Traženi pojam: GROBLJE - pronađeno rezultata: 11. (Str. 1/1)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
26.2.2021.
tisak osmrtnica A4
Kopriva-graf d.o.o.
OIB: 13897423444
1.000,00 kn
1.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
U/01/2021
Evidencijski broj
NAR-058/21
Predmet
tisak osmrtnica A4
EOJN
Datum sklapanja
26.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 19/01/211
Datum isporuke: 26.2.2021.
Isporučitelj: Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Opis usluge: tisak osmrtnica A4
Cijena s PDV-om: 1.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.2.2021.
građevinski materijal za groblje
Zama d.o.o.
OIB: 62483675809
13.905,45 kn
15.315,36 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/045/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
građevinski materijal za groblje
EOJN
Datum sklapanja
22.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
13.905,45 kn
Iznos PDV-a
1.409,91 kn
Cijena s PDV-om
15.315,36 kn
Rok
RAČUN BR. 528-1-2
Datum isporuke: 22.2.2021.
Isporučitelj: Zama d.o.o. OIB: 62483675809
Opis usluge: građevinski materijal za groblje, armaturna mreža za groblje
Cijena s PDV-om: 15.315,36 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.2.2021.
beton za groblje
Samoborka d.d.
OIB: 53149109818
2.830,00 kn
3.537,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/042/2021
Evidencijski broj
JN-01/15-21
Predmet
beton za groblje
EOJN
Datum sklapanja
10.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Samoborka d.d. OIB: 53149109818
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.830,00 kn
Iznos PDV-a
707,50 kn
Cijena s PDV-om
3.537,50 kn
Rok
RAČUN BR. 2800-P01-1
Datum isporuke: 10.2.2021.
Isporučitelj: Samoborka d.d. OIB: 53149109818
Opis usluge: beton za groblje
Cijena s PDV-om: 3.537,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
14.1.2021.
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
Pianissimo d.o.o.
OIB: 46860805910
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
02/2021
Evidencijski broj
JN-02/03-21
Predmet
usluga glazbe i pjevanja na ispraćajima
EOJN
Datum sklapanja
14.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
godina dana
RAČUN BR. 18-1-1
Datum isporuke: 28.2.2021.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 11.532,00 kn
RAČUN BR. 23-1-1
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910
Opis usluge: usluga pjevanja na sprovodima
Cijena s PDV-om: 9.579,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.12.2020.
implementacija softvera za android - groblje
Axiom d.o.o.
OIB: 07795389714
2.491,25 kn
3.114,06 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/199/2020
Evidencijski broj
JN-01/17-20
Predmet
implementacija softvera za android - groblje
EOJN
Datum sklapanja
30.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.491,25 kn
Iznos PDV-a
622,81 kn
Cijena s PDV-om
3.114,06 kn
Rok
RAČUN BR. 2873/1/1
Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: implementacija softvera za android - groblje
Cijena s PDV-om: 3.114,06 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.11.2020.
lampa za groblje
Bauhaus-Zagreb k.d.
OIB: 71642207963
531,76 kn
664,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/416/2020
Evidencijski broj
NAR-398/20
Predmet
lampa za groblje
EOJN
Datum sklapanja
16.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
531,76 kn
Iznos PDV-a
132,94 kn
Cijena s PDV-om
664,70 kn
Rok
RAČUN BR. 951-08/15140-2020
Datum isporuke: 16.11.2020.
Isporučitelj: Bauhaus-Zagreb k.d. OIB: 71642207963
Opis usluge: lampa za groblje
Cijena s PDV-om: 664,70 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.11.2020.
troškovi kremacije
Zg holding d.o.o. - Gradska groblja
OIB: 85584865987
1.797,52 kn
2.237,96 kn
NARUDŽBENICA
Broj
0
Evidencijski broj
NAR-471/20
Predmet
troškovi kremacije
EOJN
Datum sklapanja
3.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Zg holding d.o.o. - Gradska groblja OIB: 85584865987
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.797,52 kn
Iznos PDV-a
440,44 kn
Cijena s PDV-om
2.237,96 kn
Rok
RAČUN BR. 10170/0013000003/1
Datum isporuke: 3.11.2020.
