Izaberite poredak i način izvoza podataka

Br. Br. ug/nar Broj računa Datum isporuke Isporučitelj Opis usluge Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Iznos s PDV-om
1 16/2016 160442-1-1 2.1.2020. Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671 troškovi leasinga 2.936,28 kn 0,00 kn 2.936,28 kn
2 05/2020 698/P1/2 11.1.2020. Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 pogrebna oprema 120,00 kn 30,00 kn 150,00 kn
3 ZR/185/2020 391-1-1 14.5.2020. Rol-bo d.o.o. OIB: 46060978680 ulje za motornu pilu 152,00 kn 38,00 kn 190,00 kn
4 ZU/28/2020 052001210729 18.5.2020. Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747 osnovno osiguranje - ZG 8959HG 2.336,62 kn 0,00 kn 2.336,62 kn
5 ZU/25/2020 1490-21997-152010086 19.5.2020. Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849 osiguranje od profesionalne odgovornosti 1.672,22 kn 0,00 kn 1.672,22 kn
6 ZU/26/2020 1490-21997-152010078 19.5.2020. Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849 osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama 10.622,14 kn 0,00 kn 10.622,14 kn
7 ZU/24/2020 1490-21997-152010060 19.5.2020. Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849 osiguranje imovine 8.906,83 kn 0,00 kn 8.906,83 kn
8 ZR/188/2020 1578/1/20 19.5.2020. Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930 potrošni materijal za bojanje 42,26 kn 10,57 kn 52,83 kn
9 ZR/18/2020 2525/1/6 19.5.2020. Martin stroj d.o.o. OIB: 70903581556 aluminijske utovarne rampe 2.850,00 kn 712,50 kn 3.562,50 kn
10 ZU/27/2020 1490-21997-152017226 20.5.2020. Allianz Zagreb d.d. OIB: 23759810849 osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja 3.146,40 kn 0,00 kn 3.146,40 kn
11 ZR/189/2020 1610/1/20 20.5.2020. Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930 potrošni materijal za bojanje ograde 539,09 kn 134,77 kn 673,86 kn
12 ZR/192/2020 39797/0021/3 20.5.2020. Pevex d.d. OIB: 73660371074 nastavci za bušilicu 137,57 kn 34,39 kn 171,96 kn
13 ZR/174/2020 127-VP-1 20.5.2020. Samoborski vrt d.o.o. OIB: 83536647789 sektorski rasprskivač 226,68 kn 56,67 kn 283,35 kn
14 ZR/193/2020 1623/1/20 21.5.2020. Sig sistemi d.o.o. OIB: 90045754930 potrošni materijal za bojanje ograde 79,80 kn 19,95 kn 99,75 kn
15 ZR/191/2020 1070/03/1 21.5.2020. Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838 željezo i željezna galanterija 785,13 kn 196,28 kn 981,41 kn
16 ZR/190/2020 852/1/1 21.5.2020. Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448 udarna bušilica s nastavcima 1.998,40 kn 499,60 kn 2.498,00 kn
17 0 6851/10430/220/2020 21.5.2020. Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356 financijski biljeg 20,00 kn 0,00 kn 20,00 kn
18 ZU/23/2020 494/POSL2/1 21.5.2020. Hematec d.o.o. OIB: 88378518967 najam autodizalice 1.840,00 kn 460,00 kn 2.300,00 kn
19 ZR/186/2020 4619/1/4 22.5.2020. Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993 sanitarni potrošni materijal 355,81 kn 88,95 kn 444,76 kn
20 ZR/194/2020 6538-VP1-1 22.5.2020. Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499 razni vijci i matice 182,92 kn 45,73 kn 228,65 kn
21 2795/01/1 22.5.2020. Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 radne košulje i hlače 787,50 kn 196,88 kn 984,38 kn
22 05/2020 347/P1/2 22.5.2020. Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 lijesovi, pogrebna oprema 6.050,00 kn 937,75 kn 6.987,75 kn
23 ZR/195/2020 1067/03/01 25.5.2020. Tas autoservis d.o.o. OIB: 98858838213 potrošni materijal 36,80 kn 9,20 kn 46,00 kn
24 ZR/196/2020 554/ZGF01/20 26.5.2020. Drezga d.o.o. OIB: 46535283602 flaks i potrošni materijal za flaksericu 234,60 kn 58,65 kn 293,25 kn
