Traženi pojam: ŽELJEZO I ŽELJEZNA GALANTERIJA - pronađeno rezultata: 66. (Str. 1/4)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
26.4.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
373,46 kn
466,83 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/134/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
373,46 kn
Iznos PDV-a
93,37 kn
Cijena s PDV-om
466,83 kn
Rok
RAČUN BR. 893
Datum isporuke: 26.4.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 466,83 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.4.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
2.782,12 kn
3.477,63 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/127/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
23.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.782,12 kn
Iznos PDV-a
695,51 kn
Cijena s PDV-om
3.477,63 kn
Rok
RAČUN BR. 882
Datum isporuke: 23.4.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 3.477,63 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.4.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
178,15 kn
222,69 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/119/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
13.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
178,15 kn
Iznos PDV-a
44,54 kn
Cijena s PDV-om
222,69 kn
Rok
RAČUN BR. 5179
Datum isporuke: 13.4.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 222,69 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.4.2021.
željezo i željezna galanterija
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
18,40 kn
23,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/112/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
8.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18,40 kn
Iznos PDV-a
4,60 kn
Cijena s PDV-om
23,00 kn
Rok
RAČUN BR. 111
Datum isporuke: 8.4.2021.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 23,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
željezo i željezna galanterija
Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa
OIB: 84099600615
2.050,00 kn
2.562,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZU/29/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.050,00 kn
Iznos PDV-a
512,50 kn
Cijena s PDV-om
2.562,50 kn
Rok
RAČUN BR. 642
Datum isporuke: 1.4.2021.
Isporučitelj: Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615
Opis usluge: parkirni stupići inox
Cijena s PDV-om: 2.562,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.3.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
34,68 kn
43,35 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/107/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
30.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
34,68 kn
Iznos PDV-a
8,67 kn
Cijena s PDV-om
43,35 kn
Rok
RAČUN BR. 4509
Datum isporuke: 30.3.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 43,35 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.3.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
212,97 kn
266,21 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/082/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
15.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
212,97 kn
Iznos PDV-a
53,24 kn
Cijena s PDV-om
266,21 kn
Rok
RAČUN BR. 3487
Datum isporuke: 15.3.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 266,21 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.3.2021.
željezo i željezna galanterija
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
62,40 kn
78,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/078/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
10.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
62,40 kn
Iznos PDV-a
15,60 kn
Cijena s PDV-om
78,00 kn
Rok
RAČUN BR. 78
Datum isporuke: 10.3.2021.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 78,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.3.2021.
željezo i željezna galanterija
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
1.588,17 kn
1.985,21 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/076/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
10.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.588,17 kn
Iznos PDV-a
397,04 kn
Cijena s PDV-om
1.985,21 kn
Rok
RAČUN BR. 77
Datum isporuke: 10.3.2021.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: lim i materijal za montažni toalet na groblju
Cijena s PDV-om: 1.985,21 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.3.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
2.038,37 kn
2.547,59 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/071/2021
Evidencijski broj
JN-01/02/21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
8.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.038,37 kn
Iznos PDV-a
509,22 kn
Cijena s PDV-om
2.547,59 kn
Rok
RAČUN BR. 473
Datum isporuke: 8.3.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 2.547,96 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.3.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
66,26 kn
82,83 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/065/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
2.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
66,26 kn
Iznos PDV-a
16,57 kn
Cijena s PDV-om
82,83 kn
Rok
RAČUN BR. 2701/03/2
Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 82,83 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.2.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
266,22 kn
332,78 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/050/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
24.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
266,22 kn
Iznos PDV-a
66,56 kn
Cijena s PDV-om
332,78 kn
Rok
RAČUN BR. 398/03/1
Datum isporuke: 24.2.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 332,78 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.2.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
608,26 kn
760,33 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/054/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
19.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
608,26 kn
Iznos PDV-a
152,07 kn
Cijena s PDV-om
760,33 kn
Rok
RAČUN BR. 368/03/1
Datum isporuke: 19.2.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 760,33 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.2.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
2.533,68 kn
3.167,10 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/050/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
19.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.533,68 kn
Iznos PDV-a
633,42 kn
Cijena s PDV-om
3.167,10 kn
Rok
RAČUN BR. 367/3/1
Datum isporuke: 19.2.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 3.167,10 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.2.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
4.187,59 kn
5.234,49 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/043/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
16.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.187,59 kn
Iznos PDV-a
1.046,90 kn
Cijena s PDV-om
5.234,49 kn
Rok
RAČUN BR. 334/03/1
Datum isporuke: 16.2.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 5.234,49 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.2.2021.
željezo i željezna galanterija
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
1.139,19 kn
1.423,99 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/047/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
12.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.139,19 kn
Iznos PDV-a
284,80 kn
Cijena s PDV-om
1.423,99 kn
Rok
RAČUN BR. 37
Datum isporuke: 12.2.2021.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: lim za montažni wc
Cijena s PDV-om: 1.423,99 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.2.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
3.280,04 kn
4.100,05 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/029/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
8.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.280,04 kn
Iznos PDV-a
820,01 kn
Cijena s PDV-om
4.100,05 kn
Rok
RAČUN BR. 255/03/1
Datum isporuke: 8.2.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 4.100,05 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.1.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
3.223,22 kn
4.029,03 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/025/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
29.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.223,22 kn
Iznos PDV-a
805,81 kn
Cijena s PDV-om
4.029,03 kn
Rok
RAČUN BR. 209/03/1
Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 4.029,03 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.1.2021.
željezo i željezna galanterija
Lexon d.o.o.
OIB: 30110579917
479,03 kn
598,79 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/023/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-21
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
28.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
479,03 kn
Iznos PDV-a
119,76 kn
Cijena s PDV-om
598,79 kn
Rok
RAČUN BR. 14
Datum isporuke: 28.1.2021.
Isporučitelj: Lexon d.o.o. OIB: 30110579917
Opis usluge: lim za radionu
Cijena s PDV-om: 598,79 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.1.2021.
željezo i željezna galanterija
Horex trade d.o.o.
OIB: 54680477838
1.212,49 kn
1.515,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/020/2021
Evidencijski broj
JN-01/02-20
Predmet
željezo i željezna galanterija
EOJN
Datum sklapanja
27.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.212,49 kn
Iznos PDV-a
303,12 kn
Cijena s PDV-om
1.515,61 kn
Rok
RAČUN BR. 160/03/1
Datum isporuke: 27.1.2021.
Isporučitelj: Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838
Opis usluge: željezo i željezna galanterija
Cijena s PDV-om: 1.515,61 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/4

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.