Isporučitelj: Zg holding d.o.o. - Gradska groblja OIB: 85584865987
Opis usluge: troškovi kremacije, troškovi kremacije
Cijena s PDV-om: 2.237,96 kn
RAČUN BR. 4049943099-202012-2
Datum isporuke: 1.12.2020.
Isporučitelj: Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Opis usluge: mjesečna radio pristojba
Cijena s PDV-om: 240,00 kn
RAČUN BR. 2005--1-1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Telmatix d.o.o. OIB: 17574253502
Opis usluge: mjesečni paušal za održavanje sustava telemetrije
Cijena s PDV-om: 300,00 kn
RAČUN BR. 4973526
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Grad Sveta Nedelja OIB: 24436052952
Opis usluge: mjesečna naknada za uređenje voda
Cijena s PDV-om: 8,80 kn
RAČUN BR. 1852692
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 1852694
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 56,50 kn
RAČUN BR. 1852693
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. OIB: 83416546499
Opis usluge: mjesečna potrošnja vode, mjesečna potrošnja vode
Cijena s PDV-om: 426,54 kn
RAČUN BR. 4049943099-202101-3
Datum isporuke: 1.1.2021.
Isporučitelj: Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305
Opis usluge: mjesečna radio pristojba
Cijena s PDV-om: 240,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.10.2020.
stoperi za groblje
CopyReklam d.o.o.
OIB: 34881205203
904,68 kn
1.130,85 kn
NARUDŽBENICA
Broj
ZR/380/2020
Evidencijski broj
NAR-358/20
Predmet
stoperi za groblje
EOJN
Datum sklapanja
26.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CopyReklam d.o.o. OIB: 34881205203
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
904,68 kn
Iznos PDV-a
226,17 kn
Cijena s PDV-om
1.130,85 kn
Rok
RAČUN BR. 1495/P1/1
Datum isporuke: 26.10.2020.
Isporučitelj: CopyReklam d.o.o. OIB: 34881205203
Opis usluge: stoperi za groblje
Cijena s PDV-om: 1.130,85 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.9.2020.
razglasna oprema za groblje
Karel elektronika d.o.o.
OIB: 97076639730
7.288,00 kn
9.110,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/118/2020
Evidencijski broj
NAR-269/2020
Predmet
razglasna oprema za groblje
EOJN
Datum sklapanja
2.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Karel elektronika d.o.o. OIB: 97076639730
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.288,00 kn
Iznos PDV-a
1.822,00 kn
Cijena s PDV-om
9.110,00 kn
Rok
RAČUN BR. 26-01-1
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: Karel elektronika d.o.o. OIB: 97076639730
Opis usluge: razglasna oprema za groblje
Cijena s PDV-om: 9.110,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.7.2020.
tisak osmrtnica A4
Kopriva-graf d.o.o.
OIB: 13897423444
500,00 kn
625,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
G/83/2020
Evidencijski broj
NAR-234/20
Predmet
tisak osmrtnica A4
EOJN
Datum sklapanja
15.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
500,00 kn
Iznos PDV-a
125,00 kn
Cijena s PDV-om
625,00 kn
Rok
RAČUN BR. 77/01/201
Datum isporuke: 15.7.2020.
Isporučitelj: Kopriva-graf d.o.o. OIB: 13897423444
Opis usluge: tisak osmrtnica A4
Cijena s PDV-om: 625,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.1.2020.
održavanje programskih rješenja
Axiom d.o.o.
OIB: 07795389714
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
10/2020
Evidencijski broj
JN-01/17-20
Predmet
održavanje programskih rješenja
EOJN
Datum sklapanja
25.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1374/1/1
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 1609/1/1
Datum isporuke: 1.7.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 2091/1/1
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 2330/1/1
Datum isporuke: 1.10.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 2575/1/1
Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf. sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 2820/1/1
Datum isporuke: 1.12.2020.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf. sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 173/1/1
Datum isporuke: 4.1.2021.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: održavanje inf. sustava, planova groblja i web gis aplikacije
Cijena s PDV-om: 2.675,00 kn
RAČUN BR. 256/1/1
Datum isporuke: 29.1.2021.
Isporučitelj: Axiom d.o.o. OIB: 07795389714
Opis usluge: korisnička podrška
Cijena s PDV-om: 585,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Svenkom d.o.o. | O Registru nabave | Službene stranice Svenkoma d.o.o.