25 ZR/197/2020 11429/01/1 27.5.2020. Fero-term d.o.o. OIB: 69638067216 potrošni materijal 268,00 kn 67,00 kn 335,00 kn
26 ZR/198/2020 444-10-99 27.5.2020. Ljekarne Zagrebačke županije OIB: 71623616932 radna obuća 147,22 kn 36,81 kn 184,03 kn
27 ZU/30/2020 6030/1/365 28.5.2020. Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067 operativni plan civilne zaštite 1.700,00 kn 425,00 kn 2.125,00 kn
28 ZR/201/2020 773/01/600 29.5.2020. Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301 ogradni paneli i stupovi 1.785,00 kn 446,25 kn 2.231,25 kn
29 0 769-1-1 29.5.2020. Telmatix d.o.o. OIB: 17574253502 mjesečni paušal za održavanje sustava telemetrije 120,00 kn 30,00 kn 150,00 kn
30 ZR/202/2020 11/1/1 29.5.2020. Marina, obrt za krojačku djelatnost OIB: 43340467033 radna odjeća i obuća 288,00 kn 72,00 kn 360,00 kn
31 ZR/199/2020 6831-VP1-1 29.5.2020. Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499 razne matice i vijci 584,14 kn 146,04 kn 730,18 kn
32 ZR/200/2020 2781/1/6 29.5.2020. Martin stroj d.o.o. OIB: 70903581556 rezervni dijelovi za malčer 1.850,22 kn 462,56 kn 2.312,78 kn
33 42-1-1 29.5.2020. Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303 usluga rada kombiniranog radnog stroja 4.480,00 kn 1.120,00 kn 5.600,00 kn
34 13/2020 43-1-1 29.5.2020. Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. J.Vrančić OIB: 73300755303 usluga malčiranja bankina i strojnog čišćenja ceste 23.680,00 kn 5.920,00 kn 29.600,00 kn
35 04/2020 56992430 31.5.2020. Petrol d.o.o. OIB: 75550985023 gorivo 16.132,00 kn 4.033,00 kn 20.165,00 kn
36 02/2020 27-1-1 31.5.2020. Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910 usluga pjevanja i sviranja na sprovodima 5.766,00 kn 1.441,50 kn 7.207,50 kn
37 021081504 5030508072-249-9 31.5.2020. Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560 usluge teleoperatera 671,36 kn 167,84 kn 839,20 kn
38 20/2019 67136-1-2 31.5.2020. Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 paket basic micro za e račune 39,00 kn 9,75 kn 48,75 kn
39 28016419/000 01828016419000200601 31.5.2020. Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560 usluge teleoperatera 909,17 kn 227,29 kn 1.136,46 kn
40 4001-20-005987 100003193123 31.5.2020. HEP Elektra d.o.o. OIB: 43965974818 mjesečni troškovi električne energije 437,10 kn 56,82 kn 493,92 kn
41 4645910 31.5.2020. Grad Sveta Nedelja OIB: 244 mjesečna naknada za uređenje voda 8,80 kn 0,00 kn 8,80 kn
42 10/2020 1374/1/1 1.6.2020. Axiom d.o.o. OIB: 07795389714 održavanje inf.sustava, planova groblja i web gis aplikacije 2.140,00 kn 535,00 kn 2.675,00 kn
43 4049943099-202006-8 1.6.2020. Hrvatska radiotelevizija OIB: 68419124305 mjesečna radio pristojba 240,00 kn 0,00 kn 240,00 kn
44 ZR/170/2020 1513-1-2 1.6.2020. Zama d.o.o. OIB: 62483675809 građevinski materijal, željezo 283,69 kn 62,41 kn 346,10 kn
45 ZG-019-1134-01 2814 1.6.2020. Opri Print Adria d.o.o. OIB: 11469787133 mjesečni najam A4 HP uređaja 350,00 kn 87,50 kn 437,50 kn
46 U/25/2020 1171/VER1/1 2.6.2020. Ver trgovina, vl. Goran Suša OIB: 90847447353 osvježivač prostora 52,00 kn 13,00 kn 65,00 kn
47 ZR/205/2020 616/ZGF01/20 2.6.2020. Drezga d.o.o. OIB: 46535283602 flaks i potrošni materijal za flaksericu 833,68 kn 208,42 kn 1.042,10 kn
48 16/2016 92221-1-1 2.6.2020. Impuls-leasing d.o.o. OIB: 65918029671 troškovi leasinga 2.942,37 kn 0,00 kn 2.942,37 kn
49 ZR/203/2020 140-01-91 2.6.2020. Ružić I.N.H.d.o.o. OIB: 87058353380 rezervni dijelovi za flakserice 720,10 kn 180,03 kn 900,13 kn
50 G/71/2020 989-09-99 2.6.2020. Ljekarne Zagrebačke županije OIB: 71623616932 sanitarni potrošni materijal, kirurška maska 293,81 kn 21,15 kn 314,96 kn
51 ZR/204/2020 3033/01/1 2.6.2020. Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 radne rukavice 244,80 kn 61,20 kn 306,00 kn
52 ZR/204/2020 3037/01/1 2.6.2020. Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 radne rukavice 99,00 kn 24,75 kn 123,75 kn
53 ZR/208/2020 8397/03/2 3.6.2020. Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838 kutni i plosni čelik 165,44 kn 41,36 kn 206,80 kn
54 ZR/209/2020 4292/1/1 3.6.2020. Poljo-Joso d.o.o. OIB: 29519763547 rotaciona lampa 128,00 kn 32,00 kn 160,00 kn
55 ZU/29/2020 1724/21/1 4.6.2020. RB Auto d.o.o. OIB: 51138584691 servis vozila ZG 8959HG 1.334,04 kn 333,51 kn 1.667,55 kn
56 ZR/207/2020 7144-VP1-1 4.6.2020. Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499 vijci i matice 134,26 kn 33,57 kn 167,83 kn
57 ZR/213/2020 37813/0021/2 5.6.2020. Pevex d.d. OIB: 73660371074 nastavak za bušilicu 79,99 kn 20,00 kn 99,99 kn
58 ZR/203/2020 149-01-91 5.6.2020. Ružić I.N.H.d.o.o. OIB: 87058353380 motorno ulje 370,00 kn 92,50 kn 462,50 kn
59 DP-02/1-009626/15 18159-11004-2 8.6.2020. Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356 poštanske usluge, poštanske usluge 235,72 kn 0,94 kn 236,66 kn
60 ZR/215/2020 426/04/01 9.6.2020. Sever S.D.L. d.o.o. OIB: 61060868477 servis motorne kose 186,40 kn 46,60 kn 233,00 kn
61 ZR/212/2020 5152/1/4 9.6.2020. Bent excellent d.o.o. OIB: 91040737993 sanitarni potrošni materijal 230,85 kn 57,71 kn 288,56 kn
62 ZR/214/2020 1210/03/1 9.6.2020. Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838 željezo i željezna galanterija 1.947,96 kn 486,99 kn 2.434,95 kn
63 14/2020 2020-01-062464 9.6.2020. E.ON Plin d.o.o. OIB: 1455304503 troškovi plina 521,83 kn 130,46 kn 652,29 kn
64 ZR/216/2020 1915/01/1 9.6.2020. Tvrtka Stahlgruber d.o.o. OIB: 49935301915 maska za varenje 504,00 kn 126,00 kn 630,00 kn
65 G/73/2020 673/POSL.1/1 9.6.2020. Vodovod i limarija Šeketa, vl. Miroslav i Tomislav Šeketa OIB: 84099600615 lotanje 290,00 kn 72,50 kn 362,50 kn
66 ZR/217/2020 3095-1-2 10.6.2020. Mladen commerce d.o.o. OIB: 09015021154 sjeme trave 1.200,00 kn 156,00 kn 1.356,00 kn
67 ZR/218/2020 677/ZGF01/20 12.6.2020. Drezga d.o.o. OIB: 46535283602 potrošni dijelovi za flakserice 359,04 kn 89,76 kn 448,80 kn
68 ZR/211/2020 3023/1/6 13.6.2020. Martin stroj d.o.o. OIB: 70903581556 rezervni dijelovi za malčer 145,60 kn 36,40 kn 182,00 kn
69 ZR/219/2020 37305-P01-04 15.6.2020. Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701 plastične čaše 28,80 kn 7,20 kn 36,00 kn
70 ZR/220/2020 9192/03/2 15.6.2020. Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838 željezna galanterija 53,06 kn 13,27 kn 66,33 kn
71 4001-20-005987 101RAČ-04-20/0005692 15.6.2020. Libusoft cicom d.o.o. OIB: 14506572540 održavanje programskih rješenja 699,49 kn 174,87 kn 874,36 kn
72 ZR/223/2020 141/312/1 16.6.2020. Metalmin MP d.o.o. OIB: 81201207819 potrošni materijal 362,50 kn 90,63 kn 453,13 kn
73 ZR/220/2020 9260/03/2 16.6.2020. Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838 željezo i željezna galanterija 70,47 kn 17,62 kn 88,09 kn
74 ZR/220/2020 9302/03/2 16.6.2020. Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838 željezo i željezna galanterija 170,91 kn 42,73 kn 213,64 kn
75 ZR/220/2020 9254/03/2 16.6.2020. Horex trade d.o.o. OIB: 54680477838 željezo i željezna galanterija 400,50 kn 100,13 kn 500,63 kn
76 390/P1/2 16.6.2020. Toma trgovina d.o.o. OIB: 50430129703 lijesovi, pogrebna oprema 30.275,00 kn 3.935,75 kn 34.210,75 kn
77 ZU/31/2020 4856/1 17.6.2020. Pastor-TVA d.d. OIB: 17140959007 punjenje vatrogasnog aparata 60,00 kn 15,00 kn 75,00 kn
78 ZR/221/2020 879/01/600 17.6.2020. Krešimir trgovina d.o.o. OIB: 57250407301 ogradni paneli i pletiva 4.823,40 kn 1.205,85 kn 6.029,25 kn
79 ZR/222/2020 7798-VP1-1 17.6.2020. Rotometal-ing d.o.o. OIB: 74290794499 matice i vijci 589,47 kn 147,37 kn 736,84 kn
80 ZR/211/2020 3129/1/6 20.6.2020. Martin stroj d.o.o. OIB: 70903581556 rezervni dijelovi za malčer 672,00 kn 168,00 kn 840,00 kn
81 ZU/30/2020 2668/1/360 23.6.2020. Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067 stručno usavršavanje 2.400,00 kn 0,00 kn 2.400,00 kn
82 3328 23.6.2020. Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 radne cipele 1.860,00 kn 465,00 kn 2.325,00 kn
83 VF 28-10/19 7047-1-1 23.6.2020. CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 mjesečni najam otirača 70,00 kn 17,50 kn 87,50 kn
84 03/2020 7167/1/365 24.6.2020. Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067 poslovi zaštite na radu 400,00 kn 100,00 kn 500,00 kn
85 ZU/34/2020 052001213799 25.6.2020. Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747 osnovno osiguranje za čistilicu 883,32 kn 0,00 kn 883,32 kn
86 ZU/34/2020 052001213798 25.6.2020. Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747 osnovno osiguranje za pogrebno vozilo - ZG 6769FM 1.392,91 kn 0,00 kn 1.392,91 kn
87 4010/1/1 25.6.2020. Alati Milić d.o.o. OIB: 53769098448 popravak brusilice 195,90 kn 48,98 kn 244,88 kn
88 ZU/32/2020 17462-H119-1983 26.6.2020. Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224 troškovi registracije ZG 6769FM, troškovi registracije ZG 6769FM 605,82 kn 31,50 kn 637,32 kn
89 ZU/32/2020 17457-H119-1671 26.6.2020. Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224 troškovi registracije ZG 6769FM 264,49 kn 66,12 kn 330,61 kn
90 ZU/33/2020 17455-H119-1671 26.6.2020. Agram tis d.o.o. OIB: 99681708224 troškovi registracije ZG6735FZ, troškovi registracije ZG6735FZ 311,08 kn 27,38 kn 338,46 kn
91 ZU/37/2020 161/1/2 26.6.2020. MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373 servis vozila ZG 6769FM 1.342,70 kn 335,68 kn 1.678,38 kn
92 ZU/38/2020 160/1/2 26.6.2020. MM auto moto tehna d.o.o. OIB: 17119217373 servis vozila ZG 3960GM 1.093,20 kn 273,30 kn 1.366,50 kn
93 ZU/36/2020 112-1-1 29.6.2020. Techno win d.o.o. OIB: 03892414675 popravak čistilice 19.920,00 kn 4.980,00 kn 24.900,00 kn
94 3437/01/1 29.6.2020. Mistral d.o.o. OIB: 84549788599 radne cipele 465,00 kn 116,25 kn 581,25 kn
95 ZR/228/2020 41942-P01-04 30.6.2020. Offertissima d.o.o. OIB: 00643859701 sanitarni potrošni materijal 63,92 kn 15,98 kn 79,90 kn
96 ZR/227/2020 5075/1/1 30.6.2020. Poljo-Joso d.o.o. OIB: 29519763547 rezervni dijelovi za malčer 600,00 kn 150,00 kn 750,00 kn
97 02/2020 38-1-1 30.6.2020. Pianissimo d.o.o. OIB: 46860805910 usluga pjevanja i sviranja na sprovodima 4.984,80 kn 1.246,20 kn 6.231,00 kn
98 G/79/2020 1161-09-99 30.6.2020. Ljekarne Zagrebačke županije OIB: 71623616932 kirurške maske 170,00 kn 42,50 kn 212,50 kn
99 28016419/000 01828016419000200701 30.6.2020. Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560 usluge teleoperatera, usluge teleoperatera 7,34 kn 0,40 kn 7,74 kn
100 29054234/000 01829054234000200701 30.6.2020. Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560 usluge teleoperatera, usluge teleoperatera 911,80 kn 226,13 kn 1.137,93 kn
Br. Br. ug/nar Broj računa Datum isporuke Isporučitelj Opis usluge Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Iznos s PDV-om