDV-om
945,00 kn
Rok
RAČUN BR. 78/1/1
Datum isporuke: 24.3.2022.
Isporučitelj: Metaplast encore d.o.o. OIB: 22197454225
Opis usluge: usluga plastificiranja stupova
Cijena s PDV-om: 945,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.3.2022.
troškovi registracije ZG 9305ID
Croatia-tehnički pregledi d.o.o.
OIB: 89968033067
1.413,52 kn
1.458,13 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/019/2022
Evidencijski broj
NAR-67/22
Predmet
troškovi registracije ZG 9305ID
EOJN
Datum sklapanja
23.3.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Croatia-tehnički pregledi d.o.o. OIB: 89968033067
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.413,52 kn
Iznos PDV-a
44,61 kn
Cijena s PDV-om
1.458,13 kn
Rok
RAČUN BR. 17863
Datum isporuke: 23.3.2022.
Isporučitelj: Croatia-tehnički pregledi d.o.o. OIB: 89968033067
Opis usluge: poslovi registracije ZG 9305ID, poslovi registracije ZG 9305ID
Cijena s PDV-om: 1.458,13 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/12

